Voli (to want) conjugation

Esperanto
29 examples

Conjugation of voli

Mi
Mi
Mi
Present tense
volas
I want
estas volanta
I am wanting
estas volata
I am being wanted
Past tense
volis
I wanted
estas volinta
I have wanted
estas volita
I was being wanted
Future tense
volos
I will want
estas volonta
I will be wanting
estas volota
I am to be wanted
Conditional mood
volus
I would want
estas volunta
I would be wanting
estas voluta
I am to potentially be wanted
Vi
Jussive / command
volu
want!

Examples of voli

Example in EsperantoTranslation in English
Ho, ve! Jam tro malfrue estis por voli tion.Alas! it was too late to wish that!
Vi devas voli tion.You got to want it.
Vi devas voli tion, Rita.You got to want it, Rita.
Realo estas tia, ke ĝi finiĝos, kiam vi ĉesos voli turmenti ŝin.It's over when you stop wanting to hurt her.
Vi ne povas serioze voli ludi nun.You can't seriously wanna play games now.
Sed ho ve! mi tre, tre volas ke oni venu. Jam tro longan tempon mi restas tie ĉi tutsola, kaj mi sopiras la hejmon."I am so very tired of being all alone here!'
"Kiam ajn mi aŭ manĝas aŭ trinkas ĉi tie funde, nepre okazas io stranga, do mi volas provi kian efikon havos ĉi tiu boteleto.'I know something interesting is sure to happen,' she said to herself, 'whenever I eat or drink anything; so I'll just see what this bottle does.
Jam mi ne povas eliri tra la pordo. Ho, mi tre volas ke mi ne tiom trinkis."She hastily put down the bottle, saying to herself 'That's quite enough--I hope I shan't grow any more--As it is, I can't get out at the door--I do wish I hadn't drunk quite so much!'
Preskaŭ mi volas ke mi ne estus enirinta tiun tuneleton; tamen, malgraŭ ĉio, la ĉitiea vivo estas certe kurioza kaj interesa.I almost wish I hadn't gone down that rabbit-hole--and yet--and yet--it's rather curious, you know, this sort of life!
Pri la projekto eltiri min el la fenestro, se nur ili povus, mi estus tute kontenta, ĉar mi ja ne volas resti tie ĉi eterne."As for pulling me out of the window, I only wish they could! I'm sure I don't want to stay in here any longer!'
Sed jen por ŝi granda ĉagreno; ĉar, enrigardante, la avidaj okuloj vidis—nur blankan malplenon! Ŝi ne volis lasi fali la fajencaĵon, pro la timo mortigi per ĝi iun subulon, sed sukcesis post kelkaj momentoj remeti ĝin, preterpasante, en ŝrankon.She took down a jar from one of the shelves as she passed; it was labelled 'ORANGE MARMALADE', but to her great disappointment it was empty: she did not like to drop the jar for fear of killing somebody, so managed to put it into one of the cupboards as she fell past it.
Mi unue rigardu por vidi ĉu oni surskribis ĝin per 'veneno.'" Ĉar ŝi ja antaŭe legis kelke da bonmoralaj rakontoj pri infanoj kiuj aŭ mortbruliĝis, aŭ estis englutitaj de sovaĝaj bestoj, aŭ suferis diversajn aliajn malagrablaĵojn nur simple pro tio, ke ili ne volis atenti ian facilan regulon de la amikoj ofte instruitan, tian ekzemple kia estas la regulo ke brilvarmega fajrilo povas brulvundi la manon, se oni ĝin tenas tro longe; ankaŭ tio ĉi, ke se oni tre profunde tranĉos la fingron, ĝi kredeble sangos; kaj neniam ŝi forgesis ke se oni trinkos multe el botelo markita per 'veneno,' preskaŭ certe estas ke pli malpli frue ĝi malordigos la internaĵon.'No, I'll look first,' she said, 'and see whether it's marked "poison" or not'; for she had read several nice little histories about children who had got burnt, and eaten up by wild beasts and other unpleasant things, all because they would not remember the simple rules their friends had taught them: such as, that a red-hot poker will burn you if you hold it too long; and that if you cut your finger very deeply with a knife, it usually bleeds; and she had never forgotten that, if you drink much from a bottle marked 'poison,' it is almost certain to disagree with you, sooner or later.
Ŝi havis longan argumentadon kun la Loro, kiu en la fino fariĝis malagrabla kaj volis diri nenion krom "mi estas la pli aĝa, kaj pro tio mi scias pli." Ĉar Alicio rifuzis konsenti al tio, ne sciante kiom da jaroj li havas, kaj ĉar la Loro absolute rifuzis doni tiun sciigon, restis nenio plu direbla.Indeed, she had quite a long argument with the Lory, who at last turned sulky, and would only say, 'I am older than you, and must know better'; and this Alice would not allow without knowing how old it was, and, as the Lory positively refused to tell its age, there was no more to be said.
La Loro malkontente diris: "Estas domaĝo ke ĝi ne volis reveni," unu maljuna krabino profitis la okazon por diri al la filino: "Ha, mia kara, tio estu por vi solena averto por ke neniam vi perdu la bonhumoron," kaj la malrespekta krabido akre respondis: "Vi fermu la buŝon, panjo; vi ja difektus la paciencon eĉ al ostro."'What a pity it wouldn't stay!' sighed the Lory, as soon as it was quite out of sight; and an old Crab took the opportunity of saying to her daughter 'Ah, my dear! Let this be a lesson to you never to lose your temper!' 'Hold your tongue, Ma!' said the young Crab, a little snappishly. 'You're enough to try the patience of an oyster!'
"Ho, kiel mi volus ke nia Dajna estu tie ĉi," Alicio diris tion al neniu aparte sed kvazaŭ ŝi volis mem aŭdi siajn pensojn, "ŝi ja kapablus tuj reporti ĝin."'I wish I had our Dinah here, I know I do!' said Alice aloud, addressing nobody in particular. 'She'd soon fetch it back!'
(Kaj ĉar ian vintran tagon vi eble volos mem eksperimenti la ludon, mi klarigos kiamaniere la Dodo aranĝis ĝin.)(And, as you might like to try the thing yourself, some winter day, I will tell you how the Dodo managed it.)
Alicio ne sen timo observis la kuiristinon por sciiĝi ĉu ŝi volos plenumi la dukinan ordonon. Sed la kuiristino klopodadis pri la supo kaj ŝajne ne aŭskultis.Alice glanced rather anxiously at the cook, to see if she meant to take the hint; but the cook was busily stirring the soup, and seemed not to be listening, so she went on again: 'Twenty-four hours, I think; or is it twelve?
Eble la Grifo volos aldoni pluan klarigon."And the Gryphon never learnt it.'
rifuzis la kutiman vidpunkton, ke ĉiu civilizita persono apartenas al unu komunumo inter komunumoj Tutmonda komunumo de kosmopolitoj volos lerni aliajn vivmanierojn per radio kaj televido, per antropologio kaj historio, per noveloj kaj kinoj, per novaĵelsendoj kaj ĵurnaloj, kaj per la reto.rejected the conventional view that every civilized person belonged to a community among communities A global community of cosmopolitans will want to learn about other ways of life on radio, on television shows, through anthropology and history, through novels movies, news stories and newspapers, and on the Web.
Kiel vi volos.As you wish.
"Mi volus scii," diris ŝi laŭte, "kiom da kilometroj mi jam falis.'I wonder how many miles I've fallen by this time?' she said aloud.
"Ĉu vi imagas ke mi volus priparoli tian temon?'As if I would talk on such a subject!
"Ho, kiel mi volus ke nia Dajna estu tie ĉi," Alicio diris tion al neniu aparte sed kvazaŭ ŝi volis mem aŭdi siajn pensojn, "ŝi ja kapablus tuj reporti ĝin."'I wish I had our Dinah here, I know I do!' said Alice aloud, addressing nobody in particular. 'She'd soon fetch it back!'
Mi ne volus esti en la situacio de Sro.'Shy, they seem to put everything upon Bill!
"Tamen ĝi estis tre bela hundeto," diris Alicio apogante sin kontraŭ ranunkuleto por ripozi; kaj ventumante sin per unu el ĝiaj folioj ŝi daŭrigis: "Mi tre volus instrui al ĝi lertfaraĵojn, se nur mi estus... taŭgegranda.'And yet what a dear little puppy it was!' said Alice, as she leant against a buttercup to rest herself, and fanned herself with one of the leaves: 'I should have liked teaching it tricks very much, if--if I'd only been the right size to do it! Oh dear!
"Ho, volu daŭrigi, mi petegas," Alicio ekkriis.'No, please go on!' Alice said very humbly; 'I won't interrupt again.
Atentu por ke via edzino ne volu enŝipiĝi kun vi.Careful that your wife does not board the ship with you.
Faru ĉion por ke li ne volu foriri el la instituto.Do so as not to asked to leave the institute.
Se vi volas paroli kiel denaskulo, vi volu ekzerciĝi dirante la saman frazon ĉiam denove, same kiel banĝoludantoj ĉiam denove ekzerciĝas pri la sama frazo, ĝis ili sukcesas ludi ĝin ĝuste kaj laŭ la dezirata kadenco.If you want to sound like a native speaker, you must be willing to practise saying the same sentence over and over in the same way that banjo players practise the same phrase over and over again until they can play it correctly and at the desired tempo.

More Esperanto verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

boli
boil
goli
do
roli
do
soli
do
veli
sail
voĉi
do
voji
do
voki
call
vomi
do
vori
do
voti
do

Similar but longer

ekvoli
do
malvoli
do
voladi
do
volebli
do
volendi
do
voleti
do

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'want':

None found.
Learning languages?