Érkezik (to arrive) conjugation

Hungarian
96 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
érkezem
I arrive
érkezel
you arrive
érkezik
he/she to arrive
érkezünk
we arrive
érkeztek
you all arrive
érkeznek
they arrive
Past indefinite tense
érkeztem
I arrived
érkeztél
you arrived
érkezett
he/she arrived
érkeztünk
we arrived
érkeztetek
you all arrived
érkeztek
they arrived
Conditional present indefinite tense
érkeznék
I would arrive
érkeznél
you would arrive
érkezne
he/she would arrive
érkeznénk
we would arrive
érkeznétek
you all would arrive
érkeznének
they would arrive
Conditional past indefinite tense
érkeztem volna
I would have arrived
érkeztél volna
you would have arrived
érkezett volna
he/she would have arrived
érkeztünk volna
we would have arrived
érkeztetek volna
you all would have arrived
érkeztek volna
they would have arrived
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok érkezni
I will arrive
fogsz érkezni
you will arrive
fog érkezni
he/she will arrive
fogunk érkezni
we will arrive
fogtok érkezni
you all will arrive
fognak érkezni
they will arrive
Subjunctive present indefinite tense
érkezzek
(if/so that) I arrive
érkezz
(if/so that) you arrive
érkezzen
(if/so that) he/she arrive
érkezzünk
(if/so that) we arrive
érkezzetek
(if/so that) you all arrive
érkezzenek
(if/so that) they arrive
Conjugated infinitives
érkeznem
I to arrive
érkezned
you to arrive
érkeznie
he/she to arrive
érkeznünk
we to arrive
érkeznetek
you all to arrive
érkezniük
they to arrive

Examples of érkezik

Example in HungarianTranslation in English
"Meg akarok érkezni valahova.""I want to arrive someplace."
12 perc múlva meg fog érkezni egy mentőautó, mert valaki az itt dolgozók közül a mi oldalunkon áll... és jelenleg úgy tesz, mintha szívrohama lenne.In 12 minutes, an ambulance is going to arrive, because someone who works here is on our side... and is right now pretending to have a heart attack.
A Mr. Darcy hasonmás hajlandó szárazon érkezni, hogy mi vizezhessük őt össze.So, the Mr Darcy look-alike is happy to arrive dry and we can moisten him ourselves.
Akkoriban, a nőknek fél órával hamarabb kellett érkezni, mint a férfiaknak, hogy kitakarítsanak.In those days, female staff were supposed to arrive 30 minutes before the men, to do the cleaning.
Az üzemanyag elkezdett érkezni az Ovionibányákból... de furcsán kis adagokban.Fuel has begun to arrive from the Ovion mines, but in curiously small quantities.
"Kedden, pontban délben érkezem."I will arrive Tuesday at 12:00 p.m. exactly.
"Mikor én érkezem, már nem segíthet egy orvos sem."By the time I arrive, it's too late for a doctor.
- Március 10-én érkezem a nővéremmel, Marthával.I will arrive on March tenth with my sister Martha.
- ÁItalában, 7-7:30 körül érkezem attól függ. Ez nem közhely, keresztülsétálni azokon az ajtókon besétálni, dolgozni a Fehér Házban ez soha nem válik idejétmúlttá.- I arrive usually around 7, 7:30 depending, and it is no cliché, walking through those doors walking to go to work in the White House it never gets old.
A királynak egy nagyon bátor harcot kell vívnia, és én túl későn érkezem, hogy megmentsem őt.The king will make a very gallant struggle for his life and I shall arrive too late to save him.
- Mikor érkezel meg?When do you arrive?
- Védelmet? Esküszöm, hogy pont olyan állapotban érkezel a Falhoz, mint amilyenben most vagy.I swear that you will arrive at the wall in the exact same condition that you're in now.
- És mi van ha ebédkor érkezel?What happens if you arrive at lunch time?
A steingadeni busszal érkezel körülbelül 20 perc múlva.Listen very carefully. You're supposed to arrive on a bus from Steingaden in about 20 minutes.
Akkor érkezel a partira, amikor akarsz.Then you can arrive at the party any time.
"Aki utoljára érkezik, az beszédet fog tartani.""The last to arrive will be doing the after-dinner speech."
"Aki utolsónak érkezik, annak át kell lépnie Mexikóba..."The last to arrive will cross into Mexico...
- Mikor érkezik Signora Capuana?- When is Signora Capuana expected to arrive? - At 5 p.m.
A Calandan kressari teherhajó a tervek szerint harminchat óra múlva érkezik.The Kressari vessel Calondon is scheduled to arrive in 36 hours.
A Naptól való nagy távolsága miatt jelentős hőmennyiség nem érkezik ide.It is too far away from the sun for any significant warmth to arrive here.
...ebédidőben érkezünk, teát kapunk a házban...we arrive at lunchtime, we'll be able to have tea in the house.
11:30-kor érkezünk 11:40-kor a lift előtt találkozunk Lapides-szel, és átadjuk neki.We arrive 11:30. 11:40, we meet Lapides at the elevator and hand him off.
2 perc múlva érkezünk.We've been in Zone B and will arrive two minutes later.
969 hívja 906-ot. 20 másodperc múlva érkezünk.969 calling 906. We will arrive in 20 seconds. Hey!
Az volt a dolguk, figyeljék az aranyat, míg meg nem érkezünk.They're supposed to be watching over the gold until we arrive.
"... Úgy tűnt, a munkások normál kocsikkal érkeztek..."The workers seem to arrive in normal cars...
"Az elnök és felesége most érkeztek meg Dallasba, a Love Field reptérre."And the President and Mrs. Kennedy have arrived at Dallas, Love Field.
"Csak azok amelyek lóháton érkeztek vagy postakocsin.""Only those who arrived on horseback or in a public coach. " - Thank you.
- "Az utasok már holtan érkeztek a kórházba.""Passengers arrived at the hospital doa.
- De külön érkeztek a házhoz.But you arrived separately at the main house.
"Elsőnek a hím bogarak érkeznek."'The first beetles to arrive are males.
"Feltéve, ha urnában érkeznek.""Provided they each arrive in an urn."
"Nem érkeznek meg időben."They won't arrive in time.
"Remélem, a fiúval együtt épségben, egészségben érkeznek meg.I hope that you and the boy may arrive in good health and safety.
"Truman, Stimson most érkeznek Potsdamba a holnapi konferenciára Sztalinnal.""Truman, Stimson arrive Potsdam for conference with Stalin. "Advise results of Trinity Test soonest."
"Ma reggel érkeztem, és karanténban tartanak.""I have arrived this morning and am being held in quarantine."
"Nem, épp most érkeztem."No, I've just arrived.
"Több, mint egy éve érkeztem Alice Springs-be.'I arrived in Alice Springs over a year ago.
- 8:07-kor érkeztem meg.I arrived at 8:07.
- Csak három napja érkeztem.- I only arrived three days ago. - Oh, did you?
- 10 és 11 között érkeztél meg.10 to 11 when you arrived.
- Azt hiszem, pont időben érkeztél.I guess you arrived just in time then.
- Csak most érkeztél!-You've only just arrived.
- Hogy érkeztél ilyen korán?How come you arrived early?
- Későn érkeztél.-arrivedlate -?
"...de különös, hogy a Doktorral egy idõben érkezett."I don't know who she is, 'but funnily enough, she arrived at the same time as the Doctor.'
"...érkezett ide, hogy kiderítse az igazságot a hatalmas rudraksh-ról."arrived here in search of the truth of that mighty rudraksh
"A poggyászom még nem érkezett meg""My luggage hasn't arrived yet."
"A vegyészkirály Rolling Európába érkezett."The chemical king Rolling arrived in Europe.
"Az elnők és felesége késő este érkezett Fort Worth-ba ahol lelkes tömeg várta őket, ezután szálltak meg a Texas hotelben, a belvárosban."President and Mrs. Kennedy arrived in Fort Worth from Houston late last night to an enthusiastic reception from huge crowds and spent the night in Suite 850 at Hotel Texas, downtown.
"22. 20 körül érkeztünk a csónakkikötőbe."We arrived at the boat landing at approximately 10:20.
- Csak most érkeztünk.-We just arrived.
- De csak most érkeztünk!- But we've just arrived.
- Ez az a híd, ahová érkeztünk. - Igen.That's the bridge from the night I arrived.
- Azt kell mondjam, ti most érkeztetek.- I would say you've just arrived.
A legnagyobb zűrzavarba érkeztetek.You've arrived amidst total chaos.
Csak nemrég érkeztetek, és máris a területért harcoltok.You've just arrived and you're already fighting for territory.
Egyszerre érkeztetek!You all arrived at the same time.
Hogy mikor érkeztetek meg Viserysszel Pentosba.When you and Viserys arrived in Pentos.
A rendőrség ragaszkodott hozzá, hogy kísérettel érkezzek.S.C.P.D. insisted that I arrive with a motorcade.
Mrs. X azt akarja, hogy mindenhova jóval hamarabb érkezzek.It quickly became clear that Mrs. X had arranged for me to arrive everywhere torturously early.
Tudom, mikor érkezzek, tudom, hogy élvezzem ki az estét, és, őszintén, sosem utasítok el egy következő randit.I know when to arrive, I know when to call it a night, and, frankly, I always leave myself wanting more.
ne én érkezzek haza elsőként.Not being the first to arrive home.
- Emi, pontosan érkezz a templomba! - Rendben!Emi,arriveson timeatthechurch.
Azt akarom, hogy hercegnőhöz méltóan érkezz meg.I want you to arrive like the Princess you are.
Először, deríts ki egy olyan gyilkosságot ami senkit sem érdekel, de pont akkor érkezz meg amikor a bűnös már meghalt.First, you have to investigate a murder that no one cares about, but you got to be sure to arrive just as the guilty party dies.
Mi az esélye, hogy ide érkezz, pont ide és pontosan a történelmi pillanatban?What are the odds that we should arrive here at this place, at this critical time in history?
Ne érkezz túl korán!Hey, make sure you don't arrive too early.
A CinCPac azt akarja, hogy időben és épségben érkezzen.CinCPac wants it all to arrive on time and intact.
Annyira... ritka, hogy valaki ide Karnra érkezzen.It's... so rare that anyone arrives here on Karn.
Arra kérjük, időben érkezzen!Mrs. Stern, we ask that you arrive probably.
Azt akartam, lehetőleg biztonságos körülmények közé érkezzen.I wanted him to arrive safely.
Figyelj, hogy egy darabban érkezzen meg a csomagunk.You make sure our package arrives in one piece.
Direkt időzíti úgy, hogy együtt érkezzünk meg minden egyes reggel, vagy csak az égiek esküdtek össze ellenem?Do you time it so we arrive at the exact same moment every morning, or is it just the heavens conspiring against me?
Kibéreltünk egy egész jachtot, hogy stílusosan érkezzünk Pine Island-ra.We charter a whole yacht to arrive in Pine Island in style.
Az egyetlen kikötése, hogy fegyvertelenül érkezzetek.His only stipulation is that you arrive unarmed.
A király elvárja, hogy önökhöz méltóan érkezzenek. Hmm!The King demanded that you arrive in style.
A kövek ne érkezzenek meg.Make sure they don't arrive.
Had érkezzenek meg hamar.Let them arrive soon.
Nem azért költöttem el 100 millió dollárt az adófizetők pénzéből, hogy az átadóra gyalog érkezzenek meg.I didn't spend a hundred million dollars of taxpayers' money to arrive at the ribbon cutting ceremony on foot.
Nem várhatod el, hogy egy csomóban érkezzenek.You can't expect 'em all to arrive in a heap.
A többiekkel kellett volna érkeznie, de volt egy kis kavarodás.She was supposed to arrive with the others. There was a mix-up.
A vőlegény tanújának még meg kell érkeznie.The best man has yet to arrive.
Azt mondtad, a doboznak a 9 órás műszakválás előtt meg kell érkeznie.You said that the box had to arrive before the 9:00 a.m. shift change.
Délután kellett volna érkeznie.Were you not supposed to arrive this afternoon?
Elnézést, uram, de a limuzinnak még meg kell érkeznie.Sorry, Sir, but your limo has yet to arrive.
Mindenesetre, Tanz tábornokkal, terv szerint, július 20-án kellett érkeznünk.In any case, General Tanz and I were due to arrive on July 20th.
Átmegyünk 2071-be, ahova eredetileg érkeznünk kellett volna.We go through, to 2071 Year we were supposed to arrive in the first place.
A napokban meg kell érkezniük Bécsből a bútoraimnak, lecserélem velük ezeket.I need a new piano. Much of the furniture is yet to arrive from Vienna to replace what I do not like.
A palackoknak egy hónappal korábban meg kell érkezniük, hogy feléledjenek.The wines will have to arrive a month or so early so they'll have time to recover.
Az amerikai küldöttet is akkora várjuk, Lewis képviselőt. Egyszerre kell érkezniük.We also expect the American delegate Congressman Lewis, to arrive on the same day.
"A Földről érkező Ezüst Csillag az 5-ös dokkolóöbölben köt ki."Liner White Star, arriving from Earth, is now docking in Bay 5.
A 3-as vágányra érkező szerelvény, amely Ashikaga- Maebashiba tart, Takasaki felé fog továbbhaladni.The train arriving on track number 3 heading towards Ashikaga-Maebashi, will be going to Takasaki.
A 8-as vágányra érkező szerelvény, amely Ashikaga- Maebashiba tart, Takasaki felé fog továbbhaladni.The train arriving on track number 8 heading towards Ashikaga-Maebashi, will be going to Takasaki.
A Dallas és Forth Worth felől érkező 19:10-es járat... 20 percet késik!The 7:10 Special arriving from Dallas and Fort Worth has met a 20-minute delay.
A Gora-ba tartó, négyes vágányra érkező helyi járat 4:32-kor indul tovább.The train arriving on Track 4 is the local shuttle to Gora departing at 4:32.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

étkezik
eat

Similar but longer

beérkezik
come in
elérkezik
arrive
ígérkezik
promise to be something

Random

elesik
fall down
elfér
fit
elveszik
perish
emlékezik
commemorate
emlékszik
remember
épít
build
eredményez
result
érint
touch
erőlködik
struggle
fakít
cause to fade or discolour

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'arrive':

None found.
Learning languages?