Speak any language with confidence

Take our quick quiz to start your journey to fluency today!

Get started

Jautāt (to ask) conjugation

Latvian
12 examples

Conjugation of jautāt

Es
Tu
Viņš/viņa
Mēs
Jūs
Viņi/viņas
Present tense
jautāju
I ask
jautā
you ask
jautā
he/she/it asks
jautājam
we ask
jautājat
you all ask
jautā
they ask
Past tense
jautāju
I asked
jautāji
you asked
jautāja
he/she/it asked
jautājām
we asked
jautājāt
you all asked
jautāja
they asked
Future tense
jautāšu
I will ask
jautāsi
you will ask
jautās
he/she/it will ask
jautāsim
we will ask
jautāsiet
you all will ask
jautās
they will ask
Imperative mood
-
jautā
you ask
-
-
jautājiet
you all ask
-
Es/tu/...
Conditional mood
jautātu
I would ask

Examples of jautāt

Example in LatvianTranslation in English
Šveicē ir ļoti izplatīts jautāt cilvēkiem jūsu sociālajā tīklā, vai viņi pazīst kādu uzņēmumā, kas var jūs informēt par darba piedāvājumiem un personāla vajadzībām.In Switzerland it is very common to ask people in your personal network if they know somebody in the company who can inform you about job oers and staff needs.
Nemēģiniet izdomāt jautājumus, ja jums nav, ko jautāt — jums nav obligāti jāuzdod jautājumi.Do not try to think of a question if you have nothing to ask — you do not have to ask questions.
Viens veids, kā izskatīt lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu, ir jautāt, vai šādā situācijā mātes sabiedrības tiek diskriminētas salīdzinājumā ar attieksmi, kāda tiek izrādīta pret piemērotu salīdzinājuma grupu.One way of approaching the reference for a preliminary ruling is to ask whether there is discrimination against parent companies in such a situation as compared with the treatment afforded to some appropriate compara- tor.
Piemēram, Merinolietā, kas bija dzimumu līdztiesības lietasaistībā ar dzemdību atvaļinājumu, Chacónlieta,kurā joprojām gaida lēmumu un kurā pamatjautājums ir - vai slimība ir uzskatāma par invaliditāti, un Palacios lietā, kurā es jautāju, vai Eiropas tiesībuakts ir pretrunā ar Spānijas tiesību aktu par atlaišanuno amata.For example in the Merino case, which was a gender equality case concerning maternity leave, the Chacón case, which is stillawaiting resolution and in which I have asked, basically, whether illness is disability, and the Palacioscase, in which I raised the question of whether European law is in conflict with a Spanish law on compulsory retirement.
Kā darba devējs jūs esat atbildīgs par darba ņēmējuveselību un drošību, tāpēc uzdodiet sev šādus jautāju Vai šo darbu nevar paveikt uz zemes?As the employer you are responsible for workers’ healthand safety, you should therefore ask yourself:Can the work be performed on the ground?
iens no visbiežāk uzdotajiem jautāju-ne of the questions most often asked
Mērķis ar “Vagona apmaiņas paziņojumu” dzelzceļa pārvadājumu uzņēmums (DPU 1) jautā nākamajam dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumam (DPU 2) transporta ķēdē, vai tas uzņemas atbildību par vagonu.Purpose With the Wagon Interchange Notice a railway undertaking (RU 1) asks the next railway undertaking (RU 2) in the transport chain whether it accepts the responsibility for a wagon.
Pārskatīšanas nolūkā Padome jautā dalībvalstīm, vai tās ir saskārušās ar sarežģījumiem tiesu iestāžu sadarbībā attiecībā uz 1. panta 1. punktā paredzētajām darbībām.For the preparation of this review, the Council shall ask Member States whether they have experienced difficulties in judicial cooperation with regard to the conduct under Article 1(1).
Ja tu neesi pārliecināts, vai tu esi aizturēts vai ne, lūdzu, pēc iespējas drīz jautā iestādēm, savam pārstāvim vai juridiskajam padomniekam [12].If you are not sure if you are detained please ask the authorities, your representative or your legal adviser [12] as soon as possible.
Es tev jautāšu par produktiem, un tu man pateiksi, kurš tev patīk... un kāpēc.Okay, so I will ask you questions about the products. - Okay. - The people.
Viņi jautās kandidātam, kādēļ viņš vēlas strādāt attiecīgajā uzņēmumā.They will ask the applicant why they want to work in the respective company.
Ja mēs tiksim līdz tiesai, tev jautās, kāpēc nemeklēji alternatīvu.If we finally go to trial, they will ask you why you don't seek alternatives to your disability

More Latvian verbs

Related

pajautāt
ask

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

pajautāt
ask

Random

atnest
bring
atpūsties
relax
bīdīt
move
cienīt
respect
dzīt
drive away
iedalīt
allot
ieslēgt
turn on
izdot
hand out
klāties
go
klausīt
obey

Other Latvian verbs with the meaning similar to 'ask':

None found.