Wyznaczać (to mark) conjugation

Polish
8 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Present tense
wyznaczam
I mark
wyznaczasz
you mark
wyznacza
he/she/it marks
wyznaczamy
we mark
wyznaczacie
you all mark
wyznaczają
they mark
Imperfective future tense
będę wyznaczać
I will mark
będziesz wyznaczać
you will mark
będzie wyznaczać
he/she/it will mark
będziemy wyznaczać
we will mark
będziecie wyznaczać
you all will mark
będą wyznaczać
they will mark
Imperative
-
wyznaczaj
you mark!
niech wyznacza
let him/her/it mark
wyznaczajmy
let's mark
wyznaczajcie
you all mark
niech wyznaczają
let them mark
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
wyznaczałam
I marked
wyznaczałaś
you marked
wyznaczała
she marked
wyznaczałyśmy
we marked
wyznaczałyście
you all marked
wyznaczały
they marked
Future feminine tense
będę wyznaczała
I will mark
będziesz wyznaczała
you will mark
będzie wyznaczała
she will mark
będziemy wyznaczały
we will mark
będziecie wyznaczały
you all will mark
będą wyznaczały
they will mark
Conditional feminine tense
wyznaczałabym
I would mark
wyznaczałabyś
you would mark
wyznaczałaby
she would mark
wyznaczałybyśmy
we would mark
wyznaczałybyście
you all would mark
wyznaczałyby
they would mark
Conditional perfective feminine tense
wyznaczałabym była
I would have marked
wyznaczałabyś była
you would have marked
wyznaczałaby była
she would have marked
wyznaczałybyśmy były
we would have marked
wyznaczałybyście były
you all would have marked
wyznaczałyby były
they would have marked
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
wyznaczałem
I marked
wyznaczałeś
you marked
wyznaczał
he marked
wyznaczaliśmy
we marked
wyznaczaliście
you all marked
wyznaczali
they marked
Future masculine tense
będę wyznaczał
I will mark
będziesz wyznaczał
you will mark
będzie wyznaczał
he will mark
będziemy wyznaczali
we will mark
będziecie wyznaczali
you all will mark
będą wyznaczali
they will mark
Conditional masculine tense
wyznaczałbym
I would mark
wyznaczałbyś
you would mark
wyznaczałby
he would mark
wyznaczalibyśmy
we would mark
wyznaczalibyście
you all would mark
wyznaczaliby
they would mark
Conditional perfective masculine tense
wyznaczałbym był
I would have marked
wyznaczałbyś był
you would have marked
wyznaczałby był
he would have marked
wyznaczalibyśmy byli
we would have marked
wyznaczalibyście byli
you all would have marked
wyznaczaliby byli
they would have marked
Impersonal
wyznaczano by
there would be marked
wyznaczano by
there would be marked

Examples of wyznaczać

Example in PolishTranslation in English
Miałam opornych pacjentów, ale wyznaczasz nowe granice.Well, I've had resistant patients, but you've set a new benchmark.
"Więc przekażę tym, nadal żyjącym, ten klucz, co wyznacza drogę do naszej wielkiej tajemnicy chronionej przez miasto.""So I pass to them still living this key "which marks the way to our great secret, enshrined within the city."
(1) W art. 1 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej stawia na pierwszym miejscu koncepcję przejrzystości, głosząc, że Traktat wyznacza nowy etap w procesie tworzenia jeszcze bliższych związków między narodami Europy, w których decyzje są podejmowane tak otwarcie, jak to tylko możliwe i możliwie najbliżej obywatela.(1) The second subparagraph of Article 1 of the Treaty on European Union enshrines the concept of openness, stating that the Treaty marks a new stage in the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe, in which decisions are taken as openly as possible and as closely as possible to the citizen.
- dwóch zastępców wyznacza RepublikaWłoska, - dwóch zastępców wyznacza Zjednoczone KrólestwoWielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, - jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Hiszpanii i Republika Portugalska, - jednego zastępcę wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Belgii,Wielkie Księstwo Luksemburga i Królestwo Niderlandów, - dwóch zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Królestwo Danii, Republika Grecka, Irlandia i Rumunia, - dwóch zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Republika Estońska, Republika Łotewska, Republika Litewska, Republika Austrii, Republika Finlandii i Królestwo Szwecji, - trzech zastępców wyznaczają za wspólnym porozumieniem Republika Bułgarii, Republika Czeska, Republika Cypryjska, RepublikaWęgierska, Republika Malty, Rzeczpospolita Polska, Republika Słowenii i Republika Słowacka, - jednego zastępcę wyznacza Komisja.- two alternates nominated by common accord of the Kingdom of Denmark, the Hellenic Republic, Ireland andRomania, - two alternates nominated by common accord of the Republic of Estonia, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Austria, the Republic of Finland and the Kingdom of Sweden, - three alternates nominated by common accord of the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic ofMalta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic, - one alternate nominated by the Commission.
Czerwone flagi wyznaczają drogę, dzięki której odnajdziecie osadę.Through the woods, red flags mark the path to find the settlement.
Pozostała warstwa wyznaczała połączenie między dwoma produkcjami.The residual layer marked the join between the two batches.
Ryty przejścia, które kiedyś wyznaczały dorastanie, wyginęły...The rites of passage which once marked growing up are all but extinct... - She just walked in.
Avalon zniknął ze świata ludzi. Jedynie Glastonbury wyznaczało miejsce niegdysiejszych cudów.Avalon faded from the world of men and only Glastonbury marked where its wonders had been.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'mark':

None found.
Learning languages?