Turėti (to have) conjugation

Lithuanian
79 examples
This word means both "to have" and "to have to" so you can say both "aš turiu dėžę" meaning "I have a box" and "aš turiu eiti." meaning "I have to go." This verb takes on the accusative case: ką?

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
turiu
I have
turi
you have
turi
he/she has
turime
we have
turite
you all have
turi
they have
Past tense
turėjau
I had
turėjai
you had
turėjo
he/she had
turėjome
we had
turėjote
you all had
turėjo
they had
Past freq. tense
turėdavau
I used to have
turėdavai
you have
turėdavo
he/she used to have
turėdavome
we used to have
turėdavote
you all used to have
turėdavo
they used to have
Future tense
turėsiu
I will have
turėsi
you will have
turės
he/she will have
turėsime
we will have
turėsite
you all will have
turės
they will have
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
turėčiau
I would have
turėtum
you would have
turėtų
he/she would have
turėtume
we would have
turėtute
you all would have
turėtų
they would have
Imperative mood
-
turėk
you have
-
-
turėkite
you all have
-

Examples of turėti

Example in LithuanianTranslation in English
Pareigoms užimti reikia turėti gerą reputaciją.One needs to have a good reputation in order to take up the position.
Aš turiu du draugus, o ji - tris; taigi, sudėjus juos kartu, išeina vakarėlis.I have two friends and she has three; so, added together, we have a party.
Kiek turi maisto atsargų iki kol atvyks pelėdos?How much food supplies do you have until the owls arrive?
Jūs visi turite uniformas?You all still have uniforms?
Dabar jūs visi turite man labai padėti.Now you all have to help me very much.
Aš turėjau mirti, bet išgyvenau.I had to die but I survived.
Aš turėjau tris draugus, vienas iš jų buvo geras.I had three friends, one of them was good.
Kodėl turėjai atvykti į Kasablanką?Why did you have to come to Casablanca?
Prieš tai turėjai daugybę kitų gyvenimų.You have had dozens of lives before now.
Turėjome gerus santykius su ja.We had good relations with her.
Mes turėjome tai numanyti, ką?We should have known, huh?
Žinau, kad visi turėjote bėdų.I know you all have problems.
Aš tave paslėpsiu ir turėsiu tave bet, mano meile, nepalik manęs.I will hide you... and I will have you, but, my love, do not leave me.
Juk žinai, kad greitai turėsiu palikti rūmus.You know I will have to leave court soon.
Ir dabar turėsiu būti su juo visada.And now, I will have to be with him always.
Tu turėsi mano sūnų.You will have my son.
Jei šiam cirkui kas nors atsitiks, turėsi reikalą su manim.And if you do anything that threatens this circus, you will have to answer to me.
Per vieną mėnesį nuo tavo prieglobsčio prašymo pateikimo turėsime paprašyti kitą šalį prisiimti už tave atsakomybę.We will have to ask another country to take responsibility for you within one month of the submission of your asylum application.
Pirmųjų metų pabaigoje sugebėjome gauti paprastas patalpas, tad dabar, vykstant antrajam projekto etapui, turėsime pastatą, pastatytą pagal mūsų poreikius.By the end of the first year we managed to get some simple premises and, now, in the second phase of the project, we will have a building constructed to meet our needs.
Juokinga, turėčiau prismeigti tave dėl to Talamaskano.It's funny, I should peg you for a Talamascan.
Nors, turbūt aš tau turėčiau padėkoti, nes iš tiesų jeigu nebūtum manęs išdavęs ir palikęs numirti aš būčiau gavęs lygią dalį to prakeiksmo kaip ir tu.Although , l suppose l should be thanking you because, in fact, if you hadn't betrayed me and left me to die, l would have an equal share in that curse, same as you .
Kažkur turėtum gyventi, net jei manęs čia nebūtų.You would have to live somewhere, even if I wasn't here.
Ak, Cogsworth, turėk širdį.Oh, Cogsworth, have a heart.
Visad turėk pabėgimo planą.Always have an escape plan.
Tik turėk paruoštą degiklį.Just have the burner ready.
Ir turėkite savo pusę, o aš turėsiu savo.Okay! You all have your side, and I'll have mine.
Jei pirmą kartą kreipiatės telefonu, turėtumėte sudaryti įspūdį, kad esate mandagus, kalbėti laisvai ir taisyklingai.If the first contact is made via phone call you should give the impression that you are polite and speak fluently and correctly.
Apskritai turėtumėte būti tvarkingai apsirengęs (-usi) ir tvarkingos išvaizdos.In general, you should be neat and well groomed.
Jei darbdaviui skambinate telefonu, skambinkite nurodytam asmeniui, į kurį turėtumėte kreiptis.When you phone the employer, call the contact person mentioned.
Liuksemburgo bendrovės užsiima įvairia veikla ir bendradarbiauja su kitomis Europos bendrovėmis, todėl privalote (arba turėtumėte) mokėti daugiau kalbų, pavyzdžiui, anglų, olandų, italų, ispanų ar portugalų.While companies in Luxembourg have many activities and cooperate with other companies all over Europe, knowledge of extra languages such as English, Dutch, Italian, Spanish, Portuguese are indispensable or very much appreciated.
Dėl darbo užmokesčio galite derėtis, bet visada turėtumėte pagrįsti savo poziciją.You can negotiate your pay, but you should always justify this.
Taip pat turėtumėte atminti, kad kai kurių sričių darbuotojų (pavyzdžiui, valstybės tarnautojų) algos yra nustatytos įstatymų.You should also take into consideration that in some fields (e.g. civil servants) wages are stipulated by law.
Apie jį turėtumėte paklausti tik tada, jei buvote pakviestas (-a) į vienintelį pokalbį ir jo pabaigoje vis dar nieko apie jį nežinote.You should only do this if it is at the end of a one-off interview and you have not received information about it.
Per visą pokalbį turėtumėte elgtis mandagiai.You should be polite at all times during the conversation.
Už įdarbinimą atsakingas asmuo tikisi, kad:•daug žinosite apie bendrovę, kurioje prašote darbo, jos pagrindinį verslą (produktus arba paslaugas), dydį (pavyzdžiui, darbuotojų skaičių), vietą rinkoje, organizacijos ir jos narių kultūrą bei vertybes (pavyzdžiui, ar darbo aplinka yra oficiali, ar laisvesnė), taip pat apie rinką, kurioje bendrovė užsiima verslu, jos padėtį ir pokyčius;•daug žinosite apie norimą darbą ir domėsitės juo, pagrindinėmis užduotimis ir atsakomybe;•būsite gerai pasirengęs (-usi) iškart atsakyti į klausimus apie savo CV, daugiausia apie profesinį mokymąsi ir išsilavinimą, profesinę ir kitokią patirtį (pavyzdžiui, savanorišką darbą arba sportą), todėl pokalbio dieną turėtumėte persiskaityti savo CV;•pasirengsite įrodyti, kodėl jūsų patirtis, žinios ir savybės gali būti naudingos bendrovei ir ypač konkrečiam darbui, kurio prašote;•apsirengsite tinkamai: net jei apranga nėra svarbi darbe, kurio prašote, tai parodys jūsų profesionalumą ir pagarbą darbdaviui ar kitam pokalbį vedančiajam asmeniui; jei nedaug žinote apie bendrovėje įprastą aprangos stilių, geriausia rengtis dalykiškai ir santūriai; venkite per ryškaus makiažo ir per daug papuošalų, kūno auskarų, matomų tatuiruočių, ekstravagantiškų šukuosenų;•atvykite laiku; kad nepavėluotumėte dėl eismo spūsčių, negalėjimo pastatyti automobilio, vėluojančio visuomeninio transporto ar tikslios bendrovės vietos nežinojimo, galite paskambinti prieš dieną ir pasitikslinti pokalbio laiką, adresą ir kaip geriausia iki ten nuvažiuoti; pokalbio dieną pasistenkite iš namų išeiti pakankamai anksti, kad atvyktumėte likus bent 10 minučių iki pokalbio ir prieš pat jį nebūtumėte per daug įsitempęs (-usi).When applying spontaneously, you should take into account most of the points mentioned above as regards electronic and written applications. You should also remember the following:•address it to the head of the human resources section in the case of larger companies, to the company manager or owner in the case of small to mediumsized enterprises (if possible, try to find out their name), or, if the recruitment procedure is being conducted by a selection and recruitment agency, to the agency;•develop only one idea per paragraph;•if sent by e-mail, always remember to send it to only one company/employer at a time, as it reveals your interest in that particular company;•this application is your visiting card, so despite using conventional language you should give it your personal touch, so that it will set you off against all the other potential applicants.
Į pokalbį turėtumėte atsinešti bent vieną papildomą kopiją.As a rule, holiday pay is already provided for as the pay for the 13th month, in addition to the Christmas bonus (14th month).
Jei kartu su prašymu nusiuntėte dokumentų kopijas, turėtumėte atsinešti jų originalus.The CVs of other candidates may be saved in the employer’s database for subsequent vacancies.
Prieš pokalbį turėtumėte išjungti mobilųjį telefoną.When proof of good conduct is needed for a job, it is mentioned in the description of the vacancy.
Jei ketinate tiesiai kreiptis į bendrovę ir darbo prašote ne pagal skelbimą, turėtumėte apsilankyti jos interneto svetainėje ir sužinoti apie galimybes joje įsidarbinti bei įprastą naujų darbuotojų įdarbinimo procedūrą.After receiving the applications, the employer invites the most appropriate candidates for the interview, normally within one or two weeks after the deadline. The employer suggests a date for the interview which you need to agree on.
Jei darbdavys savo svetainėje yra pateikęs elektroninę prašymo formą, turėtumėte ją užpildyti.After interviewing the three to 10 best applicants, the employer may be ready to make their decision.
Jei pirmą kartą kreipiatės el. paštu, maždaug po savaitės turėtumėte paskambinti bendrovei ir paklausti, ar už naujų darbuotojų įdarbinimą atsakingi asmenys gavo jūsų prašymą ir ar jiems pakako laiko jį apsvarstyti.When the employer has made his/her decision, they usually send a letter to all the applicants informing them of the result.
Galite šypsotis, bet bendrauti turėtumėte dalykiškai. Į kiekvieną klausimą turėtumėte atsakyti kuo išsamiau ir aiškiau.Recruiters expect applicants to follow application instructions carefully and to be available for interview at short notice.
Ką turėtumėte d.aryti?What should you do?
Visų pirma, Jūs turėtumėte vykdyti šiuos įsipareigojimus, išdėstytus Direktyvos 89/391/EEB III skirsnio „Darbuotojų pareigos“13 straipsnyje:•vykdyti svarbius savo darbdavio nurodymus dėl kontrolės strategijų, taikytinų siekiant apsisaugoti nuo pernelyg didelio triukšmo keliamos rizikos;•tyčia neišsiimti ir negadinti jokių priemonių, kurios Jums suteikiamos siekiant sumažinti triukšmo poveikį Jums;•per repeticijas, koncerto metu ir grojant namuose, atsižvelgiant į savo darbuotojo reikalavimus ir kai neįmanoma taikyti kitų triukšmo mažinimo priemonių, naudoti asmenines klausos apsaugos priemones;•savo darbdaviui pranešti apie naujai susiklosčiusias situacijas, kuriose kyla kenksmingo lygio triukšmas arba pažeidžiama klausa;•atlikti profilaktinius klausos patikrinimus.In particular, you should fulfil the following obligations as laid down in Section III, Article 13 of Directive 89/391/EEC ‘Workers’ obligations’:
Taigi turėtumėte atlikti tam tikrą tyrimą.So you need to do some research.
Net jei jūsų institucija labai maža, turėtumėte užregistruoti dar bent vieną naudotoją, kad būtų užtikrintas pavadavimas atostogų ar ligos atveju.Even if your authority is a very small one, you should in any case register at least one additional user to ensure back-up during holiday or sick leave.
Pirmiausia turėtumėte užtikrinti, kad visa VRI sistemoje jūsų institucijos laikoma informacija būtų tiksli ir nepasenusi.Firstly, you should make sure that all information held about your authority in the IMI system is precise and up-to-date.
Jei patiriate kokių nors problemų dėl vėluojančių atsakymų ir tai jums trukdo vykdyti savo teisines pareigas, susijusias su sprendimo dėl paslaugų teikėjo priėmimu, turėtumėte pasitarti su savo VRIS koordinatoriumi.If you experience any problems with delayed answers which impede you from fulfilling your legal obligations in taking a decision in relation to a service provider, you should consult your IMI coordinator.
Jei buvo atsisakyta įlaipinti Jusį lėktuvą, skrydisbuvoatšauktasarba atidėtasilgam laikui ir užskrydįatsakingosoro linijosprisiimtų įsipareigojimųneįvykdė, turėtumėte kreiptisį kompetentingą šaliesinstituciją.If you are affected by denied boarding,a cancellationor a long delay and the operating airline does not fulfiltheir obligations,then you should complain to therelevant national enforcement body.
Šiame pirmajame susitikime turėtumėte apibrėžti bendrą kampanijos tikslą, taip pat aptarti kampanijos strategiją, kad galėtumėte sužinoti, kokie jūsų poreikiai.At this first meeting, you should define the general objective of the campaign, as well as discuss the campaign strategy, in order to know what your needs are.
Jei gyvenate Europos Sąjungoje (arba jei Sąjungoje veikia jūsų įstaiga ar joje verčiatėsverslu) ir manote, kad nukentėjote dėl netinkamo ES institucijos arba įstaigos administravimo, pirmiausia turėtumėte į tą instituciją ar įstaigą kreiptis įprasta tvarka ir siekti,kad ji ištaisytų savo klaidą.If that approach fails, you can complain tothe European Ombudsman.
Taikomos nacionalinėsdarbo taisyklės.Kiekvienoje šalyje jos yraskirtingos, pavyzdžiui,laikiniems darbuotojams,dirbantiems kaipnepriklausomi rangovai arsamdos pagrindais,padedanttarpininkaujančiaiįdarbinimo agentūrai.Norėdami sužinoti„darbuotojo“ apibrėžimąsavo nacionalinėje teisėje,turėtumėte kreiptis į savovalstybės nacionalinesvaldžios institucijas.For the contact details of yournational authority please go toeuropa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/contacts-en.htm
Jeigu manote, kad pažeista jūsų teisė laisvai judėti ir gyventi šalyje, savo teises turėtumėte ginti kompetentinguose nacionaliniuose teismuose ar administracinėse įstaigose.If you think that your right to move and reside freely has been violated, you should appeal before the competent national courts or administrative bodies.
Pagalbos turėtumėte kreiptis į vietos advokatą.You should contact a local solicitor for assistance.
Sienų kontrolės panaikinimas reiškia, kad kertant Šengeno valstybių narių sienas nereikia rodyti paso ar asmens tapatybės kortelės, tačiau jūs visuomet turėtumėte turėti savo pasą ar tapatybės kortelę, nes teisė įvažiuoti į šalį ar joje gyventi jums suteikiama su sąlyga, kad jūs galite pateikti šiuos dokumentus.Your family members, who are Union citizens themselves, are covered by the very same rules.
Jeigu manote, kad buvo pažeista jūsų teisė laisvai judėti ir gyventi šalyje, savo teises turėtumėte ginti kompetentinguose nacionaliniuose teismuose ar administracinėse įstaigose.Do you think that your rights were violated?
> atitinkamai jus supažindinti su esamais rizikos veiksniais ir jauniems darbuotojams taikomomis kontrolės priemonėmis, su bet kokiais jaunų asmenų užduotims taikomais apribojimais ir būtinu priežiūros lygiu, taip pat nustatyti, kurie veiksmai darbe turi būti nuolat prižiūrimi; > rengti jums mokymus apie darbuotojų sveikatos ir saugos problemas, iškylančias dirbant su jaunais asmenimis, ir apie jūsų, kaip prižiūrėtojo, vaidmenį; > užtikrinti, kad jūs gerai suprantate jums skirtą vaidmenį, ko iš jūsų reikalaujama ir kaip jūs turėtumėte vykdyti savo, kaip prižiūrėtojo, pareigas. Jauni žmonės gali neturėti pakankamai patirties, tačiau vis tiek labai svarbu stengtis sužinoti jų nuomonę ir skatinti jų dalyvavimą sprendžiant saugos klausimus.> ensuring safe work practices are implemented; explaining their importance; setting a good example yourself; helping to promote a safety culture and; rewarding safe behaviour. > adequately train you about the risks and control measures connected with the work of young people, any restrictions on the tasks young people can do and supervision levels needed, including which work operations need constant supervision; > train you about health and safety problems when working with young people and your supervisory role; > ensure that you understand your role, what is required of you and how you should carry out your supervisory duties; Young people may lack experience but it is still important to actively seek their views and encourage their participation in safety matters.
Taigi jūs turėtumėte pranešti apie visas iškilusias problemas ar pasikeitimus ir skatinti jaunus žmones taip pat pranešti apie visas problemas ir susirūpinimą keliančius dalykus.So, you should report any problems or changes, and encourage young people to report any problems and concerns too.
Tu ir tavo draugai, turėtumėte rodyti man pagarbą.Give me $200 each, for your own protection.
Tam, kad jis būtų ko nors vertas, turėtumėte laivą išmėsinėti.In order to be any value, you'd have to tear it apart.
Dabar jūs turėtumėte bėgti.# The years start comin' and they don't stop comin' # # Fed to the rules and I hit the ground runnin #
Profesorius Holas turi informacijos, kurią turėtumėte pamatyti.Professor Hall has some information I think you should look at.
Kaiką nugirdau, ką jūs turėtumėte žinoti. Ką nugirdau?I overheard something that I think you should know about,
Jis negyvas. Jūs turėtumėte apgalvoti viską.You should be able to discuss everything.
Juk turėtumėte suprasti.Rorschach's journal, October 12th, 1985.
Turbūt dabar turėtumėte pailsėti.Maybe you should rest now.
Pone, jeigu tai kritinė situacija, turėtumėte skambinti skubios pagalbos numeriu, kuris jums buvo duotas.- Sin if this is a crisis situation, you need to contact the safety number you were...
Jūs turėtumėte susitelkti ties darbu.And you ought to focus on your work.
Jūs turėtumėte grįžti į stovyklą.You should get out, head back to camp.
Laikykitės ant žemės tarsi turėtumėte 4 kojas.Keep grounded so it's like you have four legs.
Dalykai, kuriuos turėtumėte žinoti...Things just got out of hand so quickly...
Mortimeri Granvili, esate geras gydytojas ir turėtumėte tokiu likti. Vietoj tvarstymo ir kraujavimo, pjaustant žmones be jokios priežasties, jūs išradote aparatą, kuris niekam nedaro jokios žalos ir leidžia visiems pasijusti geriau.Mortimer Granville, rou're a good doctor, and you should remain one instead of leaching and bleeding people in cutting them up to no purpose you, have invented a machine that does harm to no one and makes anyone had comes into contact with to fell better.
Jūs turėtumėte prisijungti, vanduo stebuklingas!You guys have to come in, the water feels magical!
Ir jūs turėtumėte būti ponas...And you must be Mr
Bet aš tikrai manau, kad turėtumėte tęsti su gestų kalba.But I really do think you should continue with the sign language.
- Taip, nes kai jūs stengiatės susitvarkyti su kuo nors... tokiu svarbiu, kaip vaiko atsiradimas pasaulyje, turėtumėte norėti kelis kartus padiskutuoti, suprantat?-All over the place. -Yeah, 'cause when you're dealing with something as important as bringing a child into the world, you might want to have a few key discussions, you know?
Jūs taip pat turėtumėte vykti.You should come, too.
- Ne, manau jūs turėtumėte būti...- No, I think you should be on the...
Kalbant apie paslaptis, turėtumėte pamatyti... ką mes su Raile radome apie Harlaną Dylą.Speaking of secrets, you should see the stuff that Riley and I are getting on Harlan Diehl.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

byrėti
pour
derėti
fit
derėtis
negotiate
gerėti
become better
gėrėtis
admire
kerėti
spell
norėti
want
norėtis
want
tekėti
flow
tikėti
believe
tikėtis
expect
tylėti
be silent
tuokti
marry
tuoktis
get married
tupėti
squat
žėrėti
glow

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

bezdėti
fart
derėtis
negotiate
juokauti
be kidding
paguosti
comfort
persivalgyti
eat too much
pildytis
fill up
skaudėti
hurt
susiekti
contact
užprogramuoti
program
užsigaudinėti
get hurt (frequently)

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'have':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In