Beseffen (to realize) conjugation

Dutch
29 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
besef
I realize
beseft
you realize
beseft
he/she/it realizes
beseffen
we realize
beseffen
you all realize
beseffen
they realize
Present perfect tense
heb beseft
I have realized
hebt beseft
you have realized
heeft beseft
he/she/it has realized
hebben beseft
we have realized
hebben beseft
you all have realized
hebben beseft
they have realized
Past tense
besefte
I realized
besefte
you realized
besefte
he/she/it realized
beseften
we realized
beseften
you all realized
beseften
they realized
Future tense
zal beseffen
I will realize
zult beseffen
you will realize
zal beseffen
he/she/it will realize
zullen beseffen
we will realize
zullen beseffen
you all will realize
zullen beseffen
they will realize
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou beseffen
I would realize
zou beseffen
you would realize
zou beseffen
he/she/it would realize
zouden beseffen
we would realize
zouden beseffen
you all would realize
zouden beseffen
they would realize
Subjunctive mood
beseffe
I realize
beseffe
you realize
beseffe
he/she/it realize
beseffe
we realize
beseffe
you all realize
beseffe
they realize
Past perfect tense
had beseft
I had realized
had beseft
you had realized
had beseft
he/she/it had realized
hadden beseft
we had realized
hadden beseft
you all had realized
hadden beseft
they had realized
Future perf.
zal beseft hebben
I will have realized
zal beseft hebben
you will have realized
zal beseft hebben
he/she/it will have realized
zullen beseft hebben
we will have realized
zullen beseft hebben
you all will have realized
zullen beseft hebben
they will have realized
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou beseft hebben
I would have realized
zou beseft hebben
you would have realized
zou beseft hebben
he/she/it would have realized
zouden beseft hebben
we would have realized
zouden beseft hebben
you all would have realized
zouden beseft hebben
they would have realized
Du
Ihr
Imperative mood
besef
realize
beseft
realize

Examples of beseffen

Example in DutchTranslation in English
"Deze wereld is vol mensen die bereid zijn " om jou te schoppen als je down bent, als de secretaresse die te blind is om te beseffen dat ze voor dieven werkt;"This world is full of people willing "to kick you when you're down, like the secretary too blind "to realize she works for thieves;
"En uiteindelijk beseffen dat ze verliefd is op Orlando."to look at love from every angle, and to realize, finally, that she is in love with Orlando--
"Het geheim is in haar ogen" deed me beseffen waar die gaatjes waarover je vertelde voor dienen."The secret is in her eyes" made me realize what these holes you told me about might be for.
"Ik moet beseffen dat we opgroeien"I need to realize we're growing up
# Ik wil dat diegene die dat beseffen # # dat de Heer wil dat je veel aan zijn Kerk doneert#Like those of you who realize that That the Lord wants you to give generously into His church
'Als ik het moeilijk heb denk ik aan jou en besef ik dat we bij elkaar passen'."Whenever I'm having a hard time, I think of you and realize we are perfect for each other""
'Ik besef me hoeveel ik wel niet van je hou. '"I realize how much I bloody love you."
'We gaan ervoor.' lk wil m'n geld pakken en ik besef dat ik een drugsdeal doe."Let's do it!" I reach in my pocket to get the money and I realize l'm doing a drug deal.
- Als je jong bent, dan besef je niet hoe definitief je beslissingen zijn.Yeah, when you're young, you don't realize the permanence of your decisions.
- Daarom besef je niet dat het niet leuk wordt.Which is why you don't realize that it won't be fun.
'O, jeetje, ik vroeg me af...' '...als een vent beseft dat ie een eikel is geweest...' '...zou hij dan om vergeving mogen smeken, zodat jij je nog zou bedenken?"crikey, crikey, gosh. "I was just wondering, uh, "if a person realized, uh, that that person had been a daft prick..."
- Ik denk, dat de moordenaar beseft heeft, dat Bishop op zijn huid zat, dus greep hij haar en elk bewijs waar ze mee kwam.- I figured the killer must have realized that Bishop was on to him, so he grabbed her and whatever evidence she'd come up with.
- Ik heb me net wat beseft, wat als ik al dood ben?I just realized:
- Ik weet het, Lois. Ik heb nooit beseft tot nu, dat we haar als gewoon beschouwen.I never realized until now how much I've taken her for granted.
- Omdat ik... ik wilde er niet zijn... op het moment dat jij beseft dat ik uit een gekkenhuis kom.Because I... I--I didn't wanna be there for the moment when you realized I come from a crazy farm!
"Ik keek van een afstand toe en ik besefte... dat er niet alleen schoonheid maar ook aandacht nodig is."From a distance, I watched and realized "that along with rare beauty comes constant scrutiny.
"Je moest op de berm blijven." En dat was de eerste keer dat ik besefte dat het nu een andere wereld geworden is."You had to remain on the berm." And that was the first time I realized it is now a different world has become.
"en besefte dat het 't einde was. ""she realized it was the end."
'Ik besefte dat het geen meisjes meer waren... maar kleine vrouwen.'"And then they realized they were no longer little girls. They were little women." [ Sniffs ]
'Ik pakte bijna mijn wapen en toen besefte ik...'?"I almost went for my weapon and then I realized..."?
- Nee, we beseften dat jij... nog geen sessie alleen met je therapeut hebt gehad.No, we realized that you're the only one who hasn't been to a solo session with your therapist yet. So?
- Toen tijdreizen ontwikkeld werd... beseften de mensen nog niet dat er wetten nodig waren.When time travel was first developed, it wasn't long before people realized that laws had to be made.
- We hebben er over nagedacht te sluiten... maar toen beseften we dat dit onze echte familie is.Yeah, we thought about closing up shop, but then we realized this is really our family, you know?
- We waren net weggereden... toen we beseften dat we de zak waren vergeten.- Which one? - We got a block away, and we realized the jump bag was sitting on the curb.
22 Jaar zijn verstreken... sinds wetenschappers voor het eerst beseften dat hun subatomaire... experimenten een onverwacht fenomeen blootlegde.22 years have passed since scientists first realized their experiments uncovered an unexpected phenomenon.
Eerlijk gezegd, het lijkt alsof je meneer Dale meerdere keren met die hamer sloeg, niet beseffend hoe zwaar het was die te zwaaien.Honestly, it looks like you struck Mr. Dale several times with that hammer, not realizing how heavy it was to swing.
Ik heb gewoon niet de tijd om rond te hangen, kijkend naar het wegtikken van de tijd, terwijl ik ouder word, beseffend dat ik mijn leven heb verspild.I just can't seem to find the time to sit around, watching the minutes tick by while i get older, realizing that i've wasted my life.
In een zeldzaam moment van gevoeligheid, raakte hij haar aan... niet beseffend dat ze daar niet van hield.In a rare moment of sensitivity, he reached out and touched her. Not realizing she didn't like being touched.
Niet beseffend dat mevrouw Sterling zo vaak in de buurt was.Never realizing how much Miss Sterling got around.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'realize':

None found.
Learning languages?