Megkap (to receive) conjugation

Hungarian
89 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
megkapok
I receive
megkapsz
you receive
megkap
he/she to receive
megkapunk
we receive
megkaptok
you all receive
megkapnak
they receive
Present definite tense
megkapom
I receive
megkapod
you receive
megkapja
he/she receives
megkapjuk
we receive
megkapjátok
you all receive
megkapják
they receive
Past indefinite tense
megkaptam
I received
megkaptál
you received
megkapott
he/she received
megkaptunk
we received
megkaptatok
you all received
megkaptak
they received
Past definite tense
megkaptam
I received
megkaptad
you received
megkapta
he/she received
megkaptuk
we received
megkaptátok
you all received
megkapták
they received
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
megkapnék
I would receive
megkapnál
you would receive
megkapna
he/she would receive
megkapnánk
we would receive
megkapnátok
you all would receive
megkapnának
they would receive
Conditional present definite tense
megkapnám
I would receive
megkapnád
you would receive
megkapná
he/she would receive
megkapnánk
we would receive
megkapnátok
you all would receive
megkapnák
they would receive
Conditional past indefinite tense
megkaptam volna
I would have received
megkaptál volna
you would have received
megkapott volna
he/she would have received
megkaptunk volna
we would have received
megkaptatok volna
you all would have received
megkaptak volna
they would have received
Conditional past definite tense
megkaptam volna
I would have received
megkaptad volna
you would have received
megkapta volna
he/she would have received
megkaptuk volna
we would have received
megkaptátok volna
you all would have received
megkapták volna
they would have received
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok megkapni
I will receive
fogsz megkapni
you will receive
fog megkapni
he/she will receive
fogunk megkapni
we will receive
fogtok megkapni
you all will receive
fognak megkapni
they will receive
Future definite tense
fogom megkapni
I will receive
fogod megkapni
you will receive
fogja megkapni
he/she will receive
fogjuk megkapni
we will receive
fogjátok megkapni
you all will receive
fogják megkapni
they will receive
Subjunctive present definite tense
megkapjam
(if/so that) I receive
megkapd
(if/so that) you receive
megkapja
(if/so that) he/she receive
megkapjuk
(if/so that) we receive
megkapjátok
(if/so that) you all receive
megkapják
(if/so that) they receive
Subjunctive present indefinite tense
megkapjak
(if/so that) I receive
megkapj
(if/so that) you receive
megkapjon
(if/so that) he/she receive
megkapjunk
(if/so that) we receive
megkapjatok
(if/so that) you all receive
megkapjanak
(if/so that) they receive
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
megkapnom
I to receive
megkapnod
you to receive
megkapnia
he/she to receive
megkapnunk
we to receive
megkapnotok
you all to receive
megkapniuk
they to receive

Examples of megkap

Example in HungarianTranslation in English
" Kedves Lewis, jó érzés megkapni a leveleidet, amikor olvasom, közelebb érzem magam hozzád..."GLADYS READING: " Dear Lewis, how lovely to receive your letters, each time I read one I feel closer to you "
- Most fogja megkapni...- You're about to receive...
Azon a helyen akarta megkapni a fekete övét, amit a legjobban szeret a világon.He wanted to receive his black belt in the place he loves most in the world.
Fiam, egyenesen fogom kimondani, mert tudom, hogy így szereted megkapni az információkat.Son, I'm gonna shoot you straight because I know that's how you like to receive information.
Ideje volt megkapni a kihívásunkat.'It was time to receive our challenge.'
Egy időre talán ez az utolsó levelem, vagy az utolsó, amelyet megkapsz.This may be my last letter. Or the last you will receive for some time.
Ha hiszel, megkapsz mindent amiért imádkozol.If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Matthew 21:22
Pontosan megkapsz mindent, ahogy eddig.You will receive the same amount as you used to.
Uram, köszönjük az ételt, amit hamarosan megkapunk...Dear Lord, we thank you for what we are about to receive...
Amit mások megkapnak.That others currently do receive.
Minden aktát és információt megkapnak.Everyone here will receive all necessary information.
Mutassa meg nekünk, hogy mi történik, amikor megkapnak egy holttestet.So, why don't you walk us through the process of what happens when you receive a body?
Érző lényekkel dolgozom. Mind megérdemli ugyanazt a tiszteletet, melyet az emberek, még az állatok is, automatikusan megkapnak.i work with sentient beings, each worthy of the same respect that humans, even animals, receive automatically.
A mennyországba kerülök és megkapom a jutalmam!Oh, of course. I get to go to heaven and receive my reward!
Abban a pillanatban, hogy megkapom a táviratodat, visszatérek.The minute I receive your telegram, I'll come back.
Abban a pillanatban, mikor megkapom a hulláját megkapjátok a pénzt.The moment I receive his body... you'll have your money.
Amikor átveszem azt a Mercedest, megkapom annak a halott faszfejnek a szállítóit és bankszámláit... kiterjesztjük az üzletet Brooklynon túlra.After I received that Mercedes and I took the supplier dead bastard and bank account ... Let us develop business outside Brooklyn.
Amint megkapom a pénzt, Sang-woo biztonságba kerül.Once the money is received, Sang-woo will be safely docked
"Penn útmutatója az obszcenitáshoz és rágalmazó beszédhez", valamint szintén megkapod egy kizárólagos névjegyzéket azokról, akik szeretnek meztelenek lenni a tv-ben, és 10 könnyü, nem vitatott témát kezdésnek, mint például újrahasznosítás, 9-11 összeesküvés és globális felmelegedés."Penn's guide to obscenity and defamatory speech," and you'll also receive our exclusive contact list of people who like to be naked on TV, and 10 easy, non-controversial topics to get you started, like recycling, 9-11 conspiracy, and global warming.
- Csak kérd és megkapod!Ask and you shall receive.
Ami a szíved kívánsága, ha imádkozol hidd, hogy megkapod azt, és meg fogod kapni.What things soever you desire, when you pray believe that you receive them, and you shall have them.
Amikor ezt megkapod, én már nem leszek az élők között.By the time you receive this, I'll no longer be among the living.
"A prominens család utolsó leszármazottja megkapja az utolsó kenetet.""Noted family's last heir receives final rites."
A bermudai cég elbukja a pert, a francia pedig megkapja a kártérítést.The Bermuda company is found guilty, and the French company receives sizeable damages.
A jelnek pontos szögben kell visszaverődnie a Holdról, hogy Kanack legyen az egyetlen ember, aki megkapja az üzenetet, érted?The signal needs to bounce off the precise angle of the moon. So that kanack is the only person. Who receives the message, okay?
A zsidó-keresztény Bibliában ahogy a kivonulás könyvében is olvasható Mózes megkapja a tízparancsolatot Istentől, ...miután 40 napra és 40 éjszakára eltűnt a Sínai-hegyen.In the judeo-Christian Bible... as found in the book of Exodus... Moses receives the Ten Commandments from God after disappearing on Mount Sinai for a period of 40 days and 40 nights.
Amint az agy megkapja az első jelet, hogy katasztrófa történt...From the first second the brain receives the signal that a catastrophe has happened...
"méltóak legyünk színed látására, és megkapjuk az áldást,"we may be found acceptable in thy sight and receive that blessing...
8 évig és 7 hónapig fog tartani most, hogy megkapjuk egymás üzenetét.From now on, it will take eight years and seven months to receive each others' mail.
A Nagy Őnek várnia kell, míg megkapjuk a jutalmunkat.Then the Great One will have to go on waiting until we have received the rewards of our success.
A görnyedtek felegyenesednek, a göröngyös sima úttá változik, és megkapjuk az üdvözülést Istentől.The crooked paths shall be made straight. And the rough way shall be made smooth so that we shall receive the salvation of God.
Amint megkapjuk a pénzt, azon nyomban munkához is látunk.Well start the work as soon as we receive the money.
"Nem tudom megkapjátok-e ezt a levelet..."I don't know if you'll ever receive this letter...
Abban a pillanatban, mikor megkapom a hulláját megkapjátok a pénzt.The moment I receive his body... you'll have your money.
December 19-én lesz az utolsó felmérés mely során megkapjátok a hivatalos okmányt e osztály teljesítéséről feltéve, ha addigra nem lesztek mind legyilkolva.December 19th is the final survey where you will receive your one-and-only official grade for this class provided, of course, you all haven't been murdered by then.
Figyelem, gyűlölt lápi lények, megkapjátok a pecsétet.Attention, unloved bog creatures, you will now receive a stamp.
Folyamatosan megkapjátok az élelmiszer és az évjáradékaitokat ahogy jelenleg is , mindaddig amíg eléritek a teljes önállóságot.You will continue to receive the same rations and annuities that you do at present until you have achieved full self-sufficiency.
"Azok, akik várják őt, hamarosan megkapják."Those who are to receive her will arrive shortly.
48 órán belül megkapják az értékelésemet.You'll receiver notice of my evaluation within 48 hours.
90-95 százaléka azoknak, akik megkapják az oroszinfluenza elleni oltást... nemzőképtelenek lesz.90 to 95% of the people who receive the Russian flu vaccine... ..will become sterile.
A csapatoknak ezután a Tiwari teaboltba kell eljutniuk, ahol megkapják a következő feladványt.Teams must make their way to the tiwari tea skull where they'll receive their next clue. You're awesome.
A fegyvereket megkapják a hadművelet előtt.Here, you will receive... Here, you will receive... just before the arms starting the operation.
"A pénzt megkaptam."F.C. payment received.
"Miután megkaptam leveled, újra magam vagyok, a kis hangás útjain sétálgatok."Having received your letter, I am up again, walking our paths on the heath.
"Ozzie, megkaptam a leveled."Ozzie, received your dispatch.
- Igen. Elfogadom, hogy Chamberlainék ollója, ahogy én megkaptam, nem tudja elvágni a rugdalózó anyagát.I concede that the Chamberlain scissors, as I received them, could not cut jump suit material.
- Lynn, megkaptam az üzented.- Lynn, I received your message.
Ehelyett Mr. Rourke, a tudtán kívül, megkapott, és használni kezdett egy ugyanolyan telefont, amit a maga cége szállított.Instead, unbeknownst to Mr. Rourke, he received and began to use an identical cell phone supplied by your company.
Ehelyett, azt állítja, jelentett minden panaszt, amit megkapott.Instead, she claims that they reported every complaint they ever received.
Mindenki megkapott egy fájlt, amikor elkezdtük a beszélgetést.You should have each received a data pack when you logged on to this call.
Nos, ön megkapott 12 bevezető albumot, és kapja a havi vezető válogatást négy hónapja...Okay, well, you received your 12 introductory albums, and you've been receiving the monthly main selection for four months now...
Nyomon tudtam követni a jelet egy címre, amit megkapott az FBI egy... névtelen bejelentőtől.I was able to trace the signal to an address which the FBI received by way of an anonymous tip.
A kórt a kormány terjesztette, és a vakcina, amit mind megkaptunk, tartalmazott egy kibervírust, amit a Daiwa fejlesztett ki.The disease was a government creation. And the vaccination we all received was a Daiwa cyber-virus.
Egy berendezés átszállítását felügyeltem, amit megkaptunk Wen ideghálózati létesítményéből.I was overseeing the transfer of the equipment that we received from Wen's neural networking facility.
Gyermek, egy szempillantással mindent megkaptunk amiről álmodtunk.Child, within a blink of an eye... we have received everything one can dream of.
Leltárba vettem mindazt, amit eddig már megkaptatokI have kept a register of all the assets that you have received from me.
Azt hittem, mindent megkaptak.I think you received everything.
Hiba csúszott a tanmenetbe, amit megkaptak.There was an error in the syllabus you received.
Minden, ami eddig a városban történt, benne áll a jelentésben, amit megkaptak.All that has happened in the city, included in the report, which have received.
Nos, azért vagyunk itt, hogy kipakoljuk a széfet 30 millió dollárral, kötvényekben, aminek örülni fognak a hatóságok, amiket megkaptak tegnap este érkezett olajtársaságok területeiről.Now, we are here to unburden your vault of $30 million in bearer bonds that I have it on very good authority you received last night bound for oil companies in the area.
"Kedves Dwight," "mostanra már megkaptad az üzenetemet." "Hogy vagy?"Dear Dwight, by now you have received my note.
- Mert én kaptam valami érdekeset, és kíváncsi vagyok, hogy te is megkaptad-e.- I received something unsettling, and I wondered if you'd gotten it too.
- Szóval megkaptad a levelemet.- You received my letter then?
Akkor már biztosan megkaptad a Sargi-t.So you must have received the Sargi.
Beosonsz a szobájába és elmondod, hogy megkaptad a levelét.You're going to sneak in and tell him you received his letter.
!" Ha jól sejtem, megkapta az üzenetem.I take it you received my message.
"Classic" megkapta a nyomkövetőt, a postát, és kész az indulásra.Classic has received his locator and brief and is up and about.
"Kérem emlékeztesse, hogy a telefonja értesíti a feladót," "ha megkapta, és elolvasta az üzenetet.""Please remind that her phone notifies sender when she has received and read a text""
"ahogy a parancsnok megkapta a parancsot..."as the fighter lords received the command...
- Amint az ügyfél megkapta a vesét természetesen.Once the client has received the kidney, of course.
- Mindkettőt megkaptuk!"Hello, father" "l must tell you, we've received both"
- Már megkaptuk a pénzt.We've already received his payment, sir.
1972-ben megkaptuk az engedélyt a Manaslu-ra.In 1972, we received permission to Manaslu.
6 órája megkaptuk a jelzést. De senki nem jött át a kapun.Command received your signal six hours ago, and no one came through.
A DNS teszt eredményeit is megkaptuk.We have also received the DNA test results.
A szellemeknek legyen hála, megkaptátok az üzenetem.Thank the Spirits you received my message.
Ez a feladó neve, címe, már akkor is át volt húzva és javítva, amikor megkaptátok?And this return address, here was so gebarreerd in ink when you received it?
Látom, megkaptátok a... meghívásomat.I see you received my... invitation.
" A futárok megkapták az adagjukat rész kiszerelésben. "Okay. Guards got received... ration shared dosage.
- A Külügyminisztérium titokban egy nappal korábbra hozta a kiadatását, miután megkapták a fenyegető videót.How? - The state department secretly moved up his extradition... a day early, just after they received the demand video.
- A lányaim szóltak, mikor egy hónapja megkapták a spontán meghívóikat.My daughters told me about it when they received their impromptu invitations a month ago. - Okay, I'm sorry.
- Vagy lehet, hogy megkapták az üzenetet, de nem tudnak válaszolni.Maybe they received the message but can't respond.
A futárok megkapták a ... dózisokat.Guards received dosage of-
Debra, nem álltál készen, hogy megkapd az üzenetete.Debra, you just weren't ready to receive that message.
Ha elég öreg vagy, hogy kérd, akkor túl öreg vagy, hogy megkapd.If you're old enough to ask for it, then you're too old to receive it.
Készen állsz, hogy megkapd a karkötőd és férfivá válj?Are you ready to receive your arm ring And become a man?
Nem gondoltam volna, hogy magadtól jössz elém, hogy megkapd a büntetésed!To think that you would voluntarily come forward to receive judgment,
Ásd elő a fényt vízi sírjából, hogy megkapd a menny ajándékát, mivel a pokol mélyére ítéltettél. ""Exhume the light from its watery grave, to receive the gift of heaven as you are condemned to the depths of hell."
Nem, ha szeretném, hogy vidéken egy bizonyos valaki időben megkapjon valamit.Not if I want a certain somebody in the country to receive something in time.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

megkér
ask
meglep
surprise

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'receive':

None found.
Learning languages?