Beskrive (to describe) conjugation

Norwegian
30 examples

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
beskriver
I describe
Bokmål past tense
beskrev
I described
Bokmål future tense
vil beskrive
I will describe
Bokmål conditional tense
ville beskrive
I would describe
Jeg
Bokmål imperative tense
beskriv
I describe
Bokmål present perfect tense
har beskrevet
I have described
Bokmål past perfect tense
hadde beskrevet
I had described
Bokmål future perfect tense
vil ha beskrevet
I will have described
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha beskrevet
I would have described
Jeg
Nynorsk present tense
beskriv
I describe
Nynorsk past tense
beskreiv
I described
Nynorsk future tense
vil beskrive
I will describe
Nynorsk conditional tense
ville beskrive
I would describe
Jeg
Nynorsk imperative tense
beskriv
I describe
Nynorsk present perfect tense
har beskrive
I have described
Nynorsk past perfect tense
hadde beskrive
I had described
Nynorsk future perfect tense
vil ha beskrive
I will have described
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha beskrive
I would have described

Examples of beskrive

Example in NorwegianTranslation in English
Stor? Ordet er ikke stort nok til å beskrive det.Why, the word isn't big enough to describe it.
Slik pleier jeg å beskrive deg.That's the way I usually describe you.
Jeg forsøkte å beskrive snø og de nektet å tro meg.I was trying to describe snow and they refused to believe there is such a thing.
De mislyktes i å beskrive kapteinen ikke bare som dum, men også ubehøvlet.They failed to describe the captain as not only foolish but ill-mannered.
Vi vet at han prøvde å beskrive... kampen mellom det onde og det gode - Ikke sant?Certainly we know that he was trying to... describe the struggle between good and evil, right?
Fenton, Kan du beskrive sadelen?Fenton, can you describe the saddle?
Stor? Ordet er ikke stort nok til å beskrive det.Why, the word isn't big enough to describe it.
Kan du beskrive overfallsmannen?Now, can you describe your assailant?
Slik pleier jeg å beskrive deg.That's the way I usually describe you.
- Kan du beskrive problemene?- Could you describe the problems?
Den beskriver i detalj graden av hvordan kroppen min ble sprengt i biter av en eksplosjon.It describes in detail the degree to which my body was blown apart by an explosion
Hvorfor beskriver du ikke denne "spesiale" gode leken?Well, why don't you describe this one in "particularly" good game.
- Det beskriver det.- That about describes it.
Selv om rapporten er 862 sider lang og beskriver i detalj hva som hendte før styrten for 24 màneder siden, er konklusjonen enkel:Although the report runs to 862 pages and meticulously describes every happening that led up to the crash 24 months ago, the conclusion is all too simple:
Jeg setter inn en annonse som beskriver henne.An ad. I'll take out an ad that really describes her.
Han var akkurat sånn som du beskrev ham.He was there, just as you described him.
Det var slik de beskrev ham.That's the way they described him.
Jeg beskrev den boka i detalj på universitetet i Wien.I described that book in detail at the lectures I gave at the University of Vienna.
Om jeg husker, beskrev han Deres angrep som en meget begrenset taktisk manøvre.If I remember, he described your attack as a highly limited tactical manoeuvre.
Han beskrev ham.He described him very carefully.
Mr Dufresne, beskriv krangelen du og din kone hadde kvelden hun ble drept.Mr. Dufresne, describe the confrontation you had with your wife the night she was murdered.
Om De kan huske det... beskriv for juryen hvordan De ble skadet.If you can remember describe how you were Wounded for the members of the jury.
Bare beskriv hvordan hun er festet.Just describe the restraints.
-så beskriv det -han kom mot meg- Then describe it - He came toward me
Skriv ned metodene dine, Mr. Borden, beskriv det fullt ut.Write down your method, Mr. Borden, describe it in full.
"Skrekkuhyre på dypet ble beskrevet i dag av professor Arronax fra Nasjonalmuseet i Paris.""Living horrors of the deep were described today "by Professor Arronax of the Paris National Museum."
Det er sann helten er beskrevet i bladene man leser hos frisøren.This is how the hero is described in the chip magazines one reads at the hairdresser
Vitner har beskrevet drapskvinnen som en pen blondine sist i 20-årene.Witnesses described the assailant as an attractive blonde in her late twenties.
Du har beskrevet for meg hvordan det var et skoleeksempel da du slaktet slavehandlernes sønner og brakte fred til Sudan.You have described to me how it was an object lesson when you slaughtered the sons of the slavers and brought peace to the Sudan.
Du blir beskrevet som en av arkitektene bak presidentens tale i går.You're described as one of the architects of the President's speech last night.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

anstrenge
exhaust
baksnakke
backbite
be
pray
bergta
lure people into the mountains
beskjære
prune
beskylde
accuse
beskytte
protect
besøka
do
besøkja
visit
bistå
stand by

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'describe':

None found.
Learning languages?