Observere (to observe) conjugation

Norwegian
31 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
observerer
I observe
Bokmål past tense
observerte
I observed
Bokmål future tense
vil observere
I will observe
Bokmål conditional tense
ville observere
I would observe
Jeg
Bokmål imperative tense
observer
I observe
Bokmål present perfect tense
har observert
I have observed
Bokmål past perfect tense
hadde observert
I had observed
Bokmål future perfect tense
vil ha observert
I will have observed
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha observert
I would have observed
Jeg
Nynorsk present tense
observerer
I observe
Nynorsk past tense
observerte
I observed
Nynorsk future tense
vil observere
I will observe
Nynorsk conditional tense
ville observere
I would observe
Jeg
Nynorsk imperative tense
observer
I observe
Nynorsk present perfect tense
har observert
I have observed
Nynorsk past perfect tense
hadde observert
I had observed
Nynorsk future perfect tense
vil ha observert
I will have observed
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha observert
I would have observed

Examples of observere

Example in NorwegianTranslation in English
- Mine ordre er å gi råd og å observere.- My orders are to advise and observe.
Det kreves ingenting av deg, bortsett fra å observere materialet som presenteres.Nothing is required of you, except to observe the visual materials that are presented.
Men du blir bare med oss for å observere, hein?But you come only with us to observe, hein?
Jeg er programmert av V'Ger til å observere og registrere normalfunksjoner i karbonenheter som infiserer USS Enterprise.I have been programmed by V'Ger... to observe and record... normal functions of the carbon-based units... infesting USS Enterprise.
Jeg er programmert til å observere og registrere kun at karbonenhetene fungerer normalt.I'm programmed to observe and record... only the normal functioning of the carbon-based units.
Hva skal han observere? Stjernebildene eller en humles liv?What are you going to have him observe-- the constellation ofTaurus or the life and times of a bumblebee?
Han skal observere tiltalte.To observe the defendant, of course.
Jeg vil bare observere skikkene i landet ditt.I'm contented to observe the customs of your country.
- Mine ordre er å gi råd og å observere.- My orders are to advise and observe.
Jeg skal gi råd. jeg skal observere.I'll advise. I'll observe.
Jeg deler ut disse marihuana-sigarettene. Slik at dere i sivil skal klare å identifisere den skarpe aromaen og narkotikumets forvirrende effekt når dere observerer mistenkte.I am passing out these marijuana cigarettes for you to sample, so that when you become plain clothes men, you'll be able to identify the pungent aroma and recognise the disorienting effect of the drug when you observe them in narcotics suspects.
Ti uker etter diagnostiseringen observerer vi hemianopi med ustadig horisontal nystagmus.Ten weeks after diagnosis we observe a hemianopia... with transient horizontal nystagmus.
Hva observerer du av den sosiale strukturen?well, Veer, what can you observe about their social structure?
Jeg observerer bare.I merely observe.
Observatøren bor i egen husvogn ved husholdningn han observerer.The observer will live in his own trailer, next to the house he is observing,
Som La Rochefoucauld observerte:As La Rochefoucauld observed:
-Geordi observerte bevegelse.- Geordi observed movement.
Rizzo observerte noe i et reagensglass, ikke sant?Rizzo observed something in a test tube, right?
Rizzo observerte en 50 prosent reduksjon i fibroblaster.Rizzo observed a 50% drop in fibroblasts.
Vi observerte en 50 prosent reduksjon i Lorenzo.We observed a 50% drop in Lorenzo.
Bare hold deg i nærheten og observer.You just stay close to me and observe.
Hold deg i bakgrunnen og observer.Stand back and observe.
- Lytt og observer.You will listen and observe.
Kom og observer.Come observe.
Bare observer.I want you to sit tight and observe.
Han antok at han i måneder hadde vært sentrum for stillferdig observerende øyne... og tålmodig lyttende ører.He guessed he had been, for months the center of countless silently observing eyes and patiently listening ears.
Vi har observert det fra forsiden, baksiden, fra siden, fra land, fra vann.We have now observed the castle... from the front, from the back... from the side, from land, from water.
Opplyst himmel observert på 210 grader.Intense glow in sky observed at 210 degrees.
Gjøre mulig for Mrs Tait a observere uten a bli observert.Enable Mrs Tait to observe without being observed.
Jeg forstår godt at vi ikke er forskere, men vi har observert dette...I very well understand that we are not scientists, but we have observed this in...
De har aldri noensinne observert meg med depressive symptomer.They've never observed me once have a depressive symptom.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

reservere
book

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

mishandle
maltreat
motbevise
disprove
motsi
gainsay
motta
receive
måke
shovel
måle
measure
do
offentliggjøre
announce
omfavne
embrace
opphøre
cease

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'observe':

None found.
Learning languages?