Dela (to share) conjugation

Swedish
32 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
delar
I share
Future tense
ska dela
I will share
Conditional mood
skulle dela
I would share
Past perfect tense
har delat
I have shared
Jag
Future perf.
ska ha delat
I will have shared
Conditional perfect tense
skulle ha delat
I would have shared
Du
Imperative mood
dela
share
Jag
Preterite past tense
delade
I shared
Past pluperfect tense
hade delat
I had shared

Examples of dela

Example in SwedishTranslation in English
"Behovet av att hitta en annan människa att dela sitt liv med har alltid förbryllat mig.The need to find another human being to share one's life with, has always puzzled me.
"Inte med sådana berättelser att dela med mig av."Not when I have such stories to share.
"Jag reste för att göra en otrolig upp- täckt att dela med Trevor och världen."I set out to make an incredible discovery to share with Trevor and the world.
"Jonathan Flynn svarade på en gästs begäran att dela en deodorant""Jonathan Flynn responded to a guest's request that he share a can of deodorant
"Samakare sökes för att dela körning och kostnad för en veckas resa till historiska mordplatser"?"Looking for somebody to take turns driving and share expenses on a week-long, cross-country tour of historic murder sites"?
"Behovet av att hitta en annan människa att dela sitt liv med har alltid förbryllat mig.The need to find another human being to share one's life with, has always puzzled me.
"Det var som om du läst mina tankar" "och ville dela dina tankar med mig precis när jag var mottaglig. "It is as ifyou heard my thoughts... and reached out to share yours with me... at a moment when I can hearyou.
"Hon ska inte dela min dysterhet."She must not share my darkness.
"Inte med sådana berättelser att dela med mig av."Not when I have such stories to share.
"Jag behöver dela mitt liv min kärlek och min själ med dig"."l need to share my life, love, and soul with you.
"Hon delar inte med sig av sin mat.She never shares her food.
"I AA delar män och kvinnor med sig av sina erfarenheter och styrkor" "så att de kan lösa sina problem och hjälpa andra. ""Alcoholics Anonymous is a group of men and women who share their experience strength and hopes that they may solve their common problem and help others to recover from alcoholism.
"Men om vi leva skall, så är vi få som delar äran stor.""we are now to do our country loss. "But if to live, the fewer men, the greater share of honour."
"S" jag delar förmågan... att se igenom de dagliga hemska sakerna.[ Barbara Narrating ] "S"and I share the ability... to see through the quotidian awfulness of things.
"Slug och beräknande som en orm saknar han dock djurets heder" "även om han delar dess utmärkande drag - oförmågan att gå på sina ben."Crafty and designing, like the snake in the garden, he nevertheless lacks that beast's minimal sense of honor even if he shares its most singular characteristic-- an inability to walk on his own legs."
"Till hennes förvåning hade Goldberg föreslagit delad vårdnad" "och ett försök till enande.""To her surprise, Goldberg suggested shared custody "and an attempt at reconciliation.
- Har ni övervägt delad vårdnad?Have you thought about shared custody?
- Herregud! Teleportering eller delad hallucination. Molnarnivå sju, minst.Teleportation, shared hallucinations, at least.
- När så erfordras, delad kroppslig värme.When necessary, shared bodily warmth.
- Så som läget är... Med de kort vi fått på handen, hon fått på handen måste vi börja tala om delad vårdnad.I'm thinking with things the way they are, life dealing us all the hands we've been dealt, she's been dealt, we need to start talking about a shared custody.
"Längre fram fick kärlek till djuren henne att ta hand om katten Susie" "som hon delade många fina år med och de firade jämt storstilad jul."Later in life, a love of animals made her care for her sweet cat Susie with whom she shared many happy years. Always celebrating Christmas together in great style.
"Mången tidsålder tillbaka, när vår gamla planet inte var så värst gammal," "och långt före det att människan skrev ner sin historia," "rådde Midgårds dagar, då människorna delade sin värld"Many ages ago, when this ancient planet was not quite so ancient long before man recorded his history there was the time of Middle Earth when man shared his days with elves, dwarves, wizards, goblins, dragons and hobbits.
"Ni är en speciell grupp" " som i varandra har funnit speciella band" "som enbart kan finnas i strid." "Bland bröder" "i delade skyddsvärn".You are a special group... who found in one another a bond... that exists only in combat... among brothers... of shared foxholes.
"Överraskande nog, delade han mina förmågor.""who I was surprised to discover shared my abilities.
(\ Just nu) Han behöver en fix, och orden de har delade alla han har att hålla fast vid.Right now, he needs a fix, And the words they've shared Are all he has to cling to.
Det gick ett program om delande...There was a program on about sharing...
Nu blir det inget delande.The time for sharing is over.
"Du har betytt allt för mig under de fina år vi delat i nöd och lust" "som vi högtidligt lovade varandra" "den där varma sommardagen i Mariefreds slottskapell 1970.""You have meant everything to me through all the years we have shared" "for better and for worse, as we solemnly promised each other" "that hot summer day in Mariefred church in 1970."
- Att ni delat säng?So someone might discover you and he shared a bed.
- Det är någon du älskat och delat...This is somebody you loved and shared a life with...
- Det är något vi delat sedan barndomen.It is something we have shared since childhood.
- Du kunde ha delat misstankarna med mig.Now I do. You could've shared your suspicions with me.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

adla
knight
avla
breed
axla
shoulder
bila
approve
bäla
do
böla
cry
daga
do
dala
sink
dana
do
dega
do
delge
communicate
delta
participate
dona
go dormant
dopa
do
duga
suffice

Similar but longer

avdela
interrupt
deleta
do
delta
participate
indela
invite
tudela
bisect

Random

chikanera
check
chilla
chill out
dagas
do
defilera
defile
dekantera
decant
dekryptera
decrypt
delegera
delegate
demoralisera
demonstrate
denationalisera
denationalize
diagonala
do

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'share':

None found.
Learning Swedish?