Bidra (to contribute) conjugation

Swedish
29 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
bidrar
I contribute
Future tense
ska bidra
I will contribute
Conditional mood
skulle bidra
I would contribute
Past perfect tense
har bidragit
I have contributed
Jag
Future perf.
ska ha bidragit
I will have contributed
Conditional perfect tense
skulle ha bidragit
I would have contributed
Du
Imperative mood
bidra
contribute
Jag
Preterite past tense
bidrog
I contributed
Past pluperfect tense
hade bidragit
I had contributed

Examples of bidra

Example in SwedishTranslation in English
- Det finns många sätt att bidra till att världen blir bättre, Charly.There are many ways to contribute to improving the world, Charly.
- För att bidra till kommittén.- To contribute to the committee. - Why was that?
- Är det allt du har att bidra med?Maybe you can get your portrait painted crossing the Potomac. Is that all you have to contribute?
All right, så nu är vi här för att försöka att bidra med Ehren McGhehey's nya skägg.All right, so here I am trying to contribute to Ehren McGhehey's new beard.
Allt för att bidra.Anything to contribute.
"Att det stora skådespelet går vidare och att du får bidra med en strof""That the powerful play goes on, and you may contribute a verse."
- De trodde jag kunde bidra till festen.They thought I might be able to contribute to the party.
- Det finns många sätt att bidra till att världen blir bättre, Charly.There are many ways to contribute to improving the world, Charly.
- Det gör du, och den som vill bidra- You are, and anyone else who wants to contribute.
- För att bidra till kommittén.- To contribute to the committee. - Why was that?
"En livförsäkring motverkar inflationstendenser, bidrar till...""Life assurance helps to counteract inflationary tendencies, contributes--"
"Han säger att kvinnor domineras och att de själva bidrar till det.""He says that women are dominated, that they contribute to their...
- Jag bidrar.I contribute.
-De som bidrar med nåt.The ones that contribute.
-De som kan bidrar.- Those that can contribute do.
- Alla bidrog med något.Everyone contributed something.
- Cassius bidrog med några fina fraser.In my name? Cassius contributed several nice turns of phrase.
-Jag bidrog till det.No, I contributed. - I wish it did.
Alla på sjukhuset bidrog med nåt.Everybody in the hospital contributed one piece.
Att min otrohet direkt bidrog...that my affair directly contributed--
Nej, men det kan ha varit en bidragande faktor.For blood, I mean. I'm just--I'm just saying it could be a contributing factor.
Nej, men det var definitivt en bidragande faktor.No, but it was certainly a contributing factor.
Vi har faktiskt upptäckt att offret hade två mikrovågsugnar. Det var nog en bidragande faktor.In fact, we have uncovered that the victim had not one but two microwave ovens which we believe to be a contributing factor.
Vi var båda vana vid automatväxel, och det var säkert en bidragande faktor. Men sen satt vi fast i Trondheim, i Norge.Neither of us drive stick, which I'm sure was a contributing factor, but there we are, you know, marooned in Trondheim, Norway.
- Vera Kant ha bidragit med en hel del.- Then Vera Edge have contributed a great deal.
- Vi gjorde ett obetydlig litet misstag som kan ha bidragit till det här.Becca's father and I had a slight, well, indiscretion that may have contributed, indirectly, though, to the girls' little kerfuffle.
...Burtons uppgifter torde vara ett uttryck för ett komplex av hallucinationer, utlösta av atmosfärens inverkan, plus oklara symtom där hjärnbarken bidragit i någon mening genom excitation av associerade zoner....Burton's statements would appear to be the expression of a hallucinatory complex, induced by atmospheric influences of the planet, plus obscure symptoms to which the brain's cortical substance contributed in some measure through the excitation of associated zones.
Dante, Pascoli, D'Annunzio och många andra har lovordat detta land. Och många är dess söner som bidragit stort till konst, vetenskap, religion och politik.The divine Dante, Pascoli, D'Annunzio and many others have lauded this land, and innumerable are its sons who have contributed greatly to art, science, religion and politics.
Det enda ni har bidragit med är bristfällig information.-Who's the "we"? Only thing you've contributed so far to this is bad intel.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

andra
present
barra
do
bedra
deceive
bikta
approve
bilda
educate
binda
pin
borra
drill
fodra
feed
hedra
honour
pudra
publish
undra
wonder
vädra
air out
ändra
change

Similar but longer

bidraga
contribute

Random

beslagta
confiscate
besudla
besmirch
besätta
occupy
besöka
visit
bete
behave
bevista
attend
bida
impart
bidraga
contribute
blondera
lighten
bluffa
bluff

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'contribute':

None found.
Learning Swedish?