Abejoti (to doubt) conjugation

Lithuanian
23 examples
You use the instrumentative, and thus you need to say "abejoti kuo" - "to doubt whom".

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
abejoju
I doubt
abejoji
you doubt
abejoja
he/she doubts
abejojame
we doubt
abejojate
you all doubt
abejoja
they doubt
Past tense
abejojau
I doubted
abejojai
you doubted
abejojo
he/she doubted
abejojome
we doubted
abejojote
you all doubted
abejojo
they doubted
Past freq. tense
abejodavau
I used to doubt
abejodavai
you doubt
abejodavo
he/she used to doubt
abejodavome
we used to doubt
abejodavote
you all used to doubt
abejodavo
they used to doubt
Future tense
abejosiu
I will doubt
abejosi
you will doubt
abejos
he/she will doubt
abejosime
we will doubt
abejosite
you all will doubt
abejos
they will doubt
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
abejočiau
I would doubt
abejotum
you would doubt
abejotų
he/she would doubt
abejotume
we would doubt
abejotute
you all would doubt
abejotų
they would doubt
Imperative mood
-
abejok
you doubt
-
-
abejokite
you all doubt
-

Examples of abejoti

Example in LithuanianTranslation in English
nėra pakankamai įrodymų, leidžiančių abejoti, ar tiekėjas gali pateikti į rinką tokį kiekį sėklų, kokį pateikti jis prašė leidimo, arbathere is sufficient evidence to doubt as to whether the supplier is able to place on the market the amount of seed for which he has applied for authorisation; or
yra pakankamai įrodymų, leidžiančių abejoti tuo, ar tiekėjas gali pateikti į rinką tokį sėklos kiekį, kuriam prašė leidimo; arbathere is sufficient evidence to doubt as to whether the supplier is able to place on the market the amount of seed for which he has applied for authorisation; or
Jei yra pagrįstų priežasčių abejoti užklausimo teisėtumu, prieš pataisydama, pakeisdama ar ištrindama informaciją organizacija gali reikalauti pasiteisinimo.If there are compelling grounds to doubt the legitimacy of the request, the organisation may require further justifications before proceeding to rectification, amendment or deletion.
yra pakankamai įrodymų, leidžiančių abejoti, ar tiekėjas gali pateikti į rinką tokį kiekį sėklų, kokį pateikti jis prašė leidimo, arbathere is sufficient evidence to doubt as to whether the supplier is able to place on the market the amount of seed for which he has applied for authorisation; or
Komisija neturi preteksto abejoti šiuo Vokietijos traktavimu.The Commission has no reason to doubt these observations by Germany.
Vis dėlto rimtai abejoju, ar Europos žmogaus teisiųYet, I seriously doubt that the European Court of Human Rights limits
Tačiau net jei būtų manoma, kad vienašalis sąlygos, pagal kurią platintoja įpareigojama perparduoti produktą tiekėjos nustatyta kaina, suderinimas su Sutarties 85 straipsniu gali atgaline data padaryti tokią sąlygą galiojančią, o dėl to aš, kad ir kaip būtų, abejoju 46, vis dėlto tai nereiškia, kad nebereikia nagrinėti išimtinio tiekimo sąlygos suderinamumo su Sutarties 85 straipsniu, ypač kalbant apie tokios išimtinumo sąlygos terminą.Nevertheless, even if the view were to be taken that unilaterally bringing a clause requiring a distributor to resell a product the price of which is fixed by the supplier into line with Article 85 of the Treaty could have the effect of retroactively rendering such a clause valid, something which I doubt, 46 that consequence would nevertheless not render superfluous an examination of the compatibility of the clause relating to the exclusivity of supply with Article 85 of the Treaty, in particular as regards the duration of such exclusivity.
Gerai, bet vis tik abejoju.All right, but I have me doubts.
Dėl tavęs kartais abejoju.Sometimes I have me doubts about you.
Jei jis tikrai advokatas, kuo aš labai abejoju, nes jis neturi biuro, tik automatinį atsakiklį.If he is a lawyer, which I doubt, since he doesn't seem to have an office, only an answering service.
- Tu abejoji mano žodžiais?You doubt my word?
Dabar, kai abejoji, prisimink savo dukrą, kuri turi pašaukimą, kiek žinau, jūs jau praradote vieną sūnų, abejonių būtų ir dar daugiau, jei Glorija nepriimtų sprendimus.As you doubted your other daughter's vocation, or when you lost your son, or when you fail to support Gloria.
Kai abejoji, turėk pabėgimo planą.When in doubt, know your way out.
Jei tu abejoji dėl to... tai keliauk į koledžą.I mean, if you're having any doubt at all about this... Having the scholarship...
Gal abejoji mano žodžiais?Do you doubt anything I've said?
Net kai juo abejojau net kai sužeidžiau jį Piteris buvo teisus.Even when I doubted him even when I wounded him Peter was true.
Žinau, kad nuo pat pradžių manim abejojai.Look, I know you doubt me. I know you always have.
Vadovaudamasi turima informacija, ji ir toliau abejojo, ar atitinkamos priemonės neprieštarauja bendrajai rinkai.It found that on the basis of the information available it still had doubts about the compatibility of the measures with the common market.
Todėl Komisija pareiškė abejojanti, ar CMR iš tiesų patyrė tokių struktūrinių sunkumų, ir todėl ji taip pat abejojo, ar CMR verslo planas yra pajėgus garantuotai grąžinti CMR gyvybingumą per protingai pagrįstą laiką.The Commission therefore doubted whether CMR in fact suffered from such structural difficulties. Consequently, the Commission also doubted whether the business plan for CMR was suitable for restoring CMR’s viability within a reasonable timescale.
Be to, Komisija abejojo, ar pagal reglamento dėl laivų statybos 5 straipsnį buvo atliktas privalomas pajėgumų mažinimas.In addition, the Commission doubted whether the capacity reductions required by Article 5 of the Shipbuilding Regulation would take place.
Taigi Komisija abejojo, ar visą paskolą galima laikyti pagalba.The Commission therefore doubted whether the totality of the loan could be considered to be aid.
Vėlgi turėdama galvoje proporcingumo principą, Komisija abejojo, ar visas sąnaudas galima laikyti restruktūrizavimo sąnaudomis, ypač atkreipė dėmesį į sąnaudas, susijusias su CMR subrangovų darbuotojų mokymais.Also in the context of proportionality, the Commission doubted whether all the costs could be admitted as restructuring costs, citing in particular the costs relating to the training of employees of CMR’s subcontractors.
Suklydome, jog jumis abejojome, tėve.We were wrong to have doubted you, Father.

More Lithuanian verbs

Related

neabejoti
no doubt
suabejoti
doubt

Similar

dvejoti
hesitate
žvejoti
fish

Similar but longer

neabejoti
no doubt
suabejoti
doubt

Random

atsakyti
respond
dumti
trick
įgyvendinti
realize
pažinti
know (somebody)
peršlapti
get drenched
skleisti
emit
sudaryti
compose
susitvarkyti
clean up
tapšnoti
tap
žaižaruoti
sparkle

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'doubt':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In