Baimintis (to fear) conjugation

Lithuanian
12 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
baiminuosi
I fear
baiminiesi
you fear
baiminasi
he/she fears
baiminamės
we fear
baiminatės
you all fear
baiminasi
they fear
Past tense
baiminausi
I feared
baiminaisi
you feared
baiminosi
he/she feared
baiminomės
we feared
baiminotės
you all feared
baiminosi
they feared
Past freq. tense
baimindavausi
I used to fear
baimindavaisi
you fear
baimindavosi
he/she used to fear
baimindavomės
we used to fear
baimindavotės
you all used to fear
baimindavosi
they used to fear
Future tense
baiminsiuosi
I will fear
baiminsiesi
you will fear
baiminsis
he/she will fear
baiminsimės
we will fear
baiminsitės
you all will fear
baiminsis
they will fear
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
baiminčiausi
I would fear
baimintumsi
you would fear
baimintųsi
he/she would fear
baimintumesi
we would fear
baimintutesi
you all would fear
baimintųsi
they would fear
Imperative mood
-
baiminkis
you fear
-
-
baiminkitės
you all fear
-

Examples of baimintis

Example in LithuanianTranslation in English
Valstybės narės kompetentingos institucijos gali atsisakyti pritarti tokiai paskolai tik tuo atveju, jei esama pagrindo baimintis, jog dėl to valstybės narės kapitalo rinkoje gali kilti didelių sutrikimų.The competent authorities of the Member State concerned may refuse to give their assent only if there is reason to fear serious disturbances on the capital market of that State.
Valstybės narės kompetentingos institucijos gali atsisakyti pritarti tokiai paskolai tik tuo atveju, jei esama pagrindo baimintis, jog dėlto valstybės narės kapitalo rinkoje gali kilti didelių sutrikimų.The competent authorities of the Member State concerned may refuse to give their assent only if there is reason to fear serious disturbances on the capital market of that State.
Bet nežinau, kaip pelnyt jos palankumą, nes baiminuosi, kad jos akyse aš tik relikvija.Alas, I know not how to win her tender affections... for I fear that I am a relic in her eyes.
Kodėl baiminiesi praeities?Why do you fear the past?
Visi baiminamės mirties ir ieškome savo vietos visatoje.We all fear death, and question our place in the universe.
Mes baiminamės, kad jis negyvas.We fear he's dead.
Labiausiai baiminausi, kad pagrindiniai projekto dalyviai, žvejai, juo nesidomės.My main fear was that the key actors in the project, the fishermen, would not get involved.
Komisija ypač baiminosi, kad išankstinės savivaldybės investicijos, iš dalies padarytos neturint aiškaus kai kurių kitų investuotojų sutikimo, galėjo sumažinti kitų GNA investuotojų investicinę riziką ir paskatinti pasirengimą investicijoms.In particular, the Commission feared that the ‘pre-financing’ by the municipality — partly without the explicit agreement of some of the other investors — might have reduced the investment risk of the other investors in GNA and could have had a positive impact on their willingness to invest in GNA.
Komisija baiminosi, kad dėl pranešime nurodytos veiklos atskyrimo priemonės pakeitimo kitose valstybėse apmokestinamos veiklos rūšys – taigi tos, kurioms netaikoma Danijos tonažo mokesčių sistema, – dėl šios sistemos gaus naudos, nesąžiningomis kainomis sudarydamos sandorius su Danijoje įsisteigusiomis susijusiomis Danijos tonažo mokesčiu apmokestinamomis įmonėmis.The Commission also feared that the alteration of the ring-fencing measure concerned by the notification will lead to a situation where activities tax-liable in other countries, thus not covered by the tonnage tax regime in Denmark will unduly benefit from the latter through unfairly priced transactions with Danish-based affiliates taxed under the Danish tonnage tax.
Nors ABN AMRO N veiklos lygmeniu liko atskira įmone, Nyderlandų valstybė baiminosi galimo neigiamo poveikio, kuris galėjo atsirasti rinkoms susiejus ABN AMRO N su jos būsimu savininku Fortis SA/NV.Although ABN AMRO N remained on an operational level a separate company, the Dutch State feared contamination resulting from the fact that markets might associate ABN AMRO N with its future owner Fortis SA/NV.
Pavyzdžiui,jos baiminosi,kad busremiamos Abchazijos mokyklos,kuriosegruzinųkalbabūtųnevartojamaarba jos nebūtų mokoma,arbakad projektustiesiogiaivykdys vietinėsnevyriausybinėsorganizacijos(NVO),palankiai vertinančiosseparatizmą; b)For example,theyfearedthatschoolsin Ab-khaziacould besupported wherethe Georgianlanguage mightnotbeusedortaught,orthatprojectscouldbe implemented directly bylocal non-governmental organisa-tions(NGOs),favouringseparatism;
Šiandien jums sunku įsivaizduot, bet kadaise paprastas amerikietis baiminosi dėl savo saugumo, agente Smitai.I know it's hard for you to imagine today, but there was a time... when the average American feared for their safety and survival, Agent Smith.

More Lithuanian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

baiminti
get scared
baltinti
make white
bauginti
terrify
įsiminti
memorise
laiminti
bless
priminti
remind

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

apsižliumbti
burst into tears
atimti
take
engti
oppress
meilintis
fawn
prankyti
vanish
prasidėti
begin
spęstis
gather in one place
tvertis
grab
vemti
vomit
žymėti
mark

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'fear':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In