Matuoti (to measure) conjugation

Lithuanian
11 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
matuoju
I measure
matuoji
you measure
matuoja
he/she measures
matuojame
we measure
matuojate
you all measure
matuoja
they measure
Past tense
matavau
I measured
matavai
you measured
matavo
he/she measured
matavome
we measured
matavote
you all measured
matavo
they measured
Future tense
matuosiu
I will measure
matuosi
you will measure
matuos
he/she will measure
matuosime
we will measure
matuosite
you all will measure
matuos
they will measure
Conditional mood
matuočiau
I would measure
matuotum
you would measure
matuotų
he/she would measure
matuotume
we would measure
matuotute
you all would measure
matuotų
they would measure
Tu
Jūs
Imperative mood
matuok
you measure
matuokite
you all measure
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Past freq. tense
matuodavau
I used to measure
matuodavai
you measure
matuodavo
he/she used to measure
matuodavome
we used to measure
matuodavote
you all used to measure
matuodavo
they used to measure

Examples of matuoti

Example in LithuanianTranslation in English
Šis bandymas yra skirtas siauro dažnių diapazono elektromagnetiniam spinduliavimui, kurį gali skleisti mikroprocesorių turinčios sistemos arba kiti siauro dažnių diapazono šaltiniai, matuoti.This test is intended to measure the narrowband electromagnetic emissions such as might emanate from microprocessor-based systems or other narrowband source.
Šis bandymas yra skirtas siauro dažnių diapazono elektromagnetiniam spinduliavimui, kurį gali skleisti mikroprocesorių turinčios sistemos, matuoti.This test is intended to measure the narrowband electromagnetic emissions such as emanate from a microprocessor-base system.
Pastaba: 2B006.b.1. netaikomas matavimo interferometrų sistemoms, neturinčioms uždarojo ar atvirojo ciklo grįžtamojo ryšio, turinčioms "lazerį" staklių slydimo judesio nuokrypiams matuoti, matmenų tikrinimo mašinoms ar panašiai įrangai.Note: 2B006.b.1. does not control measuring interferometer systems, without closed or open loop feedback, containing a "laser" to measure slide movement errors of machine-tools, dimensional inspection machines or similar equipment.
Kurios gali matuoti gylius, didesnius kaip 600 m žemiau vandens paviršiaus; irBeing designed to measure depths exceeding 600 m below the water surface; and
Koreliacinis (laivo) greitį registruojantis sonaras, sukurtas matuoti laikančiojo įrenginio horizontalųjį greitį jūros dugno atžvilgiu, kai atstumas tarp laikiklio ir jūros dugno viršija 500 m.Correlation-velocity sonar log equipment designed to measure the horizontal speed of the equipment carrier relative to the sea bed at distances between the carrier and the sea bed exceeding 500 m.
Kada pastarąjį kartą respondentui medicinos darbuotojas matavo kraujospūdįLast time of blood pressure measurement by a health professional
Kada pastarąjį kartą respondentui medicinos darbuotojas matavo cukraus kiekį kraujyjeLast time of blood sugar measurement by a health professional
Infrastruktūros valdytojas priežiūros plane privalo nurodyti pagrindą, kuriuo remdamasis matuos bėgių kelią, kad patikrintų šio reikalavimo atitikimą.The Infrastructure Manager shall set out in the maintenance plan the basis on which it will measure the track in order to check compliance with this requirement.
Infrastruktūros valdytojas priežiūros plane privalo nurodyti pagrindą, kuriuo remdamasis matuos kelią, kad patikrintų šio reikalavimo atitikimą.(The infrastructure manager shall set out in the maintenance plan the basis on which it will measure the track in order to check compliance with this requirement.
Dabar matuok: 8 pėdos, 5 coliai nuo šiaurinės sienos.Got it. Now measure eight feet, five inches from the north wall.
Jie matuodavo nosies plotį.They used to measure the width of people's noses,

More Lithuanian verbs

Related

pasimatuoti
try on
primatuoti
measure (a lot of something)
prisimatuoti
try on (a lot of clothes)

Similar

cituoti
cite
matuotis
measure
mazgoti
wash
meluoti
lie
myluoti
caress
myluotis
snog
mojuoti
wave
mosuoti
wave
mutuoti
mutate

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atrodyti
seem
bujoti
thrive
išsinuomoti
rent
išteisinti
acquit
padidinti
increase
padvėsti
croak
sulydyti
fuse
šveisti
scrub
varžytis
contest

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'measure':

None found.
Learning Lithuanian?