Apkaltinti (to accuse) conjugation

Lithuanian
10 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
apkaltinu
I accuse
apkaltini
you accuse
apkaltina
he/she accuses
apkaltiname
we accuse
apkaltinate
you all accuse
apkaltina
they accuse
Past tense
apkaltinau
I accused
apkaltinai
you accused
apkaltino
he/she accused
apkaltinome
we accused
apkaltinote
you all accused
apkaltino
they accused
Past freq. tense
apkaltindavau
I used to accuse
apkaltindavai
you accuse
apkaltindavo
he/she used to accuse
apkaltindavome
we used to accuse
apkaltindavote
you all used to accuse
apkaltindavo
they used to accuse
Future tense
apkaltinsiu
I will accuse
apkaltinsi
you will accuse
apkaltins
he/she will accuse
apkaltinsime
we will accuse
apkaltinsite
you all will accuse
apkaltins
they will accuse
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
apkaltinčiau
I would accuse
apkaltintum
you would accuse
apkaltintų
he/she would accuse
apkaltintume
we would accuse
apkaltintute
you all would accuse
apkaltintų
they would accuse
Imperative mood
-
apkaltink
you accuse
-
-
apkaltinkite
you all accuse
-

Examples of apkaltinti

Example in LithuanianTranslation in English
Jei atvyks Casper, tai neras nieko kuom galėtų apkaltinti mus.If Casper comes behind us, he didn't find anything to accuse us.
aš apkaltinu šią moterį raganavimu!I hereby accuse this woman of the craft of witchery!
Ir vieną vakarą,.. ...apkaltini ją žiūrint į kitą vyrą...And then one evening after you've accused her of looking at another man...
- Tu mane apkaltinai gyvūnų kankinimu.- You had me accused of animal cruelty. - Seriously.
Tu apkaltinai Sok vyrus šnipais ir pasirūpinai jais.You accused SEOK's men as moles and eliminated them.
Rūpestingumo pareiga, kurios pažeidimu Komisiją apkaltino Pirmosios instancijos teismas, yra reikalavimas administraciniu būdu išnagrinėti bylą „per protingą terminą“.The duty of diligence which the Court of First Instance accuses the Commission of having breached amounts to a requirement that administrative procedures be completed ‘within a reasonable period’.
Hoechst priduria, kad Chisso laiške gali būti kaltinimo įrodymų (pavyzdžiui, jei Chisso ją apkaltino buvus kartelio organizatore), ir tada Komisija turėjo nedelsdama automatiškai leisti su juo susipažinti.Hoechst adds that Chisso’s letter might contain inculpatory evidence (for example, if Chisso accused the applicant of having been a leader of the cartel) and the Commission ought therefore to have given the applicant immediate access without any prompting.
Nebus Džimio Kegnio, teigiančio, kad jį neteisingai apkaltino, bet jei tik kas nors manimi patikėtų.No Jimmy Cagney "I've been wrongly accused. If I only had someone who believed in me" nonsense.
Jis apkaltino mane sukursčius visa tai.He accused me of instigating it.
- "Monsanto" mus neteisingai apkaltino tuo, kad nesilaikėme sutarties.Monsanto falsely accused us of violating their patent and breach of contract.

More Lithuanian verbs

Related

kaltinti
blame

Similar

apkurtinti
din

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apiplėšinėti
rob
apskrieti
fly around
bloginti
worsen
išsikepti
bake
įtakoti
influence
marguliuoti
shimmer
mąstyti
think
pasišnekėti
converse
riesti
warp
užderėti
crop

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'accuse':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In