Sutrumpėti (to shorten) conjugation

Lithuanian
4 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
sutrumpėju
I shorten
sutrumpėji
you shorten
sutrumpėja
he/she shortens
sutrumpėjame
we shorten
sutrumpėjate
you all shorten
sutrumpėja
they shorten
Past tense
sutrumpėjau
I shortened
sutrumpėjai
you shortened
sutrumpėjo
he/she shortened
sutrumpėjome
we shortened
sutrumpėjote
you all shortened
sutrumpėjo
they shortened
Past freq. tense
sutrumpėdavau
I used to shorten
sutrumpėdavai
you shorten
sutrumpėdavo
he/she used to shorten
sutrumpėdavome
we used to shorten
sutrumpėdavote
you all used to shorten
sutrumpėdavo
they used to shorten
Future tense
sutrumpėsiu
I will shorten
sutrumpėsi
you will shorten
sutrumpės
he/she will shorten
sutrumpėsime
we will shorten
sutrumpėsite
you all will shorten
sutrumpės
they will shorten
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
sutrumpėčiau
I would shorten
sutrumpėtum
you would shorten
sutrumpėtų
he/she would shorten
sutrumpėtume
we would shorten
sutrumpėtute
you all would shorten
sutrumpėtų
they would shorten
Imperative mood
-
sutrumpėk
you shorten
-
-
sutrumpėkite
you all shorten
-

Examples of sutrumpėti

Example in LithuanianTranslation in English
Dėl to džiovinimo metu mažiau tiesiogiai apdorojama džiovinama masė, sutrumpėjo džiovinimo laikas.As a result, unnecessary direct handling of drying pastes during the drying process has been successfully reduced and the drying times shortened.
>1 tikslo regionuose buvo sukurta 700 000 darbo vietų, kurios beveik 4 % prisidėjo prie užimtumo rodiklių Portugalijoje, 2,5 % Graikijoje ir 1–2 % naujosiose Vokietijos žemėse, Pietų Italijoje ir Ispanijoje. > 800 000 mažų ir vidutinių įmonių, įskaitant 500 000 įmonių 1 tikslo regionuose, sulaukė pagalbos tiesioginių investicijų forma. > Buvo nutiesta arba suremontuota 4 104 km greitkelių bei apie 31 844 km kitų kelių. Investicijos į geležinkelio infrastruktūrą leido sutrumpinti kelionės pagrindiniais maršrutais trukmę, pavyzdžiui, Atėnai–Salonikai–Idomenai (kelionė sutrumpėjo 1 val. 30 min.), Lisabona–Faras (1 val. 35 min.), Lisabona–Vila Formoso (1 val. 20 min.), Larnas–Dublinas (20 min.) ir Belfastas–Deris (25 min.). > 2 tikslo regionuose iš viso buvo sukurta apie 567 000 papildomų darbo vietų, nedarbo lygis sumažėjo nuo 11,3 % iki 8,7 %; iš viso 3,2 milijardo ekiu, kuriuos skyrė ERPF, buvo investuota statant 115,1 milijono kvadratinių metrų naujų įmonių ir patalpų. > Struktūrinių fondų intervencinių priemonių realus poveikis BVP 1994–1999 m. buvo įvertintas papildomais 4,7 % Portugalijoje, 3,9 % Rytų Vokietijos žemėse, 2,8 % Airijoje, 2,2 % Graikijoje, 1,4 % Ispanijoje ir 1,3 % Šiaurės Airijoje. Daugiau informacijos ieškokite vertinimo puslapiuose adresu: http://ec.europa.eu/regional_policy> In Objective 1 regions, 700 000 net jobs were created, adding almost 4 % to employment in Portugal, 2.5 % in Greece and between 1 and 2 % in the new German Länder, the south of Italy and Spain. > 800 000 small and medium-sized enterprises, including 500 000 in Objective 1 regions, received direct investment aids. > 4 104 km of motorway were built or upgraded as well as around 31 844 km of other roads. Investments in rail infrastructure led to the reduction of journey times on key routes such as Athens-Thessaloniki-Idomeni (shortening the journey time by 1 hour 30 minutes), Lisbon-Faro (1 hour 35 minutes), Lisbon-Vila Formoso (1 hour 20 minutes), Larne-Dublin (20 minutes) and Belfast-Derry (25 minutes). > In Objective 2 regions, an estimated 567 000 gross additional jobs were created, unemployment rates fell from 11.3 % to 8.7 %, and a total of ECU 3.2 billion of ERDF funds was invested in developing 115.1 million square metres of new sites and premises. > The eect of the Structural Funds interventions between 1994 and 1999 on GDP in real terms is estimated at an additional 4.7 % in Portugal, 3.9 % in the new German Länder, 2.8 % in Ireland, 2.2 % in Greece, 1.4 % in Spain and 1.3 % in Northern Ireland. For more details, see the ‘evaluation’ pages at: http://ec.europa.eu/regional_policy
Pavyzdžiui, Visuomenės sveikatos programos sutarčių sudarymolaikas buvo sutrumpintas nuo 345 dienų, kaiją valdė kuruojantis generalinis direktoratas,iki 219 dienų; mokėjimolaikotarpis sutrumpėjo nuo 503 dienųiki 91 dienos, otechniniųirfinansinių ataskaitųtvirtinimui būtinas laikas buvo sutrumpintas nuo 90 iki 42 dienų.As an example, the contracting time for the ‘Public health’ programme was reduced from 345 days when the programme was managed by the parent DG to 219 days; the payment period went down from 503 to 91 days; and the time required for approving the technical and financial reports was shortened from 90 to 42 days.
Įgyvendinus projekto SP 03 dalį sutrumpės paskirstymo tinklas, dėl to sumažės energijos nuostoliai.Implementation of sub-project SP 03 will shorten the distribution network, which will reduce energy losses.

More Lithuanian verbs

Related

trumpėti
shorten

Similar

sutrumpinti
shorten

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apgailestauti
regret
atsigerti
drink
dovanoti
give as a gift
išvagoti
plough
kimšti
cram
paskraidyti
fly
remti
support
sugulti
lie together
suvirinti
weld
užsispirti
persist

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'shorten':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In