Omfavne (to embrace) conjugation

Norwegian
18 examples
This verb can also mean the following: hug

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
omfavner
I embrace
Bokmål past tense
omfavna
I embraced
Bokmål future tense
vil omfavne
I will embrace
Bokmål conditional tense
ville omfavne
I would embrace
Jeg
Bokmål imperative tense
omfavn
I embrace
Bokmål present perfect tense
har omfavna
I have embraced
Bokmål past perfect tense
hadde omfavna
I had embraced
Bokmål future perfect tense
vil ha omfavna
I will have embraced
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha omfavna
I would have embraced

Examples of omfavne

Example in NorwegianTranslation in English
"La Huset Iyi fortsett å omfavne dette prinsippet," "og din lykke vil sikkert vokse i årene som kommer."Let the House of Iyi continue to embrace this principle, and your fortunes are sure to prosper for ages to come."
Han kom mot meg med utstrakte armer for å omfavne meg.He came towards me with his arms out, I suppose to, uh, embrace me.
"Forsøkte å omfavne nevnte student.""Moved to embrace said student."
Du behandler den slik og innrømmer gjerne at du spiller patriark for å innvilge eller benekte, for å omfavne studentene.You treat it as such and confess to a taste... to play the patriarch in your class... to grant this, to deny that... to embrace your students.
Den Pah-gjenferdene venter på å omfavne deg.The Pah-wraiths are waiting to embrace you.
Så vil dere omfavne.Then you will embrace.
"La Huset Iyi fortsett å omfavne dette prinsippet," "og din lykke vil sikkert vokse i årene som kommer."Let the House of Iyi continue to embrace this principle, and your fortunes are sure to prosper for ages to come."
Jeg vil heller omfavne én nordmann enn slakte tolv.l'd rather embrace one Norwegian than kill a dozen a day, friend. Look at this.
La meg omfavne deg.Let me embrace you!
La oss endelig kunne omfavne hverandre.Let us embrace at last.
Hver dag... men... jeg trenger ikke forsvar lenger, jeg omfavner.Every day... but... I don't need a defence any more, I embrace.
- Jeg omfavner deg og elsker deg!- I embrace and love you utterly.
Vi omfavner dem og tar våpnene deres.We embrace them and see if we can relieve them of their weapons, you know, while we hide.
# At dette hjertet av meg omfavner ... ## That this heart of mine embraces... #
Rom hilser deg, og jeg omfavner deg som en bror.Rome salutes you, and I embrace you as a brother.
Nei, omfavn de høyere prinsipper loven skulle tjene.No, em-embrace that... higher principle for which the law was meant to serve.
Omfavn formeIen, David og du omfavner evig Iiv.Embrace the formula, David and you embrace life everlasting.
Knel og omfavn dets sannhet.Kneel before it and embrace its truth.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

omfatte
include

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

maksimere
maximise
maskere
mask
miste
cease to be in
nasa
smell
nase
smell
omfatte
include
omgi
surround
oppheve
annul
optimalisere
optimise
orientere
orient

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'embrace':

None found.
Learning languages?