Apsikeisti (to exchange) conjugation

Lithuanian
13 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
apsikeičiu
I exchange
apsikeiti
you exchange
apsikeičia
he/she exchanges
apsikeičiame
we exchange
apsikeičiate
you all exchange
apsikeičia
they exchange
Past tense
apsikeičiau
I exchanged
apsikeitei
you exchanged
apsikeitė
he/she exchanged
apsikeitėme
we exchanged
apsikeitėte
you all exchanged
apsikeitė
they exchanged
Past freq. tense
apsikeisdavau
I used to exchange
apsikeisdavai
you exchange
apsikeisdavo
he/she used to exchange
apsikeisdavome
we used to exchange
apsikeisdavote
you all used to exchange
apsikeisdavo
they used to exchange
Future tense
apsikeisiu
I will exchange
apsikeisi
you will exchange
apsikeis
he/she will exchange
apsikeisime
we will exchange
apsikeisite
you all will exchange
apsikeis
they will exchange
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
apsikeisčiau
I would exchange
apsikeistum
you would exchange
apsikeistų
he/she would exchange
apsikeistume
we would exchange
apsikeistute
you all would exchange
apsikeistų
they would exchange
Imperative mood
-
apsikeisk
you exchange
-
-
apsikeiskite
you all exchange
-

Examples of apsikeisti

Example in LithuanianTranslation in English
licencija Eurosistemos centrinių bankų T2S tinklo paslaugų teikėjui suteiktas teisės pripažinimo dokumentas teikti tiesiogiai prisijungusiems T2S dalyviams iš anksto nustatytų ryšio paslaugų rinkinį, kurio pagrindu T2S tinklo paslaugų teikėjas sudarys, įgyvendins, pateiks ir naudos variantus, skirtus saugiai apsikeisti elektroniniais duomenimis tarp tiesiogiai prisijungusių T2S dalyvių ir T2S platformos; g)‘licence’ means the act of conferring the right as granted by the Eurosystem central banks to a T2S network service provider to provide to the directly connected T2S actors a set of predefined connectivity services, on the basis of which a T2S network service provider shall design, implement, deliver and operate solutions intended to exchange securely electronic data between the directly connected T2S actors and the T2S platform;
Palūkanų normų apsikeitimo sandoris yra susitarimas apsikeisti palūkanų normų pinigų srautais, apskaičiuotais naudojant nominaliąją pagrindinę sumą, nustatytais intervalais (mokėjimo datos) per susitarimo galiojimo laikotarpį.An interest rate swap is an agreement to exchange interest rate cash flows, calculated on a notional principal amount, at specified intervals (payment dates) during the life of the agreement.
Dėl konkrečios nacionalinės priemonės, apie kurią bus pranešta sistemoje, valstybių narių ir Komisijos ekspertai gali apsikeisti nuomonėmis.Specific national measures notified through the system may give rise to exchanges of views between experts from the Member States and the Commission.
• 2008 m. visoje Europoje suorganizuota 16 informacinių dienų, kuriose dalyvavo 2 400 dalyvių • Sukurta speciali interneto svetainė, kurios lankytojų skaičius vis auga• 2007 m. suorganizuoti 23 techninio pobūdžio susitikimai su ekspertų grupėmis (buvo pakviesta 1 600 asmenų)• Specialaus tinklo (nacionalinių informacijos centrų) sukūrimas siekiant apsikeisti informacija apie programas• 16 Infodays all over Europe in 2008 with 2 400 participants• Dedicated website with an ever increasing number of hits• 23 technical meetings with expert groups organised in 2007 (1 600 persons invited)• Creation of a dedicated network (national focal points) to exchange information on the programmes
Pastarojo susitikimo metu ombudsmenas turėjo puikią progą paaiškinti atitinkamų metų pasiekimus ir su komiteto nariais apsikeisti nuomonėmis apie įvairias idėjas ir iniciatyvas ateičiai.This la4 er meeting gave the Ombudsman the opportunity to explain the results achieved during the year in question and to exchange views with Members of the Commi4 ee about ideas and initiatives for the future.
Tačiau šių metų renginys pirmą kartą tapo tarptautine arena norint apsikeiti nuomonėmis ir aptarti regioninę politiką.For the rst time, this year’s event also featured an international platform for exchange and debate on regional policy.
Šiuo tikslu 2005 m. gruodžio 22 d. Nyderlandų valdžios institucijoms buvo išsiųstas prašymas pateikti informacijos; pratęsus atsakymo pateikimo terminą, valdžios institucijos atsakė 2006 m. vasario 3 d. Atsižvelgiant į šį atsakymą, 2006 m. vasario ir balandžio mėn. Nyderlandų valdžios institucijos ir Komisija apsikeitė kitais elektroniniais laiškais.The Commission asked the Dutch authorities for further clarification by e-mails on 22 November 2005, to which the authorities responded on 25 November 2005. The Commission decided after a meeting with the authorities that further clarification was necessary. To this end a request for information was sent to the Dutch authorities on 22 December 2005, to which the Dutch authorities, having been granted a delay, responded on 3 February 2006. Regarding this reply further e-mails were exchanged between the Dutch authorities and the Commission in February 2006 and April 2006.
Be to, kad galėtų būti pripažinti taikant įsigijimo metodą, įsigytas identifikuojamas turtas ir prisiimti įsipareigojimai turi būti dalis to, kuo įsigyjantis ūkio subjektas ir įsigyjamas ūkio subjektas (arba jo ankstesni savininkai) apsikeitė sudarydami verslo jungimo sandorį, o ne atskirų sandorių rezultatas.In addition, to qualify for recognition as part of applying the acquisition method, the identifiable assets acquired and liabilities assumed must be part of what the acquirer and the acquiree (or its former owners) exchanged in the business combination transaction rather than the result of separate transactions.
Bet kuriuo atveju įsigyjantis ūkio subjektas turi nustatyti visas sumas, kurios nėra dalis to, kuo įsigyjantis ūkio subjektas ir įsigyjamas ūkio subjektas (arba jo ankstesni savininkai) apsikeitė verslo jungimo metu, t. y. sumas, kurios nėra mainų siekiant įsigyti įsigyjamą ūkio subjektą dalis.In either situation, the acquirer shall identify any amounts that are not part of what the acquirer and the acquiree (or its former owners) exchanged in the business combination, ie amounts that are not part of the exchange for the acquiree.
2010 m. atlantinių skumbrių žvejybos kvota buvo sumažinta po to, kai Ispanija pagal 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką [4] 20 straipsnio 5 dalį jai paskirtomis žvejybos galimybėmis apsikeitė su Prancūzija ir Portugalija.The mackerel fishing quota for 2010 was reduced following exchanges made by Spain with France and Portugal, pursuant to Article 20(5) of Council Regulation (EC) No 2371/2002 of 20 December 2002 on the conservation and sustainable exploitation of fisheries resources under the Common Fisheries Policy [4].
Komisija, agentūra ir nacionalinės aviacijos institucijos (kai jos dalyvauja šioje procedūroje pagal 5 straipsnio 3 dalį ir 10 straipsnio 1 dalį), jų pareigūnai ir kiti jų prižiūrimi dirbantys asmenys neskelbia informacijos, kurią jie gavo ar apsikeitė pagal šį reglamentą ir dėl kurios taikomas įpareigojimas užtikrinti konfidencialumą ir profesinę paslaptį.The Commission, the Agency and the national aviation authorities, when involved under Articles 5(3) and 11(1), their officials and other persons working under their supervision shall not disclose information acquired or exchanged by them pursuant to this Regulation and of the kind covered by the obligation of confidentiality and professional secrecy.
Susitikome su Marku 3 kartus, apsikeitėme 52 laiškais, galim įrodyti, kad jis nusižiūrėjo mūsų programąWe met with Mark three times, we exchanged 52 e-mails, we can prove that he looked at the code.
Tau prireikė šešių mėnesių į mane kreiptis, metų - paprašyti rankos, ir nuo to laiko apsikeitėme vos dešimčia žodžių.It took you six months to address me, one year to ask for my hand, and we've barely exchanged ten words since.

More Lithuanian verbs

Related

apkeisti
replace
iškeisti
exchange
keisti
change
pakeisti
change
pasikeisti
change
perkeisti
switch
sukeisti
switch
susikeisti
interchange

Similar

apsileisti
grow careless
pasikeisti
change
susikeisti
interchange

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

auginti
grow (something)
glaustis
snuggle up
įgyvendinti
realize
išsipildyti
come true
pasišauti
decide to do
peršlapti
get drenched
skalauti
rinse
supinti
entangle
užkloti
sheet
vaikyti
chase

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'exchange':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In