Утврди (to establish) conjugation

Macedonian
16 examples
This verb can also mean the following: ascertain

Conjugation of eiti

јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Present tense
утврдам
I establish
утврдиш
you establish
утврди
he/she/it establishes
утврдиме
we establish
утврдите
you all establish
утврдат
they establish
Future tense
ќе утврдам
I will establish
ќе утврдиш
you will establish
ќе утврди
he/she/it will establish
ќе утврдиме
we will establish
ќе утврдите
you all will establish
ќе утврдат
they will establish
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Conditional mood
би утврдил
I (masculine) would have established
би утврдила
I (feminine) would have established
би утврдил
you (masculine) would have established
би утврдила
you (feminine) would have established
би утврдил
he would have established
би утврдила
she would have established
би утврдило
it would have established
би утврдиле
we would have established
би утврдиле
you all would have established
би утврдиле
they would have established
Past perfect tense
сум утврдил
I (masculine) have established
сум утврдила
I (feminine) have established
си утврдил
you (masculine) have established
си утврдила
you (feminine) have established
е утврдил
he has established
е утврдила
she has established
е утврдило
it has established
сме утврдиле
we have established
сте утврдиле
you all have established
сум утврдиле
they have established
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Past impf. tense
утврдев
I was establishing
утврдеше
you were establishing
утврдеше
he/she/it was establishing
утврдевме
we were establishing
утврдевте
you all were establishing
утврдеа
they were establishing
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Past pluperfect tense
бев утврдил
I (masculine) had established
бев утврдила
I (feminine) had established
беше утврдил
you (masculine) had established
беше утврдила
you (feminine) had established
беше утврдил
he had established
беше утврдила
she had established
беше утврдило
it had established
бевме утврдиле
we had established
бевте утврдиле
you all had established
беа утврдиле
they had established
јас
ти
т(ој/аа/оа)
ние
вие
тие
Future perfect tense
ќе утврдев
I will have established
ќе утврдеше
you will have established
ќе утврдеше
he/she/it will have established
ќе утврдевме
we will have established
ќе утврдевте
you all will have established
ќе утврдеа
they will have established
Past aorist tense
утврдив
I established
утврди
you established
утврди
he/she/it established
утврдивме
we established
утврдивте
you all established
утврдија
they established
Imperative tense
-
утврди
you establish
-
-
утврдете
you all establish
-
јас
јас
ти
ти
тој
таа
тоа
ние
вие
тие
Future reported tense
ќе сум утврдел
I (masculine) will establish
ќе сум утврдела
I (feminine) will establish
ќе си утврдел
you (masculine) will establish
ќе си утврдела
you (feminine) will establish
ќе е утврдел
he will establish
ќе е утврдела
she will establish
ќе е утврдело
it will establish
ќе сме утврделе
we will establish
ќе сте утврделе
you all will establish
ќе сум утврделе
they will establish
adjectival participle
adverbial participle
verbal noun
imperfective participle (masculine)
imperfective participle (feminine)
imperfective participle (neuter)
imperfective participle (plural)
aorist participle (masculine)
aorist participle (feminine)
aorist participle (neuter)
aorist participle (plural)
Other
утврден
establishing
establishing
establishing
утврдел
establishing
утврдела
establishing
утврдело
establishing
утврделе
establishing
утврдил
established
утврдила
established
утврдило
established
утврдиле
established

Examples of утврди

Example in MacedonianTranslation in English
По ова исто прашање, претседателството на Советот на министри утврди дека Мултисекторска комисија одговорна за создавање на предлози за регулирање на биолошката заштита треба да биде воспоставена најдоцна до 1 јуни 2011 па до крајот и да цели кон објавување на извештај во рок од 30 дена.In this same regard, the Presidency of the Council of Ministers has established that the Multisector Commission responsible for making proposals to Biosafety regulation should be established by the 1st of June 2011 at the latest and is aiming to release a report within no more than 30 days.
Кантор, исто така, изјави дека CIDH утврди дека не може да се користат нејасни и двосмислени стандарди за клевета за да се наметне одговорност на некој кој се смета за државен службеник.Cantor also stated that the CIDH has established that vague and ambiguous libel standards cannot be used to impose liability on someone who is referred to a public official.
Мора да се утврди, полека и засекогаш.It has to be established, slowly and definitely.
Твитер користи систем за потврдување за да ја утврди автентичноста на идентитетите на корисниците на Твитер.Twitter uses verification system to establish the authenticity of identities of Twitter users.
11 единаесет утврди 11 различни теми на кои може да се фокусирате: почетоците, кршење на срцето, замислување желба, верба, рутина, вода, храброст, игра, темнина, убавина и љубов, и со овие почетни точки тие ќе прифаќаат фотографии, песни, звуци, снимки, онлајн содржина направена за време на 11 ноември 2011 година, за да ги претворат во светска музичка колекција, двочасовен документарец и книга со фотографии кои ќе бидат создадени и дистрибуирани ширум светот.11Eleven have established 11 different topics you can focus on: beginnings, heartbreak, make a wish, faith, routine, water, courage, play, darkness, beauty and love, and with these starting points they will be accepting photographs, songs, sounds, video, online content made during November 11, 2011, to turn them into a world music collection, a two-hour documentary and a photography book will be produced and distributed throughout the world.
Мораме да ја утврдиме здравствената состојба кога дошол да се лекува.We need to establish his medical condition when came in for his treatment.
Штом ја утврдиме шемата за...As soon as we establish a pattern to... what was your word?
-Апсолутно. И на крај, го оспоруваме татковството на г-дин Велкоро и сакаме да утврдиме дали се квалификува за татковски права.Finally, Your Honor, we are contesting Mr. Velcoro's paternity and wish to establish whether he even qualifies for father's rights.
Верувам дека утврдив шаблон на нелегалности кој го поврзува алкохолот директно со него.I believe I've established a pervasive pattern of illegality as it relates to alcohol with him at the very center.
Да, да, да. Тоа го утврдивме.We've established that.
Па претпоставувам дека утврдивме кој останува овде со Моника.I guess we've established she's staying with Monica.
Минатиот пат утврдивме дека не доаѓаш за да разговараме за самоубиството.We established in our last visit That it wasn't to talk about suicide.
Тоа го утврдивме.That much has been established.
Мислам дека утврдивме дека ова е недостапна.I thought we established this one was off limits.
Експертите утврдија дека е здрава.The expert established that she's sane.
20.454, од 2001 година утврдила дека, во случај на бизнис, „треба да биде понудена нова бизнис единица, надомест или купување на друг објект што е предмет на истите критериуми како и оние кои се утврдени за користење на стамбени простори, како што е предвидено во СМХ проектите“.20.454, from 2001 established that, in the case of a business, "a new business unit, compensation or purchase of some other facility subject to the same criteria as the ones established for premises of residential use, as provided in the SMH projects, should be offered".

More Macedonian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

усмрди
stink up

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Macedonian verbs with the meaning similar to 'establish':

None found.
Learning languages?