Bede conjugation

Conjugate bede - ask

Attention: in Danish, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'De', 'han', 'hun', 'den', 'vi', 'I', 'de' forms.

Present tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
beder I ask

Past tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
bad I asked

Future tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil bede I will ask

Present perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har bedt I have asked

Past perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
havde bedt I had asked

Future perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil have bedt I will have asked

Conditional perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville have bedt I would have asked

Imperative mood

Danish FormEnglish TranslationEx.
Du
bed ask!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for bede

This verb can also mean the following: pray, request, beg, implore, entreat

Examples of bede

Example in DanishTranslation in EnglishFm.
Jeg ved, jeg ikke har ret til at bede dig om tjenester.I have no right to ask favours of you Pumpkin, I know that .
Jeg vil bede retten om... at finde de tiltalte skyldige... og at udmåle straffen således som militærregulativet foreskriver.Gentlemen, I ask this court to find the accused guilty, and impose the penalties prescribed by the code of military justice.
Vi vil gerne bede om jeres velsignelse.We'd like to ask for your blessings.
Er det for meget at bede om?Is that asking too much?
Jeg kan bede om tips. Bare gør det.I could just ask him for some tips on how to get around a tough password.
Det, jeg beder om, er det, du har bedt om, siden vi mødte hinanden.All I'm asking is the same question that you've been asking every day since the first day that we met.
Jeg beder Dem om at redde hende.I'm asking you to save her.
Det er meget, du beder om.You're asking a lot.
Jeg beder dig ikke om at gå med.I'm not asking you to come with me. It won't be safe for Rickon.
Luk dine øjne, så beder vi om tilgivelse sammen. Ja, det er rigtigt. Godt.Now close your eyes, and we will ask for forgiveness together.
Marion er vendt tilbage, og hun har de folk med, som du bad om.Marion's back. She brought the people you asked for.
Som du bad om.Like you asked.
Hun er 18 år og har en pragtfuld figur. Smukt ansigt. Og hun bad mig...She's 18, she's got a body to kill for, beautiful face, and she asked me...
Du bad mig smide tøjet.You asked me to strip then, too.
- Her er de mænd, De bad om.Here's the man you asked for, sir.
Det erjul. Så bed julemanden om at give dig en anden bil.So ask Santa Claus to give you another car.
Drik ikke, gå til AA møder, find én der kan hjælpe, bed om hjælp.Don't drink, go to meetings, find a sponsor, ask for help.
Men bed ikke om at se mit lommeur.It wasn't that hard. Just don't ask to see my pocket watch.
Send det til kriminalteknisk og bed dem se på det.Send it to the lab and ask them to look at it.
Skriv det her rent og bed ham telegrafere det til London for mig.Type this up and ask him to cable it to London for me.
Du har nok bedt ham om at slette kærlighedsbrevene.Well, you probably asked him to delete the love letters.
Hun har bedt mig anbefale sig en musiklærer.Your Highness. She's asked me to recommend a music instructor.
Men de fleste af os være bare gennemsnitlige fyre. Som stilles over for utænkelige ting. Blev bedt om at tage valg, ingen bør have valgt.But most of us were just average guys... being faced with unimaginable things... being asked to make choices no one should have to make.
Jeg har aldrig bedt om en tjeneste.I never asked for a favor.
Tomas-klosteret. Han har bedt mig male freskeri klosteret. En opgave, der falder på et meget tørt sted.He's also asked me to paint frescos throughout the Convent, which is a very welcome commission, I must admit.

Questions and answers about bede conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about bede
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Similar verbs

VerbTranslation
Same length:
badebathe
bagebake
bidebite
bydeorder
bærecarry
bødeforfeit
bøjebend
endeend
fødefeed
gidecare
gydepour
gødemanure
hadehate
jødesteal
kædelink up
Different length:
beredeprepare
betydemean

Do you know these verbs?

VerbTranslation
arbejdework
askeash
avancereadvance
bakkeback
bebyrdeburden
befindefind
benytteuse
besøgevisit
blæreshow off
vædewet