Hernieuwen (to renew) conjugation

Dutch
23 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
hernieuw
I renew
hernieuwt
you renew
hernieuwt
he/she/it renews
hernieuwen
we renew
hernieuwen
you all renew
hernieuwen
they renew
Present perfect tense
heb hernieuwd
I have renewed
hebt hernieuwd
you have renewed
heeft hernieuwd
he/she/it has renewed
hebben hernieuwd
we have renewed
hebben hernieuwd
you all have renewed
hebben hernieuwd
they have renewed
Past tense
hernieuwde
I renewed
hernieuwde
you renewed
hernieuwde
he/she/it renewed
hernieuwden
we renewed
hernieuwden
you all renewed
hernieuwden
they renewed
Future tense
zal hernieuwen
I will renew
zult hernieuwen
you will renew
zal hernieuwen
he/she/it will renew
zullen hernieuwen
we will renew
zullen hernieuwen
you all will renew
zullen hernieuwen
they will renew
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou hernieuwen
I would renew
zou hernieuwen
you would renew
zou hernieuwen
he/she/it would renew
zouden hernieuwen
we would renew
zouden hernieuwen
you all would renew
zouden hernieuwen
they would renew
Subjunctive mood
hernieuwe
I renew
hernieuwe
you renew
hernieuwe
he/she/it renew
hernieuwe
we renew
hernieuwe
you all renew
hernieuwe
they renew
Past perfect tense
had hernieuwd
I had renewed
had hernieuwd
you had renewed
had hernieuwd
he/she/it had renewed
hadden hernieuwd
we had renewed
hadden hernieuwd
you all had renewed
hadden hernieuwd
they had renewed
Future perf.
zal hernieuwd hebben
I will have renewed
zal hernieuwd hebben
you will have renewed
zal hernieuwd hebben
he/she/it will have renewed
zullen hernieuwd hebben
we will have renewed
zullen hernieuwd hebben
you all will have renewed
zullen hernieuwd hebben
they will have renewed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou hernieuwd hebben
I would have renewed
zou hernieuwd hebben
you would have renewed
zou hernieuwd hebben
he/she/it would have renewed
zouden hernieuwd hebben
we would have renewed
zouden hernieuwd hebben
you all would have renewed
zouden hernieuwd hebben
they would have renewed
Du
Ihr
Imperative mood
hernieuw
renew
hernieuwt
renew

Examples of hernieuwen

Example in DutchTranslation in English
"We hernieuwen onszelf weer... "en zoeken naar de mooie momenten die zullen dienen...We renew ourselves once again seeking out the bright moments that will serve--
- Mam... - Je bent op een bruiloft... hernieuwen, geloften, zoiets.- You're at your grandparents' wedding... renewal, vow thing, whatever.
Als ik actief was geweest over het hernieuwen van het verbod had de NRA me tegengewerkt, lastercampagnes uitgevoerd en dan zat ik hier nu als een ex-Congreslid.Quite honestly, because I was up for reelection. Filed been active about renewing the ban on assault weapons... the N. R. A. would've opposed me, run smear campaigns against me... and I'd be sitting here today as an ex-congressman.
Champagne is nog steeds erg populair bij het hernieuwen van de trouwbeloftes.And for whatever reason, champagne is still very popular with vow renewals.
Dat spijt me enorm. Misschien moet u uw geloof hernieuwen.Maybe it's time for you to renew your faith.
AIs het uw situatie enigszins makkelijker maakt... hernieuw ik mijn aanbod van $12.000.If it will simplify your situation in any way, I renew my offer at $12,000.
Omdat, vroeg of laat, moet ik diegene zijn... die hun contracten niet hernieuw.Because, sooner or later, I'm gonna have to be the guy that doesn't renew their contracts.
Terwijl ik mijn dagen spendeer om een heilige oorlog te ontwerpen, kardinaal, hernieuw jij je belangstelling in een afleiding.While I spend my days designing a holy war against our enemies, Cardinal, you renew your interest in a distraction.
Vergeet mijn eed niet Ik hernieuw hem met jouRemember this vow I will renew it with you
Wil je dat ik dat gebiedsverbod hernieuw?Do you want me to have to renew that restraining order?
-Je hernieuwt de geest... en het lichaam het best door te bewegen.Need a hand, Dr. Mallard? The best way to renew the mind and body, Mr. Palmer, is exercise- the more, the merrier
Dat betekent dat er voor ongeveer 4000 jaar aan planetaire kracht kan opgevangen worden via deze manier alleen. En als we begrijpen dat de hitte-opwekking van de aarde zich voortdurend hernieuwt, dan is deze energie werkelijk zonder limiet.This means about 4000 years of planetary power could be harnessed in this medium alone and when we understand that the earth's heat generation is constantly renewed, this energy is really limitless
Vreemder nog: Een vorm die gelijkaardig aan zichzelf blijft, terwijl de stof waaruit hij gemaakt is, zich constant hernieuwt.And, stranger still a form that remains similar to itself... while the matter of which it is done renews incessantly.
Allemaal hier voor mij... hun geloof hernieuwd.All here because of me... their faith renewed.
En ik stel me voor dat deze aarde is hernieuwd.And I fancy too That this earth's renewed
Ik sta hier dus voor jullie vandaag met een hernieuwd toekomstplan.So, I'm standing here before you today with a renewed sense of my own future.
In welk vreemd land zullen wij worden hernieuwd?ln what strange land shall we be renewed?
Je contracten worden hernieuwd.Your contracts, looks like they'll be renewed after all.
'Naast de goede ontvangst in de pers en de hernieuwde aandacht van Wall Street, heeft de vereniging van deze bureaus ons al de overwinning gebracht."In addition to the dynamic press reception and renewed interest from Wall Street, the union of these two agencies has already brought us victory.
Als we getuigen van deze plant, deze prestatie van de Indo-Amerikaanse samenwerking, we hopen dat het zal de delta zijn van een hernieuwde vriendschap...As we bear witness to this plant, this feat of Indo-American cooperation, we hope it will be the delta of a renewed friendship...
Amerikaanse soldaten worden ingezet bij de hernieuwde complexe situatie... in het Midden Oosten, Zuid-Azië en het Koreaanse schiereiland.U.S. soldiers are being deployed with renewed conflicts in the Middle East, South Asia and the Korean peninsula.
Blijkbaar gaat de burgemeester zijn herverkiezingscampagne richten op de hernieuwde waakzaamheid als het gaat om de kwaliteit van misdaden, dus hou het in gedachten wanneer je daar het echte werk doet.Apparently the mayor's gonna hinge his reelection campaign on the renewed vigilance when it comes to quality of life crimes, so keep it in mind when you're out there doing real work.
Dat en het vooruitzicht van een hernieuwde vriendschap.That and the thrill of a friendship renewed.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

vernieuwen
renew

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

helpen
help
herbebossen
reforest
herindelen
rearrange
herkennen
recognise
herleiden
reload
hernemen
retake
hernoemen
do
herrijzen
rise again
herschrijven
retrain
herverdelen
redistribute

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'renew':

None found.
Learning languages?