Bestemme (to determine) conjugation

Danish
22 examples
This verb can also mean the following: decree, ascertain, decide on a topic, trine may, make up ones mind, decide

Conjugation of eiti

Jeg
Present tense
bestemmer
I determine
Past tense
bestemte
I determined
Future tense
vil bestemme
I will determine
Present perfect tense
har bestemt
I have determined
Jeg
Past perfect tense
havde bestemt
I had determined
Future perfect tense
vil have bestemt
I will have determined
Conditional perfect tense
ville have bestemt
I would have determined
Du
Imperative mood
bestem
determine!

Examples of bestemme

Example in DanishTranslation in English
Vi kan bestemme, hvad vores børn skal læse.We have a right to determine what our children read.
Disse resultater vil bestemme jeres placering i en fremtidig klasse.These scores will determine your placement in future classes.
Og for at finde destinationen i et tredimensionalt rum skal man bruge seks punkter for at bestemme det helt præcise punkt.To find the destination within any three-dimensional space we need six points to determine an exact location.
Vi prøver at bestemme, om snitsårene på hans brystkasse danner et ord.We're trying to determine if the cuts on his ribcage spell out a word.
Retsmødet skal vurdere og bestemme hans duelighed som vicedirektør.The hearing is to assess and determine his ability to continue as assistant director.
- Kendsgerningerne bestemmer sagen.- Facts determine the case.
Det internationale valutasystem bestemmer over alt liv på denne planet.It is the international system of currency... which determines the totality of life on this planet.
Og vi bestemmer hvordan!And we will determine how.
RoboCops kommandoprogram, listen over hans direktiver, bestemmer hans adfærd.RoboCop's command programme, his set of directives it determines his behaviour.
-Pladen bestemmer ikke hastigheden!Arthur, the turntable determines the speed, not the record.
De er alle bestemte og utrolige.All of them determined and extraordinary.
I midten af det 20. århundrede... bestemte videnskaben så, at det er en tyk masse af nervefibre... der flytter informationer mellem... den højre og den venstre hjernehalvdel.It wasn't till the mid-20th century that scientists determined that it's a thick bundle of nerve fibers to transfer information between the right and left hemispheres of the brain.
Jethro, jeg bestemte dødsårsagen.I determined a cause of death.
Man kan sige, at hele idéen om karakter er defineret af folk med bestemte oplysninger som de af forskellige grunde det være sig perverse så vel som ædle er opsat på ikke at afsløre.You may say the whole idea of character... is defined by people... holding specific information, which, for various reasons, sometimes perverse, sometimes noble, they are determined not to disclose.
De ser bestemte ud, de ser klar ud.They look determined, they look ready.
Tag BAS-test og bestem blodtype.Take BAS test and determine blood type.
Jeg vil sige, at vejret var den bestemmende faktor, ikke sandt?I'd say the weather was the determining factor, wouldn't you?
Jeg har aldrig hørt et spædbarn skrige så højt og bestemt... som skreg han for, at alle skulle høre...I never heard a baby squawk so loud and determined... as though he were shouting for everybody to hear...
- Sikken bestemt mand.What a determined man.
Gud har bestemt, hvor vidt og langt mennesker skal færdes og flygte.God has determined how far and how wide people should travel and flee.
På en måde har du bestemt, hvilken planet der skal knuses først.In a way, you have determined the choice of the planet... that'll be destroyed first.
Selvom hendes nøjagtige position blev holdt et hemmeligt... for frygt spioner kunne give hende op til Axis, det blevet bestemt at Queen Anne... var bare syd for Plantagenet bank da hun forsvandt.Though her exact position was kept secret for fear spies might give her up to the Axis. It's been reasonably determined that the Queen Anne was just south of the Plantagenet bank when she went missing.

More Danish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

antyde
imply
avancere
advance
bebrejde
reproach
beslutte
decide
bestille
order
blæse
blow
boykotte
boycott
bringe
bring
bøje
bend
viske
wipe

Other Danish verbs with the meaning similar to 'determine':

None found.
Learning languages?