Emottaga (to receive) conjugation

Swedish
7 examples

Conjugation of eiti

Jag
Present tense
emottager
I receive
Future tense
ska emottaga
I will receive
Conditional mood
skulle emottaga
I would receive
Past perfect tense
har emottagit
I have received
Jag
Future perf.
ska ha emottagit
I will have received
Conditional perfect tense
skulle ha emottagit
I would have received
Du
Imperative mood
emottag
receive
Jag
Preterite past tense
emottog
I received
Past pluperfect tense
hade emottagit
I had received

Examples of emottaga

Example in SwedishTranslation in English
De som däremot fortsätter att bruka våld för att opponera sig mot mig, ska emottaga samma behandling som de ger.I gladly offer total amnesty. However, those that continue to use violence to oppose my legal rights, they shall receive that which they seek to give.
Han rusade fram mot ärkebiskopen med huvudet böjt för att kunna emottaga välsignelsen, och, oturligt nog, dödade honom på fläcken.He rushed towards the Archbishop, head bowed, in order to receive his blessing... and, er, unfortunately killed him stone dead.
I mitten av mars och i nio dagar framåt ska alla medborgare och soldater få emottaga 300 sestertier från Octavianus Caesar själv.In the Fields of Mars, next nine days, all eligible citizens and soldiers will receive 300 sestertia from the hands of Octavian Caesar himself!
Ja, vi gör det bästa vi kan med tanke på den nivå av samarbete som vi har emottagit.Well, we're doing the best we can given the level of cooperation that we have received.
Jag har just emottagit bekräftelse av vad som tidigare bara var ett rykte.I have just received confirmation of what previously has been merely rumored.
Och i färskt minne har vi togapartyt som hölls... från vilken vi emottagit två dussin rapporter om enskilda fall av perversiteter... så genomgripande och förskräckliga... att all anständighet förbjuder mig att lista dem här.And most recently... that a Roman toga party was held... from which we have received... two dozen reports of individual acts of perversion... so profound and disgusting... that decorum prohibits listing them here.
Vi har emottagit inbetalningen på tio miljoner. Normalt brukar vi...We've received your 10 million dollar cash deposit... and I would like you to know that what we normally do...

More Swedish verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Swedish verbs with the meaning similar to 'receive':

None found.
Learning Swedish?