Suabejoti (to doubt) conjugation

Lithuanian
14 examples

Conjugation of eiti

Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Present tense
suabejoju
I doubt
suabejoji
you doubt
suabejoja
he/she doubts
suabejojame
we doubt
suabejojate
you all doubt
suabejoja
they doubt
Past tense
suabejojau
I doubted
suabejojai
you doubted
suabejojo
he/she doubted
suabejojome
we doubted
suabejojote
you all doubted
suabejojo
they doubted
Past freq. tense
suabejodavau
I used to doubt
suabejodavai
you doubt
suabejodavo
he/she used to doubt
suabejodavome
we used to doubt
suabejodavote
you all used to doubt
suabejodavo
they used to doubt
Future tense
suabejosiu
I will doubt
suabejosi
you will doubt
suabejos
he/she will doubt
suabejosime
we will doubt
suabejosite
you all will doubt
suabejos
they will doubt
Tu
Jis/ji
Mes
Jūs
Jie/jos
Conditional mood
suabejočiau
I would doubt
suabejotum
you would doubt
suabejotų
he/she would doubt
suabejotume
we would doubt
suabejotute
you all would doubt
suabejotų
they would doubt
Imperative mood
-
suabejok
you doubt
-
-
suabejokite
you all doubt
-

Examples of suabejoti

Example in LithuanianTranslation in English
Ji pastebi, kad jose nepastebėjo duomenų, kurie verstų suabejoti vertinimo metodika, kurią taikė „Mediobanca“, pagal kurią numatytos formos „Fintecna“ 216 milijonų EUR investicijos galutinis rezultatas, išskyrus 355 milijonus EUR kasos įplaukų 2008 metais, kurios sukurs 25,3 % IRR.It notes that it did not have any reason to doubt the methodology of the evaluation carried out by Mediobanca which, on the basis of the investment of €216 million by Fintecna in the manner envisaged, leads to a final value, excluding cash flow, of €355 million in 2008, which produces an IRR of 25,3 %.
Ketvirta, jeigu valdžia, kiti investuotojai arba naudos gavėjai be šios investicijos yra užmezgę dar ir kitų santykių (pavyzdžiui, indėlio būdu, kai suteikiama valstybės garantija), galima suabejoti, ar pakanka investavimo sąlygų vienodumo [64].Fourth, in cases where the State, other investors or the beneficiary have other relationships outside this investment (for example through a side-letter, providing for a guarantee by the State), there may exist grounds to doubt whether such equivalence in the mere investment terms suffices [64].
Tiesa, toks vertinimas neleidžia savaime atmesti galimybės, kad yra valstybės pagalbos elementų, Komisija minėtu atveju neturėjo įrodymų, kurie leistų suabejoti sandorio orientavimusi į rinką.While such an evaluation does not automatically exclude the presence of state aid elements, in the case at hand the Commission did not find any evidence putting the market orientation of the transaction into doubt.
Kitas dalykas, paskatinęs Komisiją suabejoti Įstatymo Nr. 32/2000 99 straipsnio 2 dalies a punkte numatytos pagalbos suderinamumu su bendrąja rinka – tai galimybė teikti šią pagalbą kartu taikant įstatymo 124 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatytas priemones.Another element that led the Commission to doubt the compatibility of the aid under Article 99(2)(a) of Law No 32/2000 with the common market is the possibility for it to be granted in combination with application of the measures provided for by Article 124(1) and (2) of the Law.
Dėl aplinkybės, kad nagrinėjami teisės aktai, galimas dalykas, jau panaikinti arba jų taikymas sustabdytas, būtų galima suabejoti prašymo priimti prejudicinį sprendimą reikalingumu.In this connection, the fact that the contested rules may have been annulled or suspended could give rise to doubts as to the need for the reference for a preliminary ruling.
Ji buvo vieniša, bet aš suabejojau.She was alone a lot, but I doubt it.
Atleisk, kad tavim suabejojau.But I'm sorry I doubted you.
Meškėne, atleisk, kad tavim suabejojau.Start unloading. Raccoon, I'm sorry I doubted you.
Patrikai, be reikalo suabejojau tavo galiomis!Patrick, I should have never doubted your powers!
Dėl šių priežasčių Komisija suabejojo priemonės ir bendrosios rinkos suderinamumu ir todėl nusprendė pradėti oficialią tyrimo procedūrą.On these grounds the Commission had doubts as to the compatibility of the measure with the common market and therefore decided to initiate the formal investigation procedure.
Sprendime pradėti procedūrą Komisija suabejojo galimybe duoti leidimą aptariamoms finansinėms priemonėms, kurios buvo vadinamos pagalba restruktūrizacijai, atsižvelgdama į tai, kad, pirma, SORENI buvo naujai įsteigta įmonė, kuri atsirado likvidavus tris filialus, ir, antra, į tai, kad Restruktūrizacijos gairių 7 punkte nurodyta, jog naujai įsteigtai įmonei pagalba gelbėjimui ir restruktūrizacijai neteikiama, net jei jos finansinė padėtis iš pradžių yra bloga.In the decision to initiate the procedure, the Commission expressed doubts as to whether the financial measures in question could be authorised as restructuring aid, on the one hand, since SORENI seemed to be a newly created firm emerging from the liquidation of the three subsidiaries and, on the other, in the light of point 7 of the Restructuring Guidelines, according to which a newly created firm is not eligible for rescue or restructuring aid even if its initial financial position is insecure.
Komisija taip pat suabejojo, ar SORENI verslo planas iš tiesų užtikrintų šiai įmonei ilgalaikį gyvybingumą, kaip numatyta Restruktūrizacijos gairėse, protingą laikotarpį ir laikantis realių hipotezių.The Commission also had doubts whether the business plan for SORENI would be such as to deliver long-term viability within a reasonable timescale and whether it was based on realistic assumptions, as required by the Restructuring Guidelines.
Komisija dėl dviejų priežasčių suabejojo dėl šių pagalbos priemonių suderinamumo su bendrąja rinka.The Commission expressed doubts on the compatibility of these aid measures for two reasons.
Komisija suabejojo dėl pagalbos, suteiktos 1997 m. sausio 1 d.–1998 m. spalio 28 d. laivams pertvarkyti ir įrengti padidinant jų galingumą, suderinamumo su bendrąja rinka, nes, kaip ir pagalbos naujiems laivams įsigyti atveju, tokia pagalba neatitinka daugiametės orientavimo programos tikslų.The Commission expressed doubts regarding the compatibility of the aid granted from 1 January 1997 to 28 October 1998 for converting and equipping vessels where the work carried out resulted in an increase in the vessel’s engine capacity since, in the same way as for aid for purchasing vessels, aid of this kind did not contribute to achieving the objectives of the MAGP.

More Lithuanian verbs

Related

abejoti
doubt
neabejoti
no doubt

Similar

neabejoti
no doubt

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

atitekti
fall to
įžiūrėti
discern
kaustyti
enchain
perdaryti
makeover
prasivogti
become a thief
prisipirkti
buy
sutelkti
mass
temti
become dark
viešeti
visit
žiebti
light

Other Lithuanian verbs with the meaning similar to 'doubt':

None found.
Learning Lithuanian?

Receive top verbs, tips and our newsletter free!

Languages Interested In