Wstąpić (to join) conjugation

Polish
54 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
wstąpię
I will join
wstąpisz
you will join
wstąpi
he will join
wstąpimy
we will join
wstąpicie
you all will join
wstąpią
they will join
Imperative
-
wstąp
you join!
niech wstąpi
let him/her/it join
wstąpmy
let's join
wstąpcie
you all join
niech wstąpią
let them join
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wstąpiłam
I joined
wstąpiłaś
you joined
wstąpiła
she joined
wstąpiłyśmy
we joined
wstąpiłyście
you all joined
wstąpiły
they joined
Future feminine tense
wstąpię
I will join
wstąpisz
you will join
wstąpi
she will join
wstąpimy
we will join
wstąpicie
you all will join
wstąpią
they will join
Conditional feminine tense
wstąpiłabym
I would join
wstąpiłabyś
you would join
wstąpiłaby
she would join
wstąpiłybyśmy
we would join
wstąpiłybyście
you all would join
wstąpiłyby
they would join
Conditional perfective feminine tense
wstąpiłabym była
I would have joined
wstąpiłabyś była
you would have joined
wstąpiłaby była
she would have joined
wstąpiłybyśmy były
we would have joined
wstąpiłybyście były
you all would have joined
wstąpiłyby były
they would have joined
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wstąpiłem
I joined
wstąpiłeś
you joined
wstąpił
he joined
wstąpiliśmy
we joined
wstąpiliście
you all joined
wstąpili
they joined
Future masculine tense
wstąpię
I will join
wstąpisz
you will join
wstąpi
he will join
wstąpimy
we will join
wstąpicie
you all will join
wstąpią
they will join
Conditional masculine tense
wstąpiłbym
I would join
wstąpiłbyś
you would join
wstąpiłby
he would join
wstąpilibyśmy
we would join
wstąpilibyście
you all would join
wstąpiliby
they would join
Conditional perfective masculine tense
wstąpiłbym był
I would have joined
wstąpiłbyś był
you would have joined
wstąpiłby był
he would have joined
wstąpilibyśmy byli
we would have joined
wstąpilibyście byli
you all would have joined
wstąpiliby byli
they would have joined
Impersonal
wstąpiono by
there would be joined
wstąpiono by
there would be joined

Examples of wstąpić

Example in PolishTranslation in English
- Chcesz wstąpić do naszej rodziny?- So do you want to join our family?
- Dlaczego chcesz wstąpić do policji?Why do you want to join the force?
- Musiałby więc na początek wstąpić do Klubu.No, he isn't. Well, then he'd have to join the club and pay the membership fee to start with.
- On chce wstąpić do armii.- He wants to join the Army, you know?
- Jeśli ci sięto nie podoba, wstąp do innej armii.- If you don't like it, join another army. - What's going on, fellas? It's a good thing we're friends.
Nie bądź głupi bądź sprytny, wstąp w szeregi nazistowskiej partii.Don't be stupid, be a smarty Come and join the Nazi Party
, Jeśli chcecie tańczyć, wstąpcie do lotnictwa!All right, if you two are going to dance, you join the Air Force.
Chcecie logistyki, to wstąpcie do armii.You want logistics, join the army.
Jeśli chcecie się tego nauczyć, wstąpcie do cyrku.OK, if you wanna do that, join a circus. It's no good to us.
/Ćwiczyłam śpiewanie /i wstąpiłam do kościelnego chóru.I have been practicing my singing and have even rejoined the church choir.
Chyba tak... Ale wstąpiłam do "Nieograniczonych pingwinów" aby je kochać, a nie zabijać.But I joined Penguins Unlimited to love penguins, not hunt them.
Dlatego wstąpiłam do Agencji.That's why l joined the agency.
Dlatego wstąpiłam do FBI.That's why I joined the Bureau.
Dlatego wstąpiłam do SIU.It's why I joined SIU.
A gdy wbrew mojej woli wstąpiłaś do wojska...And when you joined Earthforce against my wishes-
Aby nie pójść w ślady mamci, wstąpiłaś do policji.Oh, then not wanting to follow in mum's footsteps, you joined the metropolitan police service.
Dlatego wstąpiłaś do CBI. Żeby obracać się w towarzystwie największych szych miasta.It's why you joined the CBI, so you could rub elbows with all the big players in town.
Kiedy wstąpiłaś do Wewnętrznego, pomyśłałam sobie, że teraz będę się martwić o jedno dziecko mniej.When you joined I.A., I told myself I had one less kid to worry about.
Mogę powiedzieć, że wstąpiłaś do zakonu Sióstr Niepokalanego Poczęcia.I could tell you've joined the Sisters of the Immaculate Conception, Ripley convent.
/Więc pani Markward, /która pracowała dla FBI... /wstąpiła do komunistycznej Partii /na polecenie FBI... /zeznała, że nigdy osobiście nie widziała pani na /spotkaniu komunistów... /ale pani nazwisko było na liście komunistów, /którzy wpłacali należności.Uh... Now, Mrs. Markward, who was working for the FBI who joined the Communist Party under orders from the FBI has testified that while she never met you personally at a Communist meeting that your name was on the list of Communists who were paying dues.
Chcę ustalić, czy oskarżona wstąpiła do SS dobrowolnie.I'm trying to ascertain... if she joined the SS freely, hmm?
Dlatego Teddy zrezygnowała z posady w Columbii i wstąpiła do wojska.And that's why Teddy gave up her attending position at Columbia, And she joined the army.
10 nowych państw członkowskich, które wstąpiły do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku, miało wcześniej różne tradycje w dziedzinie pomocy państwa.e 10 new Member States which joined the European Union on 1 May 2004 previously had different traditions concerning State aid.
Odpowiedź: Kontrole paszportowe pomiędzy państwami, które wstąpiły do UE w 2004 r.,a pozostałymi państwami są tymczasowe.Answer: Passport checks between countries which joined in 2004 and the other EU countries are temporary.
Państwa, które wstąpiły do UE w 2004 r.,przygotowują się do przyjęcia euro.Kilka z nich poczyniło już pierwszykonkretny krok, przystępując do tzw.mechanizmu kursowego, w ramachktórego dostosują własną walutę doeuro, zezwalając jedynie na wahaniaw określonych granicach.The countries which joined the EU in2004 are preparing to adopt the euro.As a first concrete step, a number takepart in the so-called exchange rate mech-anism whereby they align their currencies closely with the euro, allowing onlylimited fluctuations.
Projekt został przeprowadzony w dziesięciu Państwach Członkowskich, które wstąpiły do UE w 2004 roku, oraz w Bułgarii, Rumunii i Turcji.The project was carriedout in the ten Member States which joined the EU in 2004 as well as Bulgaria, Romania and Turkey.
- Kiedy wstąpiłem do policji, naprawdę wierzyłem, Alex.When I joined the force, I believed, Alex.
- Mówię ci, Neelix. Kiedy po raz pierwszy wstąpiłem do Gwiezdnej Floty, wiedziałem, że będzie to jedna wspaniała przygoda po drugiej. Ale nigdy nie myślałem, że będę szukał pleśni.l tell you, Neelix, when l first joined Starfleet, l knew it was gonna be one glamorous adventure after another, but l never dreamed that l'd have the opportunity to go on a mold- hunting expedition.
- W dniu w którym wstąpiłem do wojska mój ojciec powiedział mi:The day Ijoined the military, my father told me:
- Właśnie dlatego wstąpiłem do wojska.- And that's why l joined the Army. We gotta finish the escape.
- Zanim wstąpiłem do ruchu, byłem inżynierem w SadTech.We can't get back. You don't know that. Actually, before I joined the movement
"Mama powiedziała że wstąpiłeś do komunistów."Mom says you joined a commune.
- 15 lat, odkąd wstąpiłeś do klasztoru, tylko 15 lat to dla ciebie chyba za mało, bo nie wszystkich pokus się wyrzekłeś.- 15 years since you joined the hermitage, but it seems 15 years is not enough for you; you didn't got rid of all your temptations.
- A ta twoja historyjka, dlaczego wstąpiłeś do partii przez Ruth... Daty się nie zgadzają.- And that story of yours about why you joined the party and Ruth and the canvassing, well, the dates don't fit.
/Służyłeś podczas wojny w Zatoce Perskiej, /wstąpiłeś do policji po zakończeniu /świetlanej kariery w wojsku.You served in the Gulf War, then joined NYPD after a distinguished, uh, military career.
/Tą którą zaśpiewaliśmy, /kiedy wstąpiłeś do chóru.You know, we did it When you first joined the club?
"O'Malley wstąpił do armii"? - Co?- 7:45. "O'Malley joined the Army?"
"O'Malley wstąpił do armii"? George?- "O'Malley joined the Army?" George?
'B' przeniósł się do tej szkoły i wstąpił klubu do sportowego. To był tylko w-f Ale i tak nie pozwalano mu nic robić.'B' had transferred to our school, and joined the P.E club, but it was all just athletics and they wouldn't even let him hold a racket.
- A jeślibym wstąpił do ruchu oporu?- What if I joined the resistance?
- Bo wstąpił do armii.- He joined the Army.
Andy i ja wstąpiliśmy razem do policji.Andy and l joined the force together.
Do piechoty morskiej wstąpiliśmy później.We joined the Corps later.
Dorastaliśmy razem i wstąpiliśmy do służby w tym samym czasie.We grew up together. We joined the government at the same time.
Po wojnie, chciałem uciec od rzeczywistości, więc wstąpiliśmy z Elaine do Korpusu Pokoju.Yeah, after the war, I wanted to get as far away as possible, so Elaine and I joined the Peace Corps.
Czy to ten sam Sojusz, do którego wstąpiliście.I mean, is this the same Alliance you joined, or has it become something else?
Pamiętacie, kiedy wstąpiliście do mojej armii?Remember when yöu first joined my army?
We dwóch wstąpiliście do armii tego samego dnia.You two joined up the same day.
Ci wstąpili do wojska... ci wyjechali za granicę.These all joined the army... these emigrated, or moved abroad.
Kiedy moi rodzice przyjechali z Włoch... wstąpili do klubu Scrabble żeby mogli uczyć się angielskiego.When my parents came over from Italy... the yjoined a Scrabble Club so they could learn English.
Kiedyś moi kumple wstąpili do sekty David'a Blaine'a musiałem wezwać Super Best Friends by im pomóc Mahomet był jednym z nich.A while ago, my friends joined David Blaine's cult. I had to go to the Super Best Friends. Muhammad was one of them.
Omówiliśmy harmonogram, gdy piłkarze wstąpili do chóru.We sat down and worked out a schedule When some of your guys joined the club.
-Myślisz, że ktoś wstąpi do naszego klubu?-Do you think anyone will join our club?
Mówią, że wstąpią do armii zabiją Brighama Younga, wszystkich apostołów, i każdego cholernego Mormona, kobietę i dziecko.They say that they will join the army and kill Brigham Young, all the apostles, and every damned Mormon man, woman and child.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'join':

None found.
Learning languages?