Препознае (to recognize) conjugation

Macedonian
53 examples

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
препознаам
I recognize
препознаеш
you recognize
препознае
he/she/it recognizes
препознаеме
we recognize
препознаете
you all recognize
препознаат
they recognize
Future tense
ќе препознаам
I will recognize
ќе препознаеш
you will recognize
ќе препознае
he/she/it will recognize
ќе препознаеме
we will recognize
ќе препознаете
you all will recognize
ќе препознаат
they will recognize
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би препознал
I (masculine) would have recognized
би препознала
I (feminine) would have recognized
би препознал
you (masculine) would have recognized
би препознала
you (feminine) would have recognized
би препознал
he would have recognized
би препознала
she would have recognized
би препознало
it would have recognized
би препознале
we would have recognized
би препознале
you all would have recognized
би препознале
they would have recognized
Past perfect tense
сум препознал
I (masculine) have recognized
сум препознала
I (feminine) have recognized
си препознал
you (masculine) have recognized
си препознала
you (feminine) have recognized
е препознал
he has recognized
е препознала
she has recognized
е препознало
it has recognized
сме препознале
we have recognized
сте препознале
you all have recognized
сум препознале
they have recognized
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
препознаев
I was recognizing
препознаеше
you were recognizing
препознаеше
he/she/it was recognizing
препознаевме
we were recognizing
препознаевте
you all were recognizing
препознаеја
they were recognizing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев препознал
I (masculine) had recognized
бев препознала
I (feminine) had recognized
беше препознал
you (masculine) had recognized
беше препознала
you (feminine) had recognized
беше препознал
he had recognized
беше препознала
she had recognized
беше препознало
it had recognized
бевме препознале
we had recognized
бевте препознале
you all had recognized
беа препознале
they had recognized
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе препознаев
I will have recognized
ќе препознаеше
you will have recognized
ќе препознаеше
he/she/it will have recognized
ќе препознаевме
we will have recognized
ќе препознаевте
you all will have recognized
ќе препознаеја
they will have recognized
Past aorist tense
препознав
I recognized
препозна
you recognized
препозна
he/she/it recognized
препознавме
we recognized
препознавте
you all recognized
препознаа
they recognized
Imperative tense
-
препознај
you recognize
-
-
препознајте
you all recognize
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум препознаел
I (masculine) will recognize
ќе сум препознаела
I (feminine) will recognize
ќе си препознаел
you (masculine) will recognize
ќе си препознаела
you (feminine) will recognize
ќе е препознаел
he will recognize
ќе е препознаела
she will recognize
ќе е препознаело
it will recognize
ќе сме препознаеле
we will recognize
ќе сте препознаеле
you all will recognize
ќе сум препознаеле
they will recognize

Examples of препознае

Example in MacedonianTranslation in English
Иако написот е напишан со структура на „вистинска“ вест, било кој жител на Македонија со минимални познавања на локалната географија и општествените прашања веднаш може да препознае дека се работи за шега, оти сите лични имени, од имиња на официјални институции, функции, места и лица не постојат во реалноста.The article is written with the structure of a "real" news story, but any resident of Macedonia with minimal knowledge of local geography or social issues would immediately recognize it as a joke, since all the names of official institutions, functions, locations and persons involved are nonexistent.
Тој беше организаторот и одеше од куќа во куќа со своите единици, каде што лично убиваше и го уништуваше населението... но, за жал, не постои жив сведок кој ќе може да го препознае Шандор Кепиро од тој период.He organized, and was going from house to house with his units, where he was personally killing and destroying the population... but, unfortunately, there is not a living eyewitness who would be able to recognize Šandor Kepiro from that time.
Јас не гледам, но таа ќе ме препознае!L may not see but she will recognize me
Тоа е мојата сестра. - Ако тоа е сестра ти, немаше ли да те препознае?That's my didi - if it was your didi, wouldn't she recognize you?
Но, сега таа нема ни да ме препознае.But now she wont even recognize me
Љубопитно гледам кон познатите лица, обидувајќи се да го препознаам македонскиот Ганди кој ќе нè обедини во ненасилен отпор кон тиранијата.With curiousity, I see the famous faces, trying to recognize the Macedonian Gandhi who will unite us in nonviolent resistance to tyranny.
За малку немаше да ве препознаам.Мислев дека си донел професионален модел.I almost didn't recognize you. I thought you'd brought a model.
Ќе го препознаам насекаде.I'd recognize it anywhere.
Се сомневам дека можам да го препознаам своето лице во огледало, но се уште ги сакам слатките.I don't yet recognize my face in the mirror... ...but I still love candy.
Потоа гласовите се заматија и наскоро не можев да ги препознаам ни нивните лица.Then their voices became a blur... and soon I couldn't even recognize their faces.
Нема да го препознаеш.You can't recognize him.
Мислиш дека ќе ги загубам хемороидите. Не можеш да го препознаеш без престилката.You can't recognize him without his apron.
Извини за маската, но мислев дека нема да ме препознаеш.DOC: Excuse the disguise, but I was afraid you wouldn't recognize me.
Мора да бидеш способен да го препознаеш тоа.You got to be able to recognize it.
Од сите луѓе,ти треба да препознаеш ѕидот.I was thinking of all the people, you would recognize a wall when you see one.
На крајот на краиштата, најдобриот начин за остварување на конечниот идеал кој не познава бои е да препознаеме, прифатиме и разбереме дека расните разлики се уште постојат и дека се основа за продолжување на дискриминацијата и нееднаквоста коишто се дел од американското општество до ден-денес.Ultimately, the best way for us to work toward achieving the ultimate colorblind ideal is to recognize, accept, and understand that racial distinctions still matter and that they are still the basis for continuing discrimination and inequality in American society today.
Ова е дел во кој, Нострадамус сака да препознаеме,проучиме и разбереме.This is the part which Nostradamus want that we recognize is to emphasize and understand.
Без неа не би можеле да препознаеме што е добро.Without evil... we would never recognize the good.
Знаеш, јас како шанкерка... можиме некако да ги препознаеме нашите муштерии кои сакаат да поразговараат.You know, as a bartender you do learn to kind of recognize those customers who need to talk.
Понекогаш не можеме да ги препознаеме алатките со кои Бог ни пружа помош, или алатот со кој ние...Louis, the tools that God provides for us... ...sometimes are not always the tools that we recognize or the tools...
Да препознаете „дека наша должност е да и вратиме назад нешто на нашата земја.To recognize “that it is our duty to give something back to our country.
Ќе го препознаете овој пациент.I think you'll recognize this patient.
Mислев дека ќе ги препознаете.I thought you might have recognized...
Само погледнете ги овие и видете дали ќе препознаете некои.Just take a look at these and see if you recognize any of them please.
И како може Global Voices да ги охрабри мејнстрим медиумите да го препознаат вредностите и придобивките од изворни интелигентни и локално ценети блогери во нивните извештаи.And how could Global Voices encourage mainstream media to recognize the value and benefits of sourcing intelligent and locally admired bloggers in their own reporting?
Сега, африканската младина има шанса да ја учи и практикува оваа боречка вештина, чии елементи можат да се препознаат во нивните традиционални музички инструменти и танци, како што може да се види во овој видео клип направен во Сао Томе е Принсипе.Now African youth have a chance to learn and practice this martial art whose elements they can recognize in their traditional musical instruments and dances, as can be seen in this video made in Sao Tomé e Príncipe.
Многумина ќе го препознаат како видео со омраза што навистина е, но други може да ги обезбедат своите домови и да го нападнат непријателот – и овој бесмислен напад може да е еден таков случај.Most of the recipients will recognize it as the hate-ridden drivel it clearly is; but others may be inspired to secure the homeland and attack the enemy within — and this senseless attack may be one such case.
За да можат да го препознаат или не плаќаат.If they can't recognize the client, you don't get paid.
Мислиш дека жена ти и син ти ќе те препознаат сега ?You think your wife and son would recognize you now?
Променет е, едвај го препознав.He's so changed I hardly recognized him.
Те препознав од... ...сите оние слики.I recognized you from... ...every one of the photographs.
Знаев дека те препознав.I knew I recognized you.
Јас го препознав на фероботот.I recognized him on the ferry.
Те препознав кога првпат те видов.The very first time I saw you, Harry, I recognized you immediately.
Барем ме препозна, и тоа е нешто.At least you recognized me, that's something.
Го препозна.You recognized him.
Таа едвај ме препозна, Џар Џар.She hardly even recognized me,Jar Jar.
Тој ме препозна.He recognized me.
Го препознавме Израел, тие не признаа нас.we recognized Israel; they recognized us.
Го препознавте Одисеј и неговото патешествие.You've recognized Ulysses and his Odyssey.
Ја препознаа пушката.They recognized that gun!
Не овој пат. Но ве препознаа.Not this time, but you were recognized.
Еднаш ме препознаа, и почнав да мислам дека сум Џулија Робертс.I get recognized one time, and I start thinking I'm Julia Roberts.
Они знаат дека тоа е една од најголемите опасности за нивната доминација. Федералната Влада е потполно киднапирана од странски интереси и повеќе од 25 сојузни држави ја препознаа оваа работа и се спремаат да го блокираат Новиот Светски Поредок на државно ниво повикувајки се на 10-от Амандман.They know it is one of the biggest threats to their domination. and more than 25 states have recognized this fact and are moving to block the New World Order at the state level by declaring their Tenth Amendment powers.
Го препознал составот, а и г-дин Метјуз би можел, исто така.He recognized the paper. And mr. Matthews could tell, too.
Го препознал нашиот тип во вестите.He recognized our guy in the news.
Никој не го препознал баткава.No one recognized this dude.
Карл рече дека го препознал во градот денеска. Но, јас му реков дека тоа не е возможно, Бидејќи не сме поминати во калмен тие денови.Carl said he recognized him in town today, but I said that wasn't possible because we hadn't even come to calmen in those days.
Ова докажува,како што велат, дека древните Египќани,истотака препознале голема важност на настаните на небото.They say this proves that the old Egypenaren recognized the importance this celestial event.
- Го препознале на слика. - слика?- They recognized him from a picture. - A picture?
Ако луѓето на Клеј го препознале Вистлер, ќе ме нападнат... Јако.Well, if any of Clay's guys recognized Whistler... they're gonna come at me, hard.
Двајца полицајци во патролта ја препознале Меролиевата од сликите кои ѓи пративме2 highway patrol officers recognized morelli
-Во златарницата го препознале прстенот на девојката.- The jeweler has recognized the girl's ring.

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

препознава
recognize

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'recognize':

None found.
Learning languages?