Injorohem (to ignore) conjugation

Albanian
21 examples

Conjugation of eiti

Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present tense
injorohem
I ignore
injorohesh
you ignore
injorohet
he/she/it ignores
injorohemi
we ignore
injoroheni
you all ignore
injorohen
they ignore
Past tense
u injorova
I ignored
u injorove
you ignored
u injoroi
he/she/it ignored
u injoruam
we ignored
u injoruat
you all ignored
u injoruan
they ignored
Future tense
do të injorohem
I will ignore
do të injorohesh
you will ignore
do të injorohet
he/she/it will ignore
do të injorohemi
we will ignore
do të injoroheni
you all will ignore
do të injorohen
they will ignore
Imperative tense
-
injorohu
you ignore
-
-
injorohuni
you all ignore
-
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Present imperfect tense
injorohesha
I was ignoring
injoroheshe
you were ignoring
injorohej
he/she/it was ignoring
injoroheshim
we were ignoring
injoroheshit
you all were ignoring
injoroheshin
they were ignoring
Past perfect tense
jam injoruar
I have ignored
je injoruar
you have ignored
është injoruar
he/she/it has ignored
jemi injoruar
we have ignored
jeni injoruar
you all have ignored
janë injoruar
they have ignored
Past pluperfect tense
isha injoruar
I had ignored
ishe injoruar
you had ignored
ishte injoruar
he/she/it had ignored
ishim injoruar
we had ignored
ishit injoruar
you all had ignored
ishin injoruar
they had ignored
Future perfect tense
do të jem injoruar
I will have ignored
do të jesh injoruar
you will have ignored
do të jetë injoruar
he/she/it will have ignored
do të jemi injoruar
we will have ignored
do të jeni injoruar
you all will have ignored
do të jenë injoruar
they will have ignored
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Subjunctive present tense
të injorohem
I ignore
të injorohesh
you ignore
të injorohet
he/she/it ignore
të injorohemi
we ignore
të injoroheni
you all ignore
të injorohen
they ignore
Subjunctive past tense
të injorohesha
I ignore
të injoroheshe
you ignore
të injorohej
he/she/it ignore
të injoroheshim
we ignore
të injoroheshit
you all ignore
të injoroheshin
they ignore
Subjunctive past perfect tense
të jem injoruar
I have ignored
të jesh injoruar
you have ignored
të jetë injoruar
he/she/it have ignored
të jemi injoruar
we have ignored
të jeni injoruar
you all have ignored
të jenë injoruar
they have ignored
Subjunctive past pluperfect tense
të isha injoruar
I have ignored
të ishe injoruar
you have ignored
të ishte injoruar
he/she/it have ignored
të ishim injoruar
we have ignored
të ishit injoruar
you all have ignored
të ishin injoruar
they have ignored
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Conditional present tense
do të injorohesha
I would ignore
do të injoroheshe
you would ignore
do të injorohej
he/she/it would ignore
do të injoroheshim
we would ignore
do të injoroheshit
you all would ignore
do të injoroheshin
they would ignore
Conditional past perfect tense
do të isha injoruar
I would have ignored
do të ishe injoruar
you would have ignored
do të ishte injoruar
he/she/it would have ignored
do të ishim injoruar
we would have ignored
do të ishit injoruar
you all would have ignored
do të ishin injoruar
they would have ignored
Optative present tense
u injorofsha
I may ignore
u injorofsh
you may ignore
u injoroftë
he/she/it may ignore
u injorofshim
we may ignore
u injorofshit
you all may ignore
u injorofshin
they may ignore
Optative past perfect tense
qofsha injoruar
I may have ignored
qofsh injoruar
you may have ignored
qoftë injoruar
he/she/it may have ignored
qofshim injoruar
we may have ignored
qofshit injoruar
you all may have ignored
qofshin injoruar
they may have ignored
Unë
Ti
A(i/jo)
Ne
Ju
At(a/o)
Admirative present tense
u injoruakam
I (apparently) ignore
u injoruake
you (apparently) ignore
u injoruaka
he/she/it (apparently) ignores
u injoruakemi
we (apparently) ignore
u injoruakeni
you all (apparently) ignore
u injoruakan
they (apparently) ignore
Admirative past tense
u injoruakësha
I (apparently) ignored
u injoruakëshe
you (apparently) ignored
u injoruakësh
he/she/it (apparently) ignored
u injoruakëshim
we (apparently) ignored
u injoruakëshit
you all (apparently) ignored
u injoruakëshin
they (apparently) ignored
Admirative past perfect tense
qenkam injoruar
I (apparently) have ignored
qenke injoruar
you (apparently) have ignored
qenka injoruar
he/she/it (apparently) has ignored
qenkemi injoruar
we (apparently) have ignored
qenkeni injoruar
you all (apparently) have ignored
qenkan injoruar
they (apparently) have ignored
Admirative pluperfect tense
qenkësha injoruar
I (apparently) had ignored
qenkëshe injoruar
you (apparently) had ignored
qenkësh injoruar
he/she/it (apparently) had ignored
qenkëshim injoruar
we (apparently) had ignored
qenkëshit injoruar
you all (apparently) had ignored
qenkëshin injoruar
they (apparently) had ignored
participle
gerund present
gerund past
Other
injoruar
ignored
duke u injoruar
ignoring
duke u pasë injoruar
having ignored

Examples of injorohem

Example in AlbanianTranslation in English
Kjo po bëhet pak e vështirë për t'u injoruar, Katerinë.This is getting a little hard to ignore, Katherine.
Sepse nuk do injorohesh.'Cause there's no way you'll be ignored
Jo gjatë ne mund të injorohemi.No longer can we be ignored.
Jo gjatë mund të injorohemi.No longer can we be ignored.
Dhe kjo eshte arsyeja pse perpjekjet tuaja hetuese ... kane qene ose injorohen ose jane demtuar ... dhe pse ti dhe une do te biejm ne heshtje para se te kete ndonje qe te arrij te qes ne gjygj kunder bankes.And this is why your investigative efforts... ...have either been ignored or undermined... ...and why you and I will be quietly disposed of... ...before any case against the bank ever reaches a court of law.
E sa te perkete ty djaloshe... ...mendon se urdherat e mi mund te injorohen?And as for you, hero... ...you believe my orders can be ignored, right?
Rregulli numër 5 thotë që mund të injorohet rregulli numër 2 nëse përshihet një femër.Rule number 5 says, you can ignore rule number 2, if there's a female involved.
'Vëzhguesi nuk mund të injorohet.'The observer cannot be ignored.
Udhëheqësi nuk është mësuar të injorohet, Herr Shmid.The Führer is not accustomed to being ignored, Herr Schmidt.
Dhe sfida nga kriminelët e dëshpëruar dhe të armatosur... drejt forcave të shoqerisë nuk mund të injorohet me....And the defiance by desperate, armed criminals of the forces of society and civilization can no longer be ignored.
Jo gjatë ne mund të injorohemi.No longer can we be ignored.
Jo gjatë mund të injorohemi.No longer can we be ignored.
Këto vizatime paralajmërimet ogurzi, dhe parashikimet popullore, janë të vështira të injorohej.These drawings ominous warnings, and popular predictions, are difficult to ignore.
Askush nuk mund të injorohej.No one can ignore.
Dhe pastaj ke shkruajtur një tezë që nuk mund të injorohej.So then you wrote a thesis that couldn't be ignored.
Hobitët kanë jetuar si bujq dhe blektorë në Shajër për qindra vjet. Ishin të gatshëm të injorojnë e të injoroheshin nga bota e popujve të mëdhenj.Hobbits have been living and farming in the four Farthings of the Shire for many hundreds of years quite content to ignore and be ignored by the world of the Big Folk.
Por ne ishim të injoruar.But we're ignored.
Por jo secili mbas 11-Shtatorit ishte i injoruar nga qeveria.(Moore) But not everyone after 911 was ignored by the government.
e keni injoruar dhe keni sfiduar trupi ligjëror dhe gjyqin suprem edhe më shumë, nga çdo gjë dhe keni dëshpëruar profesionin tuaj.You've ignored and challenged the legislature and the Supreme Court. Moreover, you've defied your own medical profession.
Hobitët kanë jetuar si bujq dhe blektorë në Shajër... ...për qindra vjet. Mjaft të gatshëm të injorojnë dhe të jenë të injoruar... ...nga bota e popujve të mëdhenj.Hobbits have been living and farming in the four Farthings of the Shire... ...for many hundreds of years... ...quite content to ignore and be ignored... ...by the world of the Big Folk.
Unë dikur e kisha injoruar një gervishtje. unë e lashë ashtu për disa ditë.I once had a scrape I ignored. I let it go for a couple days.

More Albanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

afrohem
approach
arsimoj
educate
bëhem
become
dërmoj
demolish
dëshiroj
desire
grumbulloj
pile up
interpretoj
interpret
injoroj
ignore
lahem
bathe
zhvillohem
evolve

Other Albanian verbs with the meaning similar to 'ignore':

None found.
Learning languages?