Avla (to breed) conjugation

Swedish
27 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
avlar
I breed
Future tense
ska avla
I will breed
Conditional mood
skulle avla
I would breed
Past perfect tense
har avlat
I have bred
Jag
Future perf.
ska ha avlat
I will have bred
Conditional perfect tense
skulle ha avlat
I would have bred
Du
Imperative mood
avla
breed
Jag
Preterite past tense
avlade
I bred
Past pluperfect tense
hade avlat
I had bred

Examples of avla

Example in SwedishTranslation in English
"Älskade att äta, åt för att avla."Loving to feed, feeding to breed.
- Vi försökte att avla dem.We were trying to breed them.
Båda trodde att man kan överföra ideologi genom att avla en indoktrinerad generation till den andra.Both of them believed you could transfer ideology by breeding one indoctrinated generation to the next.
Det tar flera generationer att avla en telepat.It takes generations to breed a telepath.
Dolph behöver blod för att avla soldater. Jag ska hjälpa honom.Dolph needs this blood to breed universal soldiers, and I'm gonna help him.
"Låt honom inte avla många,""Let him not breed in great numbers,
"Älskade att äta, åt för att avla."Loving to feed, feeding to breed.
- Lisa kan avla på flera sätt.We must keep every breeding option open for Lisa.
- Vi försökte att avla dem.We were trying to breed them.
- Vi kan avla dem och tjäna storkovan.We could breed him and make a lot of money?
- De avlar fram boskap.Animal husbandry is the science of breeding livestock.
-Är det därför ni avlar dem?-It's why you breed them?
Att jag avlar barn med en Kane?Me breeding with a kane?
Bestraffa honom, så hans exempel ej avlar flera brott. Låt Oss ändå vara nådig.Let him be punished, Sovereign, lest example breed, by his sufferance more of such a kind
Du fryser ofta, Margot. Jag låg i sängen och komponerade, som den döve Beethoven. Och då slog det mig att för att vara en familj som ägde avelsdjur så avlar vi inte så mycket själva.I was lying in bed... composing in my mind like the deaf Beethoven, and it occurred to me that for a family who owns breeding stock, we don't do much of it ourselves.
Jag undrar om han var avlad.I wonder if he was a Thoroughbred.
Jag är inte avlad annat än, vara i vägen.Wasn't bred for anything, but getting in the way.
- Fladdermössen är avlade för ett ändamål.These bats are bred for one purpose.
De avlade bort det.Oh, they bred that out.
De är avlade för att arbeta.These dogs were bred to work.
Det har funnits bra cowboy hästar avlade från fullblod.There's been good cow horses sired out of thoroughbreds.
Det var en gång, då alla kaniner blev sjuka och de avlade och avlade och sjukdomen blev ett minne blott.Once upon a time, the rabbits all got sick and they bred and they bred and before long the sickness was just a cold memory.
- För att du avlat en mänsklig ras som inte bryr sej om att ställa frågor.Because you bred a human race which doesn't bother to ask questions.
- Jag har även avlat dem.- I've even bred them.
Den bästa jag avlat fram.- Best I've ever bred.
Fött, inte avlat. "Intet av jorden är fött så vankelmodigt som mänskan."Bred. Not born, bred. Nothing is bred that is weaker than man.
Myndigheterna har nog avlat fram dem för att döda svarta killar.Government probably bred those creatures to kill black boys.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

adda
adapt
adla
knight
agna
bait
akta
adjourn
amma
nurse
ansa
prune
anta
accept
arra
do
arta
rent
aska
do
avge
emit
avgå
depart
avse
intend
avta
decrease
axla
shoulder

Similar but longer

avdela
interrupt
avleda
derive
avlida
pass away
avliva
pass away
avlära
do
avlösa
change
avtala
agree
kavla
cauterize
kravla
rake
navla
do

Random

anföra
adduce
annektera
annex
avancera
advance
avgiva
give
avgränsa
give
avisa
deice
avköna
emasculate
avleda
derive
avskriva
copy
avta
decrease

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'breed':

None found.
Learning Swedish?