Tevredenstellen (to satisfy) conjugation

Dutch
16 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
stel tevreden
I satisfy
stelt tevreden
you satisfy
stelt tevreden
he/she/it satisfies
stellen tevreden
we satisfy
stellen tevreden
you all satisfy
stellen tevreden
they satisfy
Present perfect tense
heb tevredengesteld
I have satisfied
hebt tevredengesteld
you have satisfied
heeft tevredengesteld
he/she/it has satisfied
hebben tevredengesteld
we have satisfied
hebben tevredengesteld
you all have satisfied
hebben tevredengesteld
they have satisfied
Past tense
stelde tevreden
I satisfied
stelde tevreden
you satisfied
stelde tevreden
he/she/it satisfied
stelden tevreden
we satisfied
stelden tevreden
you all satisfied
stelden tevreden
they satisfied
Future tense
zal tevredenstellen
I will satisfy
zult tevredenstellen
you will satisfy
zal tevredenstellen
he/she/it will satisfy
zullen tevredenstellen
we will satisfy
zullen tevredenstellen
you all will satisfy
zullen tevredenstellen
they will satisfy
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou tevredenstellen
I would satisfy
zou tevredenstellen
you would satisfy
zou tevredenstellen
he/she/it would satisfy
zouden tevredenstellen
we would satisfy
zouden tevredenstellen
you all would satisfy
zouden tevredenstellen
they would satisfy
Subjunctive mood
stelle tevreden
I satisfy
stelle tevreden
you satisfy
stelle tevreden
he/she/it satisfy
stelle tevreden
we satisfy
stelle tevreden
you all satisfy
stelle tevreden
they satisfy
Past perfect tense
had tevredengesteld
I had satisfied
had tevredengesteld
you had satisfied
had tevredengesteld
he/she/it had satisfied
hadden tevredengesteld
we had satisfied
hadden tevredengesteld
you all had satisfied
hadden tevredengesteld
they had satisfied
Future perf.
zal tevredengesteld hebben
I will have satisfied
zal tevredengesteld hebben
you will have satisfied
zal tevredengesteld hebben
he/she/it will have satisfied
zullen tevredengesteld hebben
we will have satisfied
zullen tevredengesteld hebben
you all will have satisfied
zullen tevredengesteld hebben
they will have satisfied
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou tevredengesteld hebben
I would have satisfied
zou tevredengesteld hebben
you would have satisfied
zou tevredengesteld hebben
he/she/it would have satisfied
zouden tevredengesteld hebben
we would have satisfied
zouden tevredengesteld hebben
you all would have satisfied
zouden tevredengesteld hebben
they would have satisfied
Present bijzin tense
tevredenstel
I satisfy
tevredenstelt
you satisfy
tevredenstelt
he/she/it satisfies
tevredenstellen
we satisfy
tevredenstellen
you all satisfy
tevredenstellen
they satisfy
Past bijzin tense
tevredenstelde
I satisfied
tevredenstelde
you satisfied
tevredenstelde
he/she/it satisfied
tevredenstelden
we satisfied
tevredenstelden
you all satisfied
tevredenstelden
they satisfied
Future bijzin tense
zal tevredenstellen
I will satisfy
zult tevredenstellen
you will satisfy
zal tevredenstellen
he/she/it will satisfy
zullen tevredenstellen
we will satisfy
zullen tevredenstellen
you all will satisfy
zullen tevredenstellen
they will satisfy
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional bijzin mood
zou tevredenstellen
I would satisfy
zou tevredenstellen
you would satisfy
zou tevredenstellen
he/she/it would satisfy
zouden tevredenstellen
we would satisfy
zouden tevredenstellen
you all would satisfy
zouden tevredenstellen
they would satisfy
Subjunctive bijzin mood
tevredenstelle
I satisfy
tevredenstelle
you satisfy
tevredenstelle
he/she/it satisfy
tevredenstelle
we satisfy
tevredenstelle
you all satisfy
tevredenstelle
they satisfy
Du
Ihr
Imperative mood
stel tevreden
satisfy
stelt tevreden
satisfy

Examples of tevredenstellen

Example in DutchTranslation in English
Dat zal de Meta's niet tevredenstellen.It won't satisfy the Metas.
Het onderzoek naar kennis, is er iets dat u meer kan tevredenstellen?The search for knowledge - is there anything more satisfying?
Hoe kan de dood van Irene de politie tevredenstellen over die dode vrouw?How is doing a number on Irene gonna satisfy the cops... about the broad that pushed the wrong button?
Ik kan niet iedereen tevredenstellen.You can't satisfy everybody.
Ik zou met alle liefde uw meester tevredenstellen.I wish with all my heart to please and satisfy your master.
Hiermee worden de machten onder de grond tevredengesteld... en de geesten die over hen waken.By this act shall be satisfied the powers that dwell underground and the spirits that attend thereto.
Jawel, maar ik heb de plaatselijke politie tevredengesteld.They could, but they won't. I've satisfied the local police.
Zijn jullie tevredengesteld?Are you guys satisfied ?
Zult u niet tevredengesteld worden tot de rivieren vol met met bloed stromen en de wereld wordt ondergedompeld in opschudding?Will you not be satisfied until rivers flow with blood and the world is submerged in turmoil?
Zult u niet tevredengesteld worden tot mijn zuster mijn vaderWill you not be satisfied until my sister my father
- Ik zal een strategie bedenken die zowel u als de koningin tevredenstelt.I will conceive a strategy to satisfy both you and the Queen.
Zeg zijne heiligheid dat als de pauselijke rechtbank... de koning niet tevredenstelt... hij andere manieren zal vinden om z'n geweten te vergenoegen... en om van z'n huidige vrouw af te komen.Tell His Holiness that if the king can't get satisfaction from the papal court he will find other means to satisfy his conscience and rid himself of his present wife.
Als je je er beter door voelt, mijn verhaal heeft een tevredenstellend einde.If it makes you feel any better, my tale has a satisfying ending.
En ik kan nog steeds een volledig en tevredenstellend...And I can still achieve a-a full and satisfying...
Ik weet dat ik je een tevredenstellend einde beloofde maar er zal geen triomf zijn als ik terugkeer naar Fiona, Hope of iemand anders.I know I promised you a satisfying ending, but there will be no triumphant return to Fiona, Hope, or anybody else.
Wreed tevredenstellend, moet ik zeggen.Brutally satisfying, l have to say.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'satisfy':

None found.
Learning languages?