Ignoruoti (to ignore) conjugation

Lithuanian
20 examples
This verb takes on the case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
ignoruoju
I ignore
ignoruoji
you ignore
ignoruoja
he/she does ignore
ignoruojame
we ignore
ignoruojate
you all ignore
ignoruoja
they ignore
Past tense
ignoravau
I did ignore
ignoravai
you did ignore
ignoravo
he/she did ignore
ignoravome
we did ignore
ignoravote
you all did ignore
ignoravo
they did ignore
Past freq. tense
ignoruodavau
I used to ignore
ignoruodavai
you used to ignore
ignoruodavo
he/she used to ignore
ignoruodavome
we used to ignore
ignoruodavote
you all used to ignore
ignoruodavo
they used to ignore
Future tense
ignoruosiu
I will ignore
ignoruosi
you will ignore
ignoruos
he/she will ignore
ignoruosime
we will ignore
ignoruosite
you all will ignore
ignoruos
they will ignore
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
ignoruočiau
I would ignore
ignoruotum
you would ignore
ignoruotų
he/she would ignore
ignoruotume
we would ignore
ignoruotute
you all would ignore
ignoruotų
they would ignore
Imperative mood
-
ignoruok
you ignore!
-
-
ignoruokite
you all ignore!
-

Examples of ignoruoti

Example in LithuanianTranslation in English
Jeigu Komisija nebūtų nusprendusi ignoruoti po tam tikros datos pateiktų pastabų, dėl nuolatinio pastabų teikimo ji nebūtų galėjusi priimti galutinio sprendimo per pagrįstą laikotarpį.If the Commission had not decided to ignore the comments submitted after a certain date, this continuous submission of comments would have prevented the Commission to arrive at a final decision in a reasonable period.
Produktai su integruotomis nanotechnologijomis – pasaulinė rinka, kurios Europa negali sau leisti ignoruoti.Products using nanotechnologies represent a world market which Europe cannot afford to ignore.
Visi šios iniciatyvos dalyviai tvirtai įsitikinę, kad strategija reikalinga nedelsiant ir kad regiono problemos tapo pernelyg opios, kad jas galima būtų ignoruoti.What comes through clearly is that everyone participating believes a strategy is urgently needed, the region’s problems being too obvious to ignore.
O sukčiautojai linkę ignoruoti sveikatos ir saugos reikalavimus bei prekiauti suklastotais produktais.Rogue traders, however, tend to ignore health and safety rules and may also deal in fake products.
Mano tėvo noras buvo ignoruoti mane. Netjo vyriausieji tarnai elgiasi su manimi nepagarbiai.My father's intention was to ignore me.
Nuo tada, kai pasirodė tas vaikas, tu ignoruoji viską, ką aš sakau. Ir todėl dabar mes čia !Ever since that kid came in you've ignored everything I've said and now look where we are!
Ar tau išties taip rūpi pasiųsti tą žmogų myriop, kad ignoruoji...Are you really so set on putting this man to death that you'd ignore...
Dėl to verta eiti į bažnyčią kiekvieną sekmadienį, kai kažkas, ką mylim, patiria nuoširdų religinį išgyvenimą. Mes tai ignoruojame.What is the point of going to church every Sunday when if someone we love has a genuine religious experience, we ignore it?
Paprastai tokius skundus ignoruojame, bet jūsų kaimynė sakė mačiusi kažkokį vyrą prie jūsų malkinės.I usually ignore tipline calls... But a neighbor was concerned about a strange man around your woodshed.
Aš tai ignoravau.And I ignored it.
Jis taip pat atsisakydavo arba išregistruodavo NVO ir politines partijas ir ignoravo neteisėtus saugos tarnybų veiksmus gyventojų atžvilgiu.He also denied or deprived registration for NGOs and political parties and he ignored unlawful acts undertaken by the security services against the population.
Jis taip pat atsisakydavo registruoti arba išregistruodavo NVO ir politines partijas ir ignoravo neteisėtus saugos tarnybų veiksmus gyventojų atžvilgiu.He also denied or deprived registration for NGOs and political parties and he ignored unlawful acts undertaken by the security services against the population.
Iš esmės, panašu, kad KLR Vyriausybė ignoravo, kad kaip tariamų subsidijavimo schemų teikėja, ji turėjo bendradarbiauti ir teikti informaciją apie visas subsidijavimo schemas, kurias tariamai buvo galima naudoti tyrimo produktui gaminti.Fundamentally, the GOC appears to have ignored that, as the grantor of the alleged subsidy schemes, it was required to cooperate and provide information with respect to all subsidy schemes alleged to be available for the product under investigation.
Jei valstybės narės, kuri ignoravo Komisijos rekomendaciją, sukeltas iškraipymas daro žalą tik jai pačiai, 106 straipsnio nuostatos netaikomos.If the Member State which has ignored the recommendation of the Commission causes distortion detrimental only to itself, the provisions of Article 116 shall not apply.
Jei valstybės narės, kuri ignoravo Komisijos rekomendaciją, sukeltas iškraipymas daro žalą tik jai pačiai, III-174 straipsnis netaikomas.If the Member State which has ignored the recommendation of the Commission causes distortion detrimental only to itself, Article III-174 shall not apply.
Tiesiog ignoruok tai.Just ignore it. Ignore it.
Pasistenk ir ignoruok religiją.- Oh, I think... - And try and ignore religion.
Tiesiog ignoruok jas.Just ignore it.
Tiesiog ignoruok jį!Just ignore it!
Tiesiog ignoruok jį.Just ignore him.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

dairytis
look around
dreifuoti
drift
gilėti
become deeper
nuskristi
fly away
pamąstyti
think
papusryčiauti
have breakfast
skiesti
dilute
sklaidytis
disperse
suimti
arrest
tatuiruoti
tattoo

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'ignore':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In