Mottaga (to receive) conjugation

Swedish
37 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
mottager
I receive
Future tense
ska mottaga
I will receive
Conditional mood
skulle mottaga
I would receive
Past perfect tense
har mottagit
I have received
Jag
Future perf.
ska ha mottagit
I will have received
Conditional perfect tense
skulle ha mottagit
I would have received
Du
Imperative mood
mottag
receive
Jag
Preterite past tense
mottog
I received
Past pluperfect tense
hade mottagit
I had received

Examples of mottaga

Example in SwedishTranslation in English
Blå- och vitkragade arbetare, vetenskapsmän och bönder artister och veteraner kom till Berlin idag för att mottaga den högsta äran i vfårt land för att mottaga den högsta äran i vfårt landBlue- and and white-collar workers, scientists and joint farmers, artists and veteran workers came to Berlin today, to receive the highest honourings of our country in the Council of State. to receive the highest honourings of our country.
En stor trollformel kan endast ta sin tillflykt till det närmaste medvetandet som är redo och öppet för att mottaga den.A great spell will simply find refuge in the nearest mind ready and open to receive it.
Käre Gud, för allt som vi kommer att mottaga...Thank you, Lord, for that which we are about to receive....
Relästation 2, var beredd att mottaga en sändning.Relay Station Two, prepare to receive transmission.
Så vare du nu förbannad och förvisad från jorden- ... som öppnat sin mun för att mottaga din broders blod av din hand.Now art thou cursed from the Earth which hath opened to receive thy brother's blood from thy hand.
"Må Herren göra oss tacksamma för det vi ska få mottaga.For what we are to receive, may the Lord make us thankful.
- Ska du inte mottaga nattvarden?You'll not receive the Sacrament? I'm not hungry.
Blå- och vitkragade arbetare, vetenskapsmän och bönder artister och veteraner kom till Berlin idag för att mottaga den högsta äran i vfårt land för att mottaga den högsta äran i vfårt landBlue- and and white-collar workers, scientists and joint farmers, artists and veteran workers came to Berlin today, to receive the highest honourings of our country in the Council of State. to receive the highest honourings of our country.
En stor trollformel kan endast ta sin tillflykt till det närmaste medvetandet som är redo och öppet för att mottaga den.A great spell will simply find refuge in the nearest mind ready and open to receive it.
Fick jag mottaga dåliga nyheter en oförutsedd jordbävning på magnitud 9 och förstörelsen orsakad av tsunamin.I received the tragic news of an unprecedented earthquake of magnitude 9 and the destruction caused by the tsunami.
Kära Jesus, tack för denna måltid som vi mottager och...Dear Jesus, I wanna thank you for the meal that we're going to receive and...
om jag inte mottager något erbjudande"...If I've not received an offer--"
- Signalen är mottagen.- Signal received.
-Ja, väldigt väl mottagen.Yeah, very well received.
-Jag var väl mottagen i Denver.I was well-received in Denver.
Bild mottagen.Picture received.
Den här gången stannade han ute. Ett besök i Ryssland, där han blev mottagen av ambassadör sir Cripps hade övertygat honom om att den trevlige Stalin var en stor man.In one it visits to Russia, where it are received for ambassador, Sir Stafford Cripps, it had found Stalin charming, a great man.
... säjer, mottag Herren!I simply say, receive the Lord!
Du har pa "mottag".You're on to "receive".
Elena, mottag denna ring som ett tecken på min kärlek och trohet.Elena receive this ring as a sign of my love and fidelity.
Himmelske Fader, öppna Dina armar och mottag den sannaste riddaren av alla.Heavenly Father, open Your arms to receive the soul... of one who lived and died the purest knight of all.
Nu mottag gåvan.Now receive gift.
""och mottog i sig själva straffet för sin perversion."""and received in themselves the due penalty for their perversion."
- Den där killen, Stenz hade många samtal till en säker linje in D.C men vi vet inte vem som mottog dem.- This guy, Stenz made multiple calls to a secure line in D. C but we don't know who received them.
- Hazarier, vi mottog ert anrop.Hazari vessel, we have received your halls.
- Ja? Vi mottog en anmälan om att någon grät i källaren?We received a report about someone crying in the basement.
- Jag mottog er fraktförfrågan, mr...I received your shipping application, Mr...
- En omvandlingskamera till en mottagande projektor.A transmutational camera to a receiving projector.
- Hitta mottagande skepp.Locate the ship receiving it.
Det finns dock ett till steg du måste förstå, steg 3, det mottagande steget vilket innebär att du måste förhålla dig i fas med det du frågar efter.But there is another step that you must understand, and it is called step three, which is the receiving step which means, you must bring yourself into alignment with what you're asking for.
Eagles får ett ljummet mottagande här på Veterans Stadium.The Eagles now receiving a mixed greeting from the fans here at the Vet.
Efter att ha varit på den mottagande sidan av terroristernas agenda... Varför går du inte med mig mot vår gemensamma fiende?Having been on the receiving end of their terrorist schemes... why don't you join me against our common enemy?
- Har ni mottagit några hot?Have you or Carly received any threats?
- Man har mottagit er sändning.Commander, your transmission has been received and acknowledged.
- VI har mottagit flera såna hot redan.We've received several ats in regard to the peace conference.
-Förlåt att jag stör så här dags... ...men vi har mottagit flera klagomål angående ljudnivån.Yes? I apologize for calling you at this hour, but we have received a number of grievances from your floor concerning the noise.
AIG, Bank of Amerika och CitiGroup, som har mottagit miljarder i räddningsaktion pengar faller inte under denna plan.which have received billions in bailout money don't fall under this plan.

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

motsäga
contradict

Similar but longer

emottaga
receive

Random

marknadsföra
market
missminna
misremember
modulera
modulate
moffla
do
moona
do
moppa
mop
motta
receive
motverka
work
måste
must
mögla
do

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'receive':

None found.
Learning Swedish?