Arbejde conjugation

Conjugate arbejde - work

Attention: in Danish, conjugation is the same for all persons. Therefore, while we only provide the 'jeg' ('I') form, it is absolutely the same for the 'du', 'De', 'han', 'hun', 'den', 'vi', 'I', 'de' forms.

Present tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
arbejder I work

Past tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
arbejdede I worked

Future tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil arbejde I will work

Present perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
har arbejdet I have worked

Past perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
havde arbejdet I had worked

Future perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
vil have arbejdet I will have worked

Conditional perfect tense

Danish FormEnglish TranslationEx.
Jeg
ville have arbejdet I would have worked

Imperative mood

Danish FormEnglish TranslationEx.
Du
arbejd work!

Feedback: Noticed a mistake? Have a suggestion?

Have you noticed a mistake or a bug here somewhere on this page? Have ideas how we can improve our content? Submit a request for us and we will do our best to take your feedback into account!

Usage information for arbejde

This verb can also mean the following: do, do a specific task

Examples of arbejde

Example in DanishTranslation in EnglishFm.
Hvad med at trappe lidt ned på arbejde og fitness?Slow down a bit, both with regard to work and work-outs.
Mine syersker må arbejde hele natten!My tailors must work all night!
Her er ingen skoler og intet arbejde.No schools and no work, either.
"Det er skamfuldt, som de lader dig arbejde -"It's a shame the way they make you work --"
- "Kun arbejde og ingen sjov..." - "...bliver man kedelig af."- All work and no play makes... - A dull man.
Jeg arbejder på Tima efter Duke Reds ordre.I am working on Tima at Duke Red's request!
I arbejder for Duke Red nu!You're working for Duke Red now!
- Jeg arbejder nytårsaften.- I'll be working New Year's Eve. - Now, listen, Joe.
- Du arbejder her.This is the joint where you're working.
Han slår sig selv ihjel, så meget som han arbejder.I'm afraid he's working himself into an early grave.
Jeg arbejdede så hårdt på den, og nu er den blevet til aske.I worked so hard on it, and now it's in ashes.
Hvis jeg arbejdede et par uger, kunne jeg tjene til din rejse.If I worked a few weeks, I might make enough for your passage.
Hun arbejdede her tre uger, og holdt så op.She worked here for three weeks and then she quit.
Jeg arbejdede hele natten for ingenting.Looks like I worked all night for nothing.
Jeg arbejdede for ham, mens jeg læste til læge.He used to run a sanitarium. I worked as his assistant while going through medical school.
Jeg kan ikke købe, og arbejdende folk kan ikke bygge et hjem.I cannot buy, and working men cannot build a home
Det er en levende, arbejdende realitet!That is a living, working reality !
Det her er ikke et sted for en hårdt arbejdende pige.This is no place for a working girl. Come on!
At en mor vil blive beskyttet og sørget af venner. Hårdt arbejdende venner. Og en fremragende skuespiller har indset, at talent ikke forsvinder med årene.That a mother will be protected and cared for by friends hardworking friends and that a fine actor has realized that true talent is never diminished by the passing years.
Du stjæler fra en stakkels arbejdende pige.Trying to rob a poor working girl.
Vi har arbejdet for længe på sagen.We have worked for a long time with this.
l 25 ? r har jeg arbejdet konstant for at drive banken.I've worked 25 years, night and day, to keep this bank alive.
- Hvornår har De sidst arbejdet?- When was the last time you worked?
- "Vi har arbejdet hårdt for angrebet..."- ""We have worked hard for this action...""
De har arbejdet på en tysk skib som frisør.You once worked on a North German Lloyd liner. You were a hairdresser.
Bare arbejd lidt.Just so little work.
Rejs dig op og arbejd lige nu.Get yourself up, and get to work. Right now.
Start med jordbær og arbejd dig op til bananerne.Start with the strawberries and you might work your way up to these bananas.
Hej, arbejd ikke for hårdt venner.Hey, don't work too hard, fellas.
- Bare arbejd sammen med mig.Just work with me.

Questions and answers about arbejde conjugation

Still don't understand something? Ask and receive a reply!

Ask us a question about this word and get it replied to here. Questions are answered by experienced language speakers.

Ask question about arbejde
Work in progress

Help us become the best conjugation resource. Find out more.

Play conjugation game!

Practice language skills with real sentences in our free game. Try now!

Tip: CTRL + M for navigation!

You can access a quick navigation menu with the shortcut 'CTRL + M'.

Learn languages with our Interlinear books!

Check out our new product - novel subtitled books in many languages to get reading practice!

Try out

Receive most useful verbs, tips and other info free!

Select the language(s) you're interested in

Do you know these verbs?

VerbTranslation
afslørereveal
antageassume
antydeimply
argumentereargue
befindefind
bejaeaffirm
biestay
vinkewave
yndeenjoy
ærgreannoy