Tisztel (to respect) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
tisztelek
I respect
tisztelsz
you respect
tisztel
he/she to respect
tisztelünk
we respect
tiszteltek
you all respect
tisztelnek
they respect
Present definite tense
tisztelem
I respect
tiszteled
you respect
tiszteli
he/she respects
tiszteljük
we respect
tisztelitek
you all respect
tisztelik
they respect
Past indefinite tense
tiszteltem
I respected
tiszteltél
you respected
tisztelt
he/she respected
tiszteltünk
we respected
tiszteltetek
you all respected
tiszteltek
they respected
Past definite tense
tiszteltem
I respected
tisztelted
you respected
tisztelte
he/she respected
tiszteltük
we respected
tiszteltétek
you all respected
tisztelték
they respected
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
tisztelnék
I would respect
tisztelnél
you would respect
tisztelne
he/she would respect
tisztelnénk
we would respect
tisztelnétek
you all would respect
tisztelnének
they would respect
Conditional present definite tense
tisztelném
I would respect
tisztelnéd
you would respect
tisztelné
he/she would respect
tisztelnénk
we would respect
tisztelnétek
you all would respect
tisztelnék
they would respect
Conditional past indefinite tense
tiszteltem volna
I would have respected
tiszteltél volna
you would have respected
tisztelt volna
he/she would have respected
tiszteltünk volna
we would have respected
tiszteltetek volna
you all would have respected
tiszteltek volna
they would have respected
Conditional past definite tense
tiszteltem volna
I would have respected
tisztelted volna
you would have respected
tisztelte volna
he/she would have respected
tiszteltük volna
we would have respected
tiszteltétek volna
you all would have respected
tisztelték volna
they would have respected
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok tisztelni
I will respect
fogsz tisztelni
you will respect
fog tisztelni
he/she will respect
fogunk tisztelni
we will respect
fogtok tisztelni
you all will respect
fognak tisztelni
they will respect
Future definite tense
fogom tisztelni
I will respect
fogod tisztelni
you will respect
fogja tisztelni
he/she will respect
fogjuk tisztelni
we will respect
fogjátok tisztelni
you all will respect
fogják tisztelni
they will respect
Subjunctive present definite tense
tiszteljem
(if/so that) I respect
tiszteld
(if/so that) you respect
tisztelje
(if/so that) he/she respect
tiszteljük
(if/so that) we respect
tiszteljétek
(if/so that) you all respect
tiszteljék
(if/so that) they respect
Subjunctive present indefinite tense
tiszteljek
(if/so that) I respect
tisztelj
(if/so that) you respect
tiszteljen
(if/so that) he/she respect
tiszteljünk
(if/so that) we respect
tiszteljetek
(if/so that) you all respect
tiszteljenek
(if/so that) they respect
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
tisztelnem
I to respect
tisztelned
you to respect
tisztelnie
he/she to respect
tisztelnünk
we to respect
tisztelnetek
you all to respect
tisztelniük
they to respect

Examples of tisztel

Example in HungarianTranslation in English
" A kamaszok megtanulják tisztelni tanáraikat "a fenyegetések miatt "vagy azért, mert félnek a következményektől.Adolescents learn to respect their teachers because of threats or the fear of having problems.
- Amíg meg nem tanuljuk tisztelni egymást.- Until we learn to respect one another.
- De megtanultam tisztelni önt.- But I've learned to respect you.
"Nem bánom, hogy nézeteltéréseim voltak olyanokkal, akiket tisztelek.'I do not regret having political differences with men that I respect.
- Addison. - Elutasított, amit tisztelek... és utálok.- He turned me down, you know, which I respect and hate.
- Egy dolgot tisztelek.- Only one thing I respect.
A Doktorok Nemzetközi Szövetsége az egyik olyan jótékonysági szervezet, amelyet tisztelek.Doctoral global initiative Is one of the few charitable organizations i still respect.
A barátaim. Olyan emberek, akiket tisztelek.They're my friends... people I respect.
- Azt hittem nem tisztelsz.- I thought you were being disrespectful.
- Bill. Margene, amit művelsz, azzal nem tisztelsz engem sem... - ...a családodat és Anát sem.no, Margene, what you've done is disrespectful to me, to your family and to Ana.
- Egyáltalán nem tisztelsz.- You show no respect for me at all!
- Igen. - Vagy, mivel már megkaptál, többé nem tisztelsz zsaruként?Or, you know, maybe now that we're involved, you just don't respect me anymore as a cop.
- Jobb lesz, ha tisztelsz!- You better show me my respect!
- Kötelességünk tisztel..."- It's our duty to respect..."
Amit az életem végén szeretnék, azaz, hogy olyan ember váljon belőle aki tisztel azért, mert a sötétség fátylát rángattam.And what I'd like at the end of my life is that for the man that he will become to respect me for pushing back on the veil of darkness.
Egy férfire, aki szeret és tisztel.A man to love and to respect you.
Szíved joga tisztelni egy hölgyet, ...de ő nem tisztel majd, ha nem próbálod lefektetni.It's all right to respect a lady. But, she's won't respect you if you don't try to lay her.
"Vágyódunk az elfogadás, és elutasítás után..." "különösen azoktól akiket szeretünk és tisztelünk..." "ugyanekkor ez minket a legsötétebb helyre taszíthat."We long for acceptance and rejection ... especially of the people, where we love most and that we respect ... can refer us to the darkest places.
- Szeretünk és tisztelünk...- I mean, we love and respect you...
# Nem tiszteltek... #¶ disrespected... ¶
- Nem tiszteltek senkit és semmit!You don't respect anyone! Slimes!
- Tudom, hogy nem tiszteltek.Fellas, look, I know you don"t respect me as a police officer.
A gyermekei tiszteltek és szerettek engem.I had the respect and love of his children.
A show előtt tanulmányaim jelentek meg, a tanáraim tiszteltek, mégis minden szombat estét egyedül töltöttem otthon.Before the show, I had papers published, my peers respected me, and I spent every Saturday night at home, alone.
! Ítt már semmit sem tisztelnek?Nobody respects anything!
- Akit tisztelnek, szeretnek, - imádnak.Someone respected, admired, beloved.
- Az ardarok nem tisztelnek!- And the Ardars don't respect us!
! Nem én nem tisztelem ezeket a rendes embereket, hanem te!It's not me who's disrespecting these fine people.
"Először is, én tisztelem magát "és ennek kölcsönösnek kell lennie.For starters, I respect you and respect must be mutual.
- ...én ezt tisztelem.- and I, I respect that.
- Akkor kezdd azzal, hogy tiszteled az akaratomat!If you want to be my friend, Rosa, you should start by respecting my will
- Csak azt próbáltad neki elmondani, hogy mennyire tiszteled őt.You were just trying to tell him you respect him.
- Ha te nem tiszteled őt, ő sem fog téged.- You don't respect a gator, gator not respect you.
- Hogy fogod tisztelni a hozzátartozóidat, amikor még a saját anyádat sem tiszteled?-How you will respect your close ones, when you do not respect your own mother?
- Az enyém tiszteli a törvényt.My mother respects the law.
- De még mindig tiszteli Izzie Stevens-t.But he still respects izzie stevens.
"Fontos, hogy tiszteljük egymást."- Heh. It is important for us to share a mutual respect for one another.
- Emberek, mi tiszteljük magukat!Guys, guys! We have total respect for you.
- Jack, mi tiszteljük önt.- Jack, look, we respect...
- Két percet sem töltöttél a pasiddal, és nem tudom, mit mondott neked a klubunkról, de mi itt tiszteljük a szabályokat... és az elnököt.You haven't been with your old man for longer than two minutes and I don't know what he's told you about our club but here, we respect the rules... and the prez.
Amíg nem tisztelitek a császárt!- Sir! Until you respect Emperor!
De az már öt évvel ezelőtti cucc. Nem tisztelitek a klasszikusokat.You don't respect the classics.
Ha ezt nem tisztelitek, akkor mi teljes nyugalommal fogunk erőszakot alkalmazni.If you do not respect that, we are also very comfortable with the use of force.
Ha már a halottakat nem tisztelitek, legalább az élőkre gondoljatok!If not you respect the dead, Think even of the living.
! A new york egyetemi plebejusokkal ellentétben a columbiások tisztelik Gossip Girlt és tisztában vannak az erejével.No, unlike those plebeians at N.Y.U., the students at Columbia actually respect and understand the power of Gossip Girl.
"ha nem tisztelik a dél-afrikai állampolgárságomat?""when my very South African citizenship is not respected?
- A főnökök tisztelik önt.- You got the chiefs, they respect you.
"Mindig tiszteltem, "ezért nem értem, miért kell ezt írnom.I've always respected you so I don't understand why I have to write this.
- Hát, úgy látom, jó nagy lépést tettem visszafelé, és nem tiszteltem a nőiségemet.Yeah, well, I think that I really took a major step backward, and I disrespected my sheness.
- Mindig is tiszteltem Neil Armstrongot, mert mindig ő volt a leghiggadtabb azok közül a pilóták közül, akikkel valaha repülhettem, még nehéz eseményekkor is.Duke: I always respected Neil Armstrong highly. He was probably the coolest under pressure of anyone that I had ever had the privilege of flying with.
- Onacondának és nekem sokszor különbözött a véleményünk, de tiszteltem őt.Ono Conda and I were often at odds but I respected him.
- Nem tiszteltél.You disrespected me.
Nem tiszteltél sem engem, sem a céget, amit fel akarok építeni.You disrespected me, and the company I'm trying to build.
Pofo-pofozlak, te butus, mert nem tiszteltél engem!I'm slapping you, slapping you silly 'cause you disrespected me!
Sosem tiszteltél.You never respected me.
"A mélyen tisztelt ornitológus, író, világfelfedező, filatelista és egykori öttusázó.""Highly respected ornithologist, author, world explorer, philatelist and former pentathlete."
"A mélyen tisztelt ornitológus, író, világfelfedező, filatelista""Highly respected ornithologist, author, world explorer, philatelist"
"A mélyen tisztelt, ornitológus, író, világfelfedező,"Highly respected ornithologist, author, world explorer,
"Nagyra becsült és mélyen tisztelt uraim, engedjék meg, hogy pénzügyi támogatásért folyamodjak... ""Highly honoured and respected gentlemen, permit me to an appeal for financing assistance... "
Miért lettél áruló, hiszen mi mind szerettünk és tiszteltünk?Why did you turn traitor when you were so loved and respected by us?
Hogy tiszteltetek úgy éreztétek, adtam nektek valamit.That you respected me and that you felt I had given you something.
Ezt te soha nem tisztelted eléggé.You've never respected that.
Ha nem tudnám, azt hinném, hogy tisztelted a pasit.if I didn't know any better,I'd say you respected the guy.
Nem tisztelted Joshie-t.You disrespected Joshie.
- És szerette, tisztelte őt.- And you loved and respected her.
A családját mindenki tisztelte, népszerű volt az iskolában... A vendégei imádták.Her family was well known and respected, she'd been popular in school... and her customers at the coffee shop adored her.
Ahhoz túlságosan is tisztelte a bűvészetet.He loved and respected magic too much.
Apád üzletet kötött Roth-tal, és tisztelte de apád sosem bízott meg benne sem a jobb kezében, Johnny Ola-ban!Your father did business with Hyman Roth, he respected Hyman Roth, but he never trusted Hyman Roth or his Sicilian messenger boy, Johnny Ola.
Amikor még aktív állományban voltam, mi tiszteltük az időseket.When I was on payroll, we respected our elders.
Az elnöki tisztséget a becsület posztjaként tiszteltük Aztán jött Watergate sokkja.We respected the presidency as a place of honor until the shock of Watergate.
Az én időmben tiszteltük az idősebbeket.In my day, we respected our elders.
De végül barátok lettünk, nagyon jó barátok, mert tiszteltük a másikat és támogattuk egymást, jóban-rosszban.But eventually we became pals, good pals, because we respected each other and supported each other in good times and bad.
- Az emberek tisztelték Einsteint.people respected Einstein.
- Az emberek őt tisztelték.People respected him.
A Senna korabeli versenyzők is tisztelték a keménységét.'Even the giants from Senna's era respected his toughness. '
Talán a fiai jobban tisztelnék, mint férfit.Maybe his sons would respect him more as a man.
Akkor tényleg senki sem tisztelne.Then for sure no one would respect me.
Ki tisztelne ezek után?Who would respect me?
Biztos jobban tisztelnének, ha nem görnyedve járnék.People would respect me e if I stood up straighter.
Ezt a szoros kendőt, és csak azért viseltem, mert Josephine viselte, és azt hittem, talán így jobban hasonlítok majd rá, és akkor... akkor talán tisztelnének.This choker scarf, and I only wore it because Josephine did and I thought that maybe if I were more like her, then... then maybe they would respect me.
Bízom benne, hogy szándékosan bosszantott, mert azért legalább tisztelném.I almost wish she was doing all this on purpose. - I would respect her more.
De a helyedben, tisztelném a döntését, akármilyen nehéz is elfogadni.But I'd like to believe that if she decided... that she didn't want to see me any more that... I would respect those wishes.
Hogyne tisztelném!I thought the least I could hope for was that you would respect me.
Mert azt tisztelném.Because I would respect it.
Ha így lenne, tisztelnéd Amy és Ty kapcsolatát. Nem próbálnád tönkretenni.If you did, you would respect Amy and Ty's relationship and not try to ruin it.
Talán ha tisztelnéd az önállóságomat, én is tisztelném a tiedet!Maybe if you respected my autonomy a bit more, I would respect yours.
Az állam fele az övé lehetne, mindenki tisztelné és nem ragadja meg a lehetőséget.He could take half the state, and everyone would respect him for it and he won't touch it. I give up on him.
- Arra neveltél, hogy tiszteljem az igazságosságot.You raised me to respect the truth.
- Túlságosan tisztellek ahhoz, hogy ezt tiszteljem.I need you to respect that.
A szüleim arra neveltek, tiszteljem, aki vallásos.My parents raised me to respect the religious.
Arra is megtanítottál, hogy tiszteljem az idősebbeket.Well, you also taught me to respect my elders.
* És tiszteld a nőket. *- And do respect the women of the world -
- Will, kérlek, tiszteld az álomösvényt!Will, please, just respect the songlines.
- Arra tanítottam, tisztelje az idősebbeket.He was taught to have more respect for his elders.
- És hogy tisztelje a kitartásomat. - Hogyan?- And made him respect my endurance.
Aki a Szövetség nevében beszél, azzal a megértéssel teszi, hogy minden értelmes lény elidegeníthetetlen joga, hogy szabadon éljen, a vágyait kövesse, hogy szóljon a bajokról a saját társadalmán belül a megtorlástól való félelem nélkül, hogy lelkiismerete szerint higgyen a hit dolgában, de az is, hogy tisztelje mások jogait, hogy különbözően higgyenek, vagy egyáltalán sehogy.Whoever speaks for the Alliance does so with the understanding... that it is the inalienable right of every sentient being... to live free, to pursue their dreams... to address wrongs within their own society without fear of retribution... to believe as their conscience requires in matters of faith... but also to respect the rights of others to believe differently or not at all.
* S tiszteljétek a nőket *- And do respect the women of the world -
Addig is, tiszteljétek őket kellőképp!But until then, you will treat them with respect.
Ahelyett, hogy becstelenül bántok velük azzal, hogy behatoltok a világukra, tiszteljétek őket eléggé ahhoz, hogy elmondjátok nekik az igazságot!Rather than dishonour them by trespassing onto their world, respect them enough to tell them the truth!
Az akarom, mind tiszteljétek a vezetőtöket.I want you all to respect your leader
- De Elliot a nővérek csak azt akarják, hogy ugyanúgy tiszteljék őket is, mint titeket orvosokat,I hated it. Yeah, but Elliot, all nurses want is to be treated with the same respect that you doctors get treated with every single day.
- Érje el, hogy tiszteljék!You have to earn their respect.
- És miért tiszteljék őket? - Hogy aztán lefeküdjenek velük.And the reason you want respect?
A manna, amely felemészti Hollywoodot, teremti meg bázisát, hogy ne tiszteljék az ember igazi énjét és megsebezzenek másokat.The manna that consumes Hollywood creates the basis for disrespecting one's true self and for hurting others.
- Nincs. Miért tiszteljek egy gyáva öreg szamarat?No good showing respect to a cowardly old man
- Azt akarom, hogy tisztelj.- I want you to respect me.
- Hallgatnod kell rám és tisztelj...- You need to listen and respect...
- Hogy szeress és tisztelj.- Your love and respect.
Akkor ne tisztelj!Don't respect me.
- Nézd, ha azt akarod, hogy a nejed tiszteljen, akkor azt ki kell érdemelni.Look, if you want your wife to respect you, you've got to earn her respect.
Amit Jodhaaért tettél azzal elérted, hogy a jövő generációja tiszteljen téged és tiszteljen engem...What you have done for Jodhaa will make future generations honour and respect you...
Azt akarom, hogy a menyem tiszteljen!I want my in-laws to respect me.
Azt akarom, hogy mindenki tiszteljen téged. Úgy, ahogy én.I want everyone to respect you the way I respect you.
- hogy tiszteljünk... ez az esélyed... - Igen, azt akarom.- respected... this is your chance...
Azt akarod, hogy egy bolondot tiszteljünk?Do you now wish us to respect fools?
Kifosztotok minket, és azt akarjátok, hogy tiszteljünk benneteket...You take everything we own, and you want us to respect you?
- Azt akartam mondani, hogy tiszteljetek.I was going to say respect.
Annyit kérek, hogy úgy tiszteljetek, ahogy én nem tisztellek titeket.All I ask is that you show me the respect that I didn't show you.
Csak csipetnyi odafigyelést kérek tőletek, és azt, hogy higgyétek el, itt tanultok is valamit, és tiszteljetek úgy, mint az aktuális tanárotokat.All I'm asKing is that you do the minimal amount of work in this class to give yourself the illusion that you're actually learning something, and to give me a modicum of self-respect, like I'm actually teaching a class.
Ha tiszteletet akartok, tiszteljetek másokat.If you want respect, respect others.
"Kinyilvánítjuk azon jogunkat hogy a földön emberek legyünk emberi lények olyan jogokat kapjunk mint minden emberi lény hogy tiszteljenek mint embert ebben a társadalomban ezen a földön ezen napon amiért olyan sokat küzdöttünk hogy eljöjjön végre..." ...minden lehetséges eszközzel!We declare our right on this earth to be a man to be a human being to be given the rights of a human being to be respected as a human being in this society on this earth in this day which we intend to bring into existence by any means necessary!
"Mutass tiszteletet, ha azt akarod, hogy tiszteljenek.""Respect people if you want them to respect you.
- Fontos, hogy tiszteljenek téged.- These people have to respect you.
- Nem. Azt akarom, hogy tiszteljenek.I want them to respect me.
Adj nekik okot, hogy tiszteljenek.Give those puppies a reason to respect you.
- Ne vedd zokon, de egyre nagyobb kihívás tisztelnem téged.- No disrespect. But you're making it real hard for me to respect you.
A szeretőjét is tisztelnem kell.I have to respect my mistress.
De az nem jelenti azt, hogy titeket is tisztelnem kell.But that doesn't mean I have to respect you.
De tudod, furcsa módon tisztelnem kell a hűségedet.But you know in a strange way, I have to respect your loyalty.
Ezt tisztelnem kell.I have to respect that.
- Arra, hogy tisztelned kell a játékot.My point is you got to respect the game.
A jelvényt neked is tisztelned kell.This badge entitles me to respect.
Ahhoz, hogy tiszteljen téged, először neked kell tisztelned őt.If you want him to respect yours then you have to respect his, right?
Amikor bemész oda, tisztelned kell a kívánságait.Um, when you go back in there, you need to respect her wishes.
Azt akarom, hogy érezd, hangod van ebben a családban, de Barb, tisztelned kell az apró összetevőket amik adva lettek nekünk.I want you to feel that you have a voice in our family, but, Barb, you have to respect the subtle ingredients that have given us our rich blessings.
Akarom, hogy anyaként szeressen, de tisztelnie is kell, mint írót.I want the baby to love me as a mommy, but I need him to respect me as an author.
Annak a három idiótának tisztelnie kell téged.Those three idiots need to respect you.
Az embernek tisztelnie kell szüksége van friss levegőre és új helyekre.A person needs to respect a man... ..get some fresh air and find some fresh spaces.
Figyeljen ide! Nem tudom, mit keres itt, de ha itt akar maradni, tisztelnie kell a közösség szabályait!Look here, I don't know what you're doing here, but if you want to stay, you'll have to respect the community's procedures.
Ha itt akar maradni,... akkor tisztelnie kell engem, a magánéletemet, a tulajdonomat.If you're going to stay here... then you have to respect me, my privacy, my possessions.
Az egész életem, a férfiak, akiknek példát kéne mutatniuk, hogy éljük az életünket, akiket tisztelnünk kéne, és bíznunk bennük.My whole life, these men who were supposed to show us how to live our lives, we are supposed to respect and trust and honor them.
Bárhogyis legyen, tisztelnünk kell a gépet.Either way, you have to respect the machine.
Csak tisztelnünk kell erdo anyát, és az megóv minket a bajtól.We just need to respect our mother rainforest and she will respect us.
Ezt tisztelnünk kell!We have to respect that.
Ezt tisztelnünk kellene.We might need to respect that.
A gyerekeknek tisztelniük kell itt, Ben.I need the kids here to respect me, Ben.
A tanulóknak tisztelniük kell a köz - és magántulajdont. És a lopást, a jogellenes felhasználást vagy...Students are required to respect public and private ownership, and instances of theft, misappropriation or...
Azt mondta, úgy kell szeretniük és tisztelniük engem az embereknek, mint ő.He said that he wanted people to respect and love me the way he did.
Egy önmagát tisztelő nő nem öltözik egy férfi kedvéért.Oh, no self-respecting woman dresses for men.
Melyik önmagát kicsit is tisztelő program küldene gyümölcskosarat?What self-respecting program sends a fruit basket anyway?

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

tesztel
test
tisztáz
clarify
tisztít
clean
tisztul
clear

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

tágít
stretch
telepít
settle
teremtetik
be created
téved
err
tevékenykedik
be active
tisztázódik
get cleared up
tisztít
clean
tolakodik
intrude
tolerál
tolerate
törik
break

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'respect':

None found.
Learning languages?