Rozerwać (to tear) conjugation

Polish
46 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
rozerwę
I will tear
rozerwiesz
you will tear
rozerwie
he will tear
rozerwiemy
we will tear
rozerwiecie
you all will tear
rozerwą
they will tear
Imperative
-
rozerwij
you tear!
niech rozerwie
let him/her/it tear
rozerwijmy
let's tear
rozerwijcie
you all tear
niech rozerwą
let them tear
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
rozerwałam
I tore
rozerwałaś
you tore
rozerwała
she tore
rozerwałyśmy
we tore
rozerwałyście
you all tore
rozerwały
they tore
Future feminine tense
rozerwę
I will tear
rozerwiesz
you will tear
rozerwie
she will tear
rozerwiemy
we will tear
rozerwiecie
you all will tear
rozerwą
they will tear
Conditional feminine tense
rozerwałabym
I would tear
rozerwałabyś
you would tear
rozerwałaby
she would tear
rozerwałybyśmy
we would tear
rozerwałybyście
you all would tear
rozerwałyby
they would tear
Conditional perfective feminine tense
rozerwałabym była
I would have torn
rozerwałabyś była
you would have torn
rozerwałaby była
she would have torn
rozerwałybyśmy były
we would have torn
rozerwałybyście były
you all would have torn
rozerwałyby były
they would have torn
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
rozerwałem
I tore
rozerwałeś
you tore
rozerwał
he tore
rozerwaliśmy
we tore
rozerwaliście
you all tore
rozerwali
they tore
Future masculine tense
rozerwę
I will tear
rozerwiesz
you will tear
rozerwie
he will tear
rozerwiemy
we will tear
rozerwiecie
you all will tear
rozerwą
they will tear
Conditional masculine tense
rozerwałbym
I would tear
rozerwałbyś
you would tear
rozerwałby
he would tear
rozerwalibyśmy
we would tear
rozerwalibyście
you all would tear
rozerwaliby
they would tear
Conditional perfective masculine tense
rozerwałbym był
I would have torn
rozerwałbyś był
you would have torn
rozerwałby był
he would have torn
rozerwalibyśmy byli
we would have torn
rozerwalibyście byli
you all would have torn
rozerwaliby byli
they would have torn
Impersonal
rozerwano by
there would be torn
rozerwano by
there would be torn

Examples of rozerwać

Example in PolishTranslation in English
"Chcę rozerwać na strzępy twoje wargi, które wołają kogoś innego."I want to tear apart your lips that are calling someone else.
- Co? Chcę rozerwać ich na strzępy.I want to tear them apart.
Nie rozerwij tkanki.Don't tear the flesh.
Atak 1, rozerwijcie ich.Strike 1, tear them up.
Więc, zanim zdecydujecie się mnie wywieźć na taczce, Wysłuchajcie mnie przez 5 minut, a potem jak chcecie rozerwijcie mnie na strzępy.So, before you decide to run me out on a rail with all the flaming torches and pitchforks, hear me out, give me five minutes, then you may tear me to shreds, if you like.
Kilka tygodni temu rozerwałam pierścień rotatorów...I tore my rotator cuff a few weeks ago.
"W chwili, gdy klinga rozerwała jego ciało, jasny krąg słońca wzeszedł za jego powiekami i eksplodował, rozświetlając na chwilę niebo."" The instant the blade tore open his flesh, the bright disk of the sun soared up behind his eyelids and exploded, lighting the sky for an instant. "
Artyleria rozerwała ich na kawałki.Artillery and maxim guns tore them to pieces.
Gdy wpadła przez zapadkę, uderzyła w metalową rozpórkę i rozerwała nogę.When she fell through the trap door, she hit a metal strut, tore her leg open.
Jego serce było odwrócone ale kula rozerwała główną tętnicę. Nie dało się go uratować.He had a reversed heart, but the bullet still tore through major arteries and they couldn't save him.
Kilka okresów temu Arrianna szalała i rozerwała wszystkie poduszki w pokoju gościnnym.A couple of periods ago, Arianna went crazy and tore up the mattress in the guest room.
A przed tym były jeszcze dwie małpy... Które stały się tak agresywne... że rozerwały się nawzajem!Before that, there were two other chimps... who got into fits of rage so severe... they tore each other apart!
Anarcho-gnoje rozerwały koszulę.Those anarchist freaks tore my shirt.
Obu rozerwały na strzępy.They both got all tore up.
Próbował ucieczki, ale jego własne psy rozerwały go na strzępy.He tried to run away, but his own hounds tore him to pieces.
Na tym pułapie, bomba rozerwałaby samolot na strzępy. Jeśli obniżymy pułap do 2400 metrów, to zredukujemy ciśnienie i będziemy mieli szansę przeżyć.At this height a bomb would tear this plane apart, but we descend to 8,000 feet, pressure equalizes, and then we have a chance.
I Niebieskim Zajączku, którego rozerwałem na strzępy w 2007.And Blue Bunny, who I tore to pieces in '07.
Nieważne ilu, ja, wiecie, rozerwałem ich na strzępy gołymi rękoma.Whatever it was, I, you know-- I- - I tore 'em apart with my bare hands, so--"
Gdy mnie wzywałeś do siebie, niemal rozerwałeś mnie na strzępy.When you summoned me, Bill... you almost tore me apart.
Myśl o tym, jak rozerwałeś moją żonę na kawałki, rozdziera mnie od środka!It tears me to pieces to think about how you tore my wife to pieces.
Nie, rozerwałeś sznury gdy on właśnie miał wbić swój...No! You tore open the ropes is what you did, just as he was about to plunge his...
Brutus rozerwał ją na kawałki.Brutus tore her to shreds.
Całkiem to rozerwał.He tore it all open and then some.
Co my tu mamy? Zupełnie tak, jakby wybuch rozerwał cośIt's as if the explosion tore open some sort of window to...
Dopóki pocisk nie rozerwał mi karku.Until that bullet tore into my neck.
Dorwał go i rozerwał na strzępy.It got him. Tore at him, tore him apart.
A my rozerwaliśmy go na strzępy.And we tore him apart.
A gdy zaczęłam zeznawać, po prostu rozerwali mnie na strzępy.And then when I got on the stand, they just... they just tore me to pieces.
Oni rozerwali ich na strzępy na moich oczach!Who is going to come back? . They tore them to pieces in front of my eyes!
Oni rozerwali pudełka.-The place is trashed. Look at this. They tore through these boxes.
Prawie rozerwali Tuckera na pół.They almost tore Tucker in half.
Przyszła gwiazda, Kurt Hummel i ostra wiedźma Mercedes rozerwali nas tą piosenką Madonny.Future center square Kurt Hummel there and his brassy hag Mercedes just tore that Madonna song - a new one.
Dobrze, bo jeśli jednak je złamiesz, przysięgam na Boga, że gołymi rękami rozerwę cię na strzępy.Because if you do, I swear to God, I will tear you to pieces with my bare hands.
Ale wtedy, mój drogi, troll rozerwie ją na strzępy, i to będzie twoja wina.But then, my friend, the troll will tear her apart, and it will be your fault.
Jeśli się pojawi, rozerwiemy go na strzępy.[in foreign language] God know, if we catch him, we will tear him apart.
Bóg pobłogosławił pana taką zdolnością, że jeśli to się rozniesie dookoła, tutejsze kobiety rozerwą mnie na strzępy by się do pana dostać.Allah has blessed you with such a talent that if this news spreads in around the women of this area will tear me down to get to you.
Czasowe wiatry rozerwą cię na milion kawałków. Milion wersji ciebie żyjących i umierających w całym czasie i przestrzeni. Jak echa.The time winds will tear you into a million pieces, a million versions of you, living and dying all over time and space, like echoes.
Jesteś pewien, książę Svalbardu? Ragnar i reszta rozerwą cię na kawałki.If you show up in Svalbard, Ragnar and the rest of them will tear you to pieces, you know that.
Jeśli kapitan nie jest twardszy niż wygląda, to górnicy rozerwą go na strzępy.Your Captain back there, if he isn't tougher than he looks those miners will tear him apart.
Gdyby nie było tu mojej córki, rozerwałbym ciebie i twoich ludzi na strzępy.If my daughter wasn't here, I would tear you and your men to pieces.
- Coś rozerwało go na strzępy.Something tore him apart.
Było tak potężne, że rozerwało przyczepę na kawałki.And in fairness, it was so powerful it actually tore a caravan to pieces. It did, it did.
Coś w nas uderzyło i prawie rozerwało lewy żagiel.I'm not sure, but whatever hit us almost tore off the port mainsail.
Kiedy cię uderzył, upadłeś z taką siłą, że rozerwało tętnicę.When you got struck the other day, I think the impact threw you to the ground with such force, it tore the artery in your neck.
Na ćwiczeniach bojowych, o mało go nie rozerwało.During battle drills, it nearly tore itself apart when the engines were tested at full capacity.
Społeczeństwo rozerwałoby się jak chusteczka w ręku wściekłego dziecka.Society would tear itself apart like an angry child with a napkin.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'tear':

None found.
Learning languages?