Sendi (to submit) conjugation

Esperanto
29 examples

Conjugation of eiti

Mi
Mi
Mi
Present tense
sendas
I submit
estas sendanta
I am submitting
estas sendata
I am being submitted
Future tense
sendos
I will submit
estas sendonta
I will be submitting
estas sendota
I am to be submitted
Conditional mood
sendus
I would submit
estas sendunta
I would be submitting
estas senduta
I am to potentially be submitted
Past tense
sendis
I submitted
estas sendinta
I have submitted
estas sendita
I was being submitted
Vi
Jussive / command
sendu
submit!

Examples of sendi

Example in EsperantoTranslation in English
"Mi pagos al la portisto por liveri ilin, kaj kiel stranga tio ŝajnos, sendi donacon al siaj piedoj!'They must go by the carrier,' she thought; 'and how funny it'll seem, sending presents to one's own feet!
La iniciatintoj petas partoprenantojn sendi fotojn al la kampajna oficejo per retpoŝto, Weibo, aŭ Wechat kune kun la aktuala pozicio de la ŝildo, klarigo pri eventualaj eraroj, kaj siaj kontaktinformoj.Participants are encouraged to send pictures to the campaign office via email, Weibo and Wechat and provide information about the location of the sign, the details of the mistake and their contact details.
La registaro direktita de la ĉefministro Enrico Letta, komence de januaro 2014, decidis sendi la armeon al Kampanio "por kontraŭagi la medimafiojn".The government branch directed by the Prime Minister Enrico Letta, decided in early January 2014 to send the army to Campania "to counter the eco-mafia".
Uzante retan ilon por kunlabora mapado, UNESKO registras la eventojn por la Monda Tago de Gazetara Libereco ĉirkaŭ la mondo kaj invitas vin sendi vian eventon.Using an online crowdmapping tool UNESCO is logging World Press Freedom Day events around the world and invite you to submit your own.
La plejmulto de la meza klaso kaj la tuto de la alta klaso de Tanzanio, kiuj simpatias kun "tutmonda vilaĝo", faros ĉion por sendi sian infanon al anglalingva mezlernejo.Majority of Tanzanian middle and all upper classes who have identified with the global village will do anything to take their children to English Medium Schools.
Se al la polico implikta ... estas permesite agi sen puno, ĉu vi ne sendas mesaĝon al aliaj policanoj sen respekto al homaj rajtoj, aparte al la rajtoj de malriĉuloj, demandantan, ĉu ili havas licencon por konduti tiel?If the police involved...are allowed to go unpunished aren’t you sending a message to other cops with no respect for human rights, especially the rights of the poor, that they have a license to behave like this?
Mi sendas vin en koncentrejon.I'll send you to a concentration camp.
Se ni almenaŭ scius, kiu sendas la signalojn...Wonder what awaits us on the planet?
Dum 250 jaroj ni sendas alarmsignalojn, kaj ni feliĉas, ke vi nin aŭdis.250 years we called for help, and are glad you managed to hear us.
Mi sendas Pjel-on al la dolonoj kun mikrofono.I'm sending Piel into the Dolongs with a microphone.
gengiscano14 JANUARO 2014 _BAR_ 18:49 “Ni sendos la armeon por kontraŭagi la medimafiojn”.gengiscano14 JANUARY 2014 _BAR_ 18.49 "We'll send the army to counter the eco-mafia".
Mi ghin ne sendos!I won't send it.
Mi certis, ke Viĉjo vin ne sendos.Ought feel lucky, Varya.
Ili sendos vin eksteren.They're sending you up there.
Mi sendos Sakeo poste.- I'll have wine sent down later.
Se li vere amegus min, kiel vi diras, li neniam sendus min en kamparaĉon, ĉe aro de kruduloj!If he cared about me so much, he wouldn't have sent me, to stay with a bunch of country pumpkins.
Ĉu vi sendus per ordinara poŝto kelkajn broŝurojn, kiuj helpos min elekti hotelon?Would you send, by real mail, some brochures that will help me to choose a hotel?
Mi sendus mian filon anstataŭ iri mem.I'll get my son to go instead of going myself.
Kiu sendus florojn al mi?Who would send me flowers?
"Kiam mi estis malgrandulo," fine la Falsa Kelonio daŭrigis iom pli trankvile (kvankam eĉ nun li plorĝemis ne malofte), "la gepatroj sendis min al lernejo en la maro.'When we were little,' the Mock Turtle went on at last, more calmly, though still sobbing a little now and then, 'we went to school in the sea.
Ŝiaj gepatroj sendis ŝin por vivi en loka hospitalo, kie ŝi pasigis kvar jarojn kun terapio por lerni marŝi, uzi siajn manojn, kaj realigi aliajn bazajn korpmovojn.Her parents sent her to live at a local hospital, where she spent four years in therapy to learn to walk, use her hands, and perform other basic functions.
Lia devenlando naskis Nobel-premiitan biologon kaj la inventinton de jet-aviadilo kaj eĉ sendis astronaŭton al la kosmo.His native country has produced a Nobel prize-winning biologist, the inventor of the jet aeroplane and even sent an astronaut into space.
Greenpeace Japan sendis leteron je la 29-a de novembro, postulante de la estro de la gubernio Kagoŝima ne aprobi la refunkciigon de la centralo.Greenpeace Japan submitted a letter on November 29 demanding the governor of Kagoshima prefecture not to approve restart of the plant.
La peto estis malakceptita, sed Changala denove sendis sian peton.The matter was thrown out but Changala resubmitted his petition.
Moŝtulo, sendu min reen!Send me back, Boyar.
Eĉ necesos ke Hispanio kaj la Eklezio sendu monon tien, anstataŭ ol ion ricevi.Spain and the church will have to send money there instead of receiving it.
Ni þuldas al Antenna sciigi ilin ke vi bonfartas kaj igi ke ili sendu iun por helpi vin iu kiu scias kion faras.We owe it to Antenna to let them know you're all right and to get them to send somebody to help you who knows what he's doing.
Mi tuj kontaktos na Antenna por ke ili sendu kelkajn homojn--I will contact Antenna right away and have them send some people over--
Ne sendu ŝin al ni. Mi ne povas elteni tiun homan odoraĉonWe are not going to take her in our department.

More Esperanto verbs

Other Esperanto verbs with the meaning similar to 'submit':

None found.
Learning languages?