Kreski (to grow) conjugation

Esperanto
26 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
kreskas
I grow
estas kreskanta
I am growing
estas kreskata
I am being grown
Future tense
kreskos
I will grow
estas kreskonta
I will be growing
estas kreskota
I am to be grown
Conditional mood
kreskus
I would grow
estas kreskunta
I would be growing
estas kreskuta
I am to potentially be grown
Past tense
kreskis
I grew
estas kreskinta
I have grown
estas kreskita
I was being grown
Vi
Jussive / command
kresku
grow!

Examples of kreski

Example in EsperantoTranslation in English
Se vi igos min kreski, mi povos atingi la ŝlosilon; kaj, se male okazos, mi povos rampi sub la pordo. Ambaŭokaze mi eniĝos la ĝardenon, kaj se nur okazos tio, ne tre gravas la kielo."'Well, I'll eat it,' said Alice, 'and if it makes me grow larger, I can reach the key; and if it makes me grow smaller, I can creep under the door; so either way I'll get into the garden, and I don't care which happens!'
Mi mem verkos ĝin, tuj kiam mi estos plenkreskinta. Sed mi ja estas plene kreskinta jam nun"—diris ŝi per malgaja voĉo "almenaŭ tie ĉi ne estas spaco por kreski plu.And when I grow up, I'll write one--but I'm grown up now,' she added in a sorrowful tone; 'at least there's no room to grow up any more here.''But then,' thought Alice, 'shall I never get any older than I am now?
Tiam, derampinte de la fungo, ĝi rampis for en la herbon, kaj, rampante, ĵetis post si la rimarkon: "Unu flanko igos vin kreski, la alia malkreskigos."Then it got down off the mushroom, and crawled away in the grass, merely remarking as it went, 'One side will make you grow taller, and the other side will make you grow shorter.'
"Vi ne rajtas kreski tie ĉi," diris la Gliro.'You've no right to grow here,' said the Dormouse.
Cetere la silkan hararon li permesintis kreski senatente, kaj dum, en sia sovaĝa filandra teksturo, ĝi ne falis, sed ŝvebis ĉirkaŭ la vizaĝo, mi malscipovis, eĉ strebegante, rilatigi tiun arabeskan mienon kun iu ajn koncepto pri simpla humaneco.The silken hair, too, had been suffered to grow all unheeded, and as, in its wild gossamer texture, it floated rather than fell about the face, I could not, even with effort, connect its Arabesque expression with any idea of simple humanity.
Sed la ĝojo tuj ŝanĝiĝis en timon, kiam ŝi rimarkis ke la ŝultroj malaperis. Derigardante, ŝi povis vidi nur grandegan longon da kolo, kiu ŝajne kreskas el ia maro de verdaj folioj tre malproksime de ŝiaj okuloj.'Come, my head's free at last!' said Alice in a tone of delight, which changed into alarm in another moment, when she found that her shoulders were nowhere to be found: all she could see, when she looked down, was an immense length of neck, which seemed to rise like a stalk out of a sea of green leaves that lay far below her.
"Pardonu, sed mi ne povas ne," Alicio respondis humile. "Mi ja kreskas."'I can't help it,' said Alice very meekly: 'I'm growing.'
"Sensencaĵo," rediris Alicio pli kuraĝe. "Ankaŭ vi kreskas."'Don't talk nonsense,' said Alice more boldly: 'you know you're growing too.'
"Jes," respondis la Gliro. "Sed mi kreskas laŭ normala rapideco, kaj vi malnormale, ridinde!"'Yes, but I grow at a reasonable pace,' said the Dormouse: 'not in that ridiculous fashion.'
La nombro de krimoj kontraŭ virinoj kreskas en Barato.The crimes against women are on the rise in India.
Kaj tian efikon ĝi fakte havis, efikon preskaŭ tujan; ĉar antaŭ ol ŝi eltrinkis duonon de la enhavo, ŝi sentis la kapon premata kontraŭ la plafono, kaj devis klini la dorson por ke ŝi ne rompu al si la kolon. Si tuj demetis la boteleton dirante: "Sufiĉas! mi esperas ke mi ne kreskos plu.It did so indeed, and much sooner than she had expected: before she had drunk half the bottle, she found her head pressing against the ceiling, and had to stoop to save her neck from being broken.
Ni plantos ĝin en la grundon, kaj lilio kreskos, Marko.We'll plant this in the ground and let it grow roses.
Ni kresku malgrandaj, kaj ni kreskos stulta.We grow small, and we grow stupid.
Kiam via forto revenas, la cikatron kreskos maltrankvila.As soon as your strength returns, the mark will spread and destroy you.
Mi certas, li kreskos kaj ŝanĝiĝos.- Wait until he grows up a little bit.
La viron, kiu li estos, kiam kreskus.The man he was growing up to be.
Sed ankoraŭ plu ŝi kreskis, kaj—jen, ŝia lasta rimedo—ŝi ŝovis unu brakon el la fenestro kaj unu piedon en la kamentubon, dirante:Still she went on growing, and, as a last resource, she put one arm out of the window, and one foot up the chimney, and said to herself 'Now I can do no more, whatever happens. What will become of me?'
Kio?" Tre feliĉe por Alicio la sorĉboteleto jam plene efikis; ŝi ne plu kreskis, tamen ŝia nuna amplekso estis por ŝi tre malkomforta, kaj ĉar ŝajne ekzistis nenia eblo iam eliri tiun ĉambron, ni ne miru ke ŝi nun fariĝis tre malgaja.Luckily for Alice, the little magic bottle had now had its full effect, and she grew no larger: still it was very uncomfortable, and, as there seemed to be no sort of chance of her ever getting out of the room again, no wonder she felt unhappy.
"Estis multe pli agrable en la hejmo," pensis la kompatindulo, "ĉar tie ne okazis ke oni ĉiam alterne kreskis kaj malkreskis, kaj ĉirkaŭ-ordoniĝis de musoj kaj kunikloj.'It was much pleasanter at home,' thought poor Alice, 'when one wasn't always growing larger and smaller, and being ordered about by mice and rabbits.
Post kelka tempo memorante ke ŝi ankoraŭ havas en la manoj la fungopecetojn, ŝi klopodadis tre zorge, mordetante jen unu jen la alian, kaj pro tio proporcie kreskis kaj malkreskis, ĝis fine ŝi sukcesis rehavi la propran kutiman al ŝi altecon.After a while she remembered that she still held the pieces of mushroom in her hands, and she set to work very carefully, nibbling first at one and then at the other, and growing sometimes taller and sometimes shorter, until she had succeeded in bringing herself down to her usual height.
Ne malproksime de l' enirejo staris granda rozarbo; kreskis sur ĝi blankaj rozoj, sed jen tri ĝardenistoj okupis sin pentrante ilin ruĝaj.A large rose-tree stood near the entrance of the garden: the roses growing on it were white, but there were three gardeners at it, busily painting them red.
Ĉu vi volas ke viaj idoj kresku ridmokataj de la lando kaj la mondo?Do you want your children... to be a laughing-stock in front of the country and the world?
Ni kresku malgrandaj, kaj ni kreskos stulta.We grow small, and we grow stupid.
Kresku, kresku, Francio vin atendas. "Grow up! France is waiting for you!
Ne kresku. Tio estas kaptilo!Don't grow up. It's a trap!
Tio estas kapitalo. Ĝi kresku!This is capital. Let it increase!

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

kreadi
do
kreiĝi
do

Similar but longer

diskreski
do
ekkreski
do
kreskadi
do
kreskigi
grow
kreskiĝi
grow
malkreski
decline
miskreski
do

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'grow':

None found.
Learning languages?