บอก [b`k] (to tell) conjugation

Thai
19 examples

Conjugation of eiti

ผม/ฉัน
Present tense
บอก
b`k
I tell
Future tense
จะบอก
cha b`k
I will tell
Past tense
ได้บอก
dai b`k
I told
Present progressive tense
กำลังบอก
kamlang b`k
I am telling
ผม/ฉัน
Present progressive (alternative) tense
บอกอยู่
b`k yu
I am telling

Examples of บอก

Example in ThaiTranslation in English
เมเรดิธ ไมได้บอก คริสติน่าเรื่องของเราMeredith isn't telling cristina about us.
อย่างที่บอก มีคนอ่อนแอมากมายที่นี่And as you can tell, there are many people of weak character behind these walls.
- คิดว่าพวกนั้นจะรู้มั้ย - ไม่ถ้าคุณไม่บอกDo you think they know? Not until you tell them.
ไม่มีใครอยากฟังโดคส์ ฉันเลยไม่บอกNone of you wanted to hear what he had to say, So I didn't tell you.
ชั้นไม่บอกI won't tell you.
แต่ก็มีบางอย่างที่ พวกเขาละเลยที่จะบอก...Uh- You know, when you're a kid, adults will tell you a lot of things.
เพลง มาดาม Vaccari จะบอก us another เรื่องราว... ...เพื่อการกระตุ้นที่เรา for another การต่อสู้กันประปรายSignora Vaccari will tell us another story to stimulate us for another skirmish
เวลาเท่านั้นที่จะบอก วิธีการที่เราจะจำOnly time will tell how we are remembered.
เอ่อ เปล่า ฉันไม่ได้บอก- You told us to come. Uh-- No, I didn't.
- สำหรับอะไร? \n- เธอไม่ได้บอก- Daisy told me. No, Bones is not going anywhere.
เธอไม่ได้บอก บอกแค่ว่าให้มาหาShe didn't say, she just told me to come over.
ตอนที่บอกว่าจะแต่งงาน เขายังไม่ได้บอกWhat did your mother say when you told her you were getting married?
แล้วพี่ได้บอก การ์เร็ตเรื่องนี้รึเปล่าAnd you told this to Garrett?
-ไม่นะ ก็บอกอยู่นี่ ว่านายยืนอยู่เหนือมันเลยตอนนี้- No, I am telling you you are standing right on top of it.
บอกแล้ว จะเดือดร้อนกันI told you there'd be trouble.
บอกแล้ว เขาจะออกมา ทางบานหน้าต่างบนสุดI told you that you will fly in the window the top floor.
ถ้ามีผมก็บอกแล้ว คุณคิดจะบอกผมเมือ่ไหร่?I would have told you.
บอกแล้ว ไม่ได้พูดเล่นI told you. I wasn't kidding.
บอกแล้วI told you.

More Thai verbs

Other Thai verbs with the meaning similar to 'tell':

None found.
Learning languages?