Bedriegen (to deceive) conjugation

Dutch
30 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
bedrieg
I deceive
bedriegt
you deceive
bedriegt
he/she/it deceives
bedriegen
we deceive
bedriegen
you all deceive
bedriegen
they deceive
Present perfect tense
heb bedrogen
I have deceived
hebt bedrogen
you have deceived
heeft bedrogen
he/she/it has deceived
hebben bedrogen
we have deceived
hebben bedrogen
you all have deceived
hebben bedrogen
they have deceived
Past tense
bedroog
I deceived
bedroog
you deceived
bedroog
he/she/it deceived
bedrogen
we deceived
bedrogen
you all deceived
bedrogen
they deceived
Future tense
zal bedriegen
I will deceive
zult bedriegen
you will deceive
zal bedriegen
he/she/it will deceive
zullen bedriegen
we will deceive
zullen bedriegen
you all will deceive
zullen bedriegen
they will deceive
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou bedriegen
I would deceive
zou bedriegen
you would deceive
zou bedriegen
he/she/it would deceive
zouden bedriegen
we would deceive
zouden bedriegen
you all would deceive
zouden bedriegen
they would deceive
Subjunctive mood
bedriege
I deceive
bedriege
you deceive
bedriege
he/she/it deceive
bedriege
we deceive
bedriege
you all deceive
bedriege
they deceive
Past perfect tense
had bedrogen
I had deceived
had bedrogen
you had deceived
had bedrogen
he/she/it had deceived
hadden bedrogen
we had deceived
hadden bedrogen
you all had deceived
hadden bedrogen
they had deceived
Future perf.
zal bedrogen hebben
I will have deceived
zal bedrogen hebben
you will have deceived
zal bedrogen hebben
he/she/it will have deceived
zullen bedrogen hebben
we will have deceived
zullen bedrogen hebben
you all will have deceived
zullen bedrogen hebben
they will have deceived
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou bedrogen hebben
I would have deceived
zou bedrogen hebben
you would have deceived
zou bedrogen hebben
he/she/it would have deceived
zouden bedrogen hebben
we would have deceived
zouden bedrogen hebben
you all would have deceived
zouden bedrogen hebben
they would have deceived
Du
Ihr
Imperative mood
bedrieg
deceive
bedriegt
deceive

Examples of bedriegen

Example in DutchTranslation in English
'De dood ontstaat als men aan 't bedriegen slaat.'"Oh, what a deadly web we weave when we practice to deceive." Who killed the President?
'Hij die bedriegen zal loopt vanzelf in de val.'"O, what a tangled web we weave... "When first we practice to deceive" He said that.
'Maar zij bedriegen niemand, alleen henzelf, maar dat realiseren zij zich niet'." But they deceive none but themselves and do not realize it."
'We worden nooit bedrogen,we bedriegen onszelf'."we are never deceived. We deceive ourselves."
'Zij proberen God en zijn gelovigen te bedriegen'."They are trying to deceive God and the believers."
- Wil je dat ik mijn man bedrieg?- Making me deceive my husband...
Alleen omdat de keizer's soldaten niet op straat lopen, bedrieg uzelf niet.Just because the Emperor's soldiers aren't running down the street, don't deceive yourself.
Herschrijven kan niet. Dan bedrieg en verraad je je eigen gedachten.So you can't rewrite... 'cause to rewrite is to deceive and lie... and you betray your own thoughts.
Ik bedrieg hen allebei.I'll deceive them both.
Mij bedrieg je niet, demon.You can't deceive me, demon!
- Schijn bedriegt niet altijd.Sometimes appearances do not deceive.
- Schijn bedriegt, Hoogheid.Appearances deceive, Highness.
-Je bedriegt jezelf.-You deceive yourself.
Als een van je werknemers je bedriegt, dan straf je hem toch zwaar?If one of your staff deceives you, you punish him, right?
Als iemand denkt iets te zijn dat hij niet is dan bedriegt hij zichzelf.If anyone thinks they are something when they are not, they deceive themselves.
"Bedrogen, verraden, bedrogen, of bestolen? ""deceived, betrayed, scammed, cheated, or robbed"?
"Jullie vijanden zijn niet de Oostenrijkse en Duitse soldaen, die net zo bedrogen zijn als wij," Your enemies are not Austrian and German soldiers who've been deceived like we,
"Misschien kom je bedrogen uit als je teveel vertrouwen hebt, maar je zult jezelf alleen maar kwellen als je niet genoeg vertrouwen hebt.""You may be deceived if you trust too much, but you will live in torment if you don't trust enough."
'Ik ben bedrogen, dat laat ik niet op me zitten.'I have been deceived, that does not let sit I on me.
'Op deze eilanden... werden de mensen in de oudheid ontvoerd en bedrogen.'"On these islands, in ancient times, people were abducted and deceived.."
Als ik eraan denk hoe dat monster je bedroog.When I think how that monster deceived you.
Broeder, ik was het die je bedroog, niet Mozes. Hij was slechts een kind.My brother, it was I who deceived you, not Moses.
Een of andere manier verborg ze haar gedachten van ons, ze bedroog onze lezingen.Somehow she hid her thoughts from us, deceived our readings.
Het feit dat je je vrouw bedroog over je zakelijke afspraken, het feit dat je een aanzienlijke som van haar geld ging uitgeven ...The fact that you deceived your wife about your business arrangements, the fact that you were going to spend significant amounts of her money...
Het is niet erg dat je ons bedroog.You know, it ain't the fact that you deceived us.
Dat kan bedriegend zijn, hè?Looks can be deceiving that way, huh?
Ja, het zicht kan bedriegend zijn.Yeah, looks can be deceiving.
Maar het uiterlijk kan bedriegend zijn.But looks can be deceiving.
Net zoals veel prachtige dingen, bedriegend.And like so many beautiful things, deceiving.
Stel je voor dat ze in Londen werd losgelaten... zichzelf bedriegend en slachtend naar Churchill toewerkend.Imagine if she were unleashed in London... deceiving and slaughtering her way to Churchill himself.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bedreigen
threaten
bedrijven
commit
bedrinken
get drunk
bevliegen
do

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'deceive':

None found.
Learning languages?