Activeren (to activate) conjugation

Dutch
31 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
activeer
I activate
activeert
you activate
activeert
he/she/it activates
activeren
we activate
activeren
you all activate
activeren
they activate
Present perfect tense
heb geactiveerd
I have activated
hebt geactiveerd
you have activated
heeft geactiveerd
he/she/it has activated
hebben geactiveerd
we have activated
hebben geactiveerd
you all have activated
hebben geactiveerd
they have activated
Past tense
activeerde
I activated
activeerde
you activated
activeerde
he/she/it activated
activeerden
we activated
activeerden
you all activated
activeerden
they activated
Future tense
zal activeren
I will activate
zult activeren
you will activate
zal activeren
he/she/it will activate
zullen activeren
we will activate
zullen activeren
you all will activate
zullen activeren
they will activate
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou activeren
I would activate
zou activeren
you would activate
zou activeren
he/she/it would activate
zouden activeren
we would activate
zouden activeren
you all would activate
zouden activeren
they would activate
Subjunctive mood
activere
I activate
activere
you activate
activere
he/she/it activate
activere
we activate
activere
you all activate
activere
they activate
Past perfect tense
had geactiveerd
I had activated
had geactiveerd
you had activated
had geactiveerd
he/she/it had activated
hadden geactiveerd
we had activated
hadden geactiveerd
you all had activated
hadden geactiveerd
they had activated
Future perf.
zal geactiveerd hebben
I will have activated
zal geactiveerd hebben
you will have activated
zal geactiveerd hebben
he/she/it will have activated
zullen geactiveerd hebben
we will have activated
zullen geactiveerd hebben
you all will have activated
zullen geactiveerd hebben
they will have activated
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geactiveerd hebben
I would have activated
zou geactiveerd hebben
you would have activated
zou geactiveerd hebben
he/she/it would have activated
zouden geactiveerd hebben
we would have activated
zouden geactiveerd hebben
you all would have activated
zouden geactiveerd hebben
they would have activated
Du
Ihr
Imperative mood
activeer
activate
activeert
activate

Examples of activeren

Example in DutchTranslation in English
"Het is de plicht van de arts om het herstellingsvermogen van het lichaam te activeren en te heractiveren.""It's the doctors duty to activate and reactivate the body's own healing mechanism."
'Om angstverwijdering te activeren... drink je water met deze pagina open.'All right. "To activate fear removal, drink a glass of water while opened to this page."
'epi' betekent 'bovenop', zodat... de epigenetische invloed datgene is wat door de omgeving gebeurt... om bepaalde genen te activeren of te deactiveren."epi" means on top of, so that the epigenetic influence is what happens environmentally to either activate or deactivate certain genes.
- Augurkenkracht, activeren!- Pickle power, activate!
- Compressor nog niet activeren.- Don't activate the compressor yet.
'Sea dog' voor 'Small boy', activeer Rainbow 1.This is Sea Dog to Small Boy, activate Rainbow One.
- Computer, activeer de HNC.Computer, activate the ECH.
- Computer, activeer noodarts.Computer, activate EMH.
- Computer, activeer tastinterface.Computer, activate tactile interface.
- Dan activeer je een starfighter... en zet je ze voor de ionenstroom.- Then activate a starfighter and place them in front of the ion stream.
'Een trilling in de muur of de vloer... 'veroorzaakt een stroomstoot...' 'die het alarm door middel van een aflossingssysteem activeert.'"Any vibration in a wall or a floor..." "momentarily causes a power cut" "which activates the alarm by way of a relay system."
'Het doorknippen van een draad veroorzaakt een stroomstoot...' 'die het alarmsysteem activeert.'"Severing any wire causes a power cut" "and activates the alarm system."
( Spel activeert )(game activates)
- Dan... als de bezittingen van Kosh zijn ingeladen, activeert het schip zichzelf.Then once Kosh's belongings are loaded into his ship... it will activate itself.
- Het activeert slapend abnormaal DNA.Uh, activates dormant abnormal DNA.
'Lancering geactiveerd. 'Jettison activated.
'Naar huis bellen.' Je hebt je telefoon geactiveerd."Call home." You voice-activated one phone to call the other.
'Sjieke kleren' geactiveerd.Formalwear activated.
- Aanvalsmodus. Aanvalsmodus geactiveerd.- Attack mode activated.
- Afsluiting geactiveerd over tien minuten.(woman) Lockdown activated in ten minutes.
"activeerde de snelheidscondensator en stuurde me terug naar 1885."...activated the flux capacitor and sent me back to 1885.
- Dit... is een video van Karp... die een depositie doet op de avond van 12 juni, en nog één de volgende morgen,... dezelfde avond dat Infeld zijn malware activeerde, om fondsen over te hevelen van derdenrekeningen.This... is video of Karp doing a depo on the evening of July 12th. And another one the next morning, the same evening Infeld activated his malware to siphon funds from the client retainer accounts.
ACD activeerde de zender en het zwart-wit pikte hier het signaal op. Ze hebben haar gezien, en geprobeerd haar te pakken.ACD activated the transreceiver and the black-and-white picked up the signal here.
Daarmee activeerde hij een schakelaar.Turn signal activated a switch.
Dat activeerde het gas en om 4:00 zette hij het uit.That activated the gas and then turned it off at 4:00.
- We activeerden onze poort.- We activated our gate.
De artsen activeerden de elektroden één voor één, en het begon te werken.As the doctors activated the electrodes one by one, it started to work.
De deeltjes in jou activeerden, de deeltjes trokken elkaar aan, en hup.The particles inside you activated, the particles magnetised and whap!
En toen activeerden we de vorken.And then we activated the rods.
Naseo zei voor we de orbs activeerden dat we onze vijanden zo vertelden waar we zijn.Nasedo told us before we activated the orbs that we might be telling our enemies where we are.
Om de telefoondiensten op deze locatie te activere... Weet je wat er mis is met de telefoon?To activate telephoneserviceat thislocation...

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

arriveren
arrive
motiveren
do

Similar but longer

deactiveren
deescalate
inactiveren
inactivate
reactiveren
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'activate':

None found.
Learning languages?