Iaktta (to observe) conjugation

Swedish
22 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
iakttar
I observe
Future tense
ska iaktta
I will observe
Conditional mood
skulle iaktta
I would observe
Past perfect tense
har iakttagit
I have observed
Jag
Future perf.
ska ha iakttagit
I will have observed
Conditional perfect tense
skulle ha iakttagit
I would have observed
Du
Imperative mood
iaktta
observe
Jag
Preterite past tense
iakttog
I observed
Past pluperfect tense
hade iakttagit
I had observed

Examples of iaktta

Example in SwedishTranslation in English
"En idealisk psykologisk övning är att iaktta" "hur en pokerspelare handlar och reagerar."the sport of the athlete" and the observation for respond bring up the power of observe the public"
- Nej, Dax, du är här för att iaktta.- No, Dax, you're here to observe.
Bästa sätt att lära känna en man är att iaktta.Best way to get to know strange man is to observe.
De kommer ständigt att iaktta er.You will not take one step from this house when you will not be observed.
Det räcker inte med att iaktta längre.It is not enough to observe any longer.
"En idealisk psykologisk övning är att iaktta" "hur en pokerspelare handlar och reagerar."the sport of the athlete" and the observation for respond bring up the power of observe the public"
- Nej, Dax, du är här för att iaktta.- No, Dax, you're here to observe.
Bästa sätt att lära känna en man är att iaktta.Best way to get to know strange man is to observe.
De kommer ständigt att iaktta er.You will not take one step from this house when you will not be observed.
Det räcker inte med att iaktta längre.It is not enough to observe any longer.
Det faktum att du iakttar henne förändrar hennes atomtillstånd.Because the very fact that you observe her alters her atomic state. How about that? Don't try to confuse me with tricks.
Djävulen finns i detaljerna av vad man än iakttar.Devil's in the details of whatever you observe.
Du ser till att Stevens endast iakttar.You are to make sure that Stevens observes only.
För tillfället iakttar vi bara och kör vår utredning samtidigt.For now, we observe and run our investigation simultaneously.
I Japan iakttar man sina anställda för att få dem att jobba effektivare.I know in Japan they like to observe their workers to help them improve their efficiency.
"Den finns väl kvar, hoppas jag, om än iakttagen av ingen.""Let's hope that's still out there, though observed by no one."
Hur som helst, Darwin iakttog att när två grupper minkar tävlade om samma matkälla så utvecklade en av dom efter en stund en annan näbbform så de skulle kunna äta något annat.All right, well, anyway, Darwin observed that when two groups of finches competed over the same food source, eventually one of them would evolve a different beak shape so they could feed on something else.
Jag iakttog en 2-1 1 .I observed a 2-11 in progress.
Jerry spårade bovarna. Vi iakttog stöten, de hörde oss, de flydde, jag tog upp jakten, ena killen dödade den andra och stack medan ert cirkussällskap grep mig.Jerry Lee tracked the perps, we observed them in their heist, they heard us, they fled, I followed in pursuit, the one guy killed the other guy, and took off while you guys and your three-ring circus were arresting me.
Och han iakttog alla noggrant när folk visade pass för att komma in.And Philippe observed very carefully how people went in, showing their passes, etc.
Grundat på erfarenheter som våra frivilliga kvinnor har bidragit med har vi iakttagit flera orsaker som motiverar sex utanför äktenskapet.Based on the experiences of females who have contributed to our histories, we have observed a wide range of motivations for extramarital coitus.
Nyligen har jag iakttagit några smaklösa typer som gjort intrång på min mark."Recently, I have observed some unsavory characters trespassing on my lands. "

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

iakttaga
observe

Random

huta
do
hyra
rent
hysta
do
hårdra
harden
häkta
enclose
härskna
rule
hövas
do
iakttaga
observe
inandas
inhale
inbjuda
invite

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'observe':

None found.
Learning Swedish?