Fektet (to lay) conjugation

Hungarian
104 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
fektetek
I lay
fektetsz
you lay
fektet
he/she to lay
fektetünk
we lay
fektettek
you all lay
fektetnek
they lay
Present definite tense
fektetem
I lay
fekteted
you lay
fekteti
he/she lays
fektetjük
we lay
fektetitek
you all lay
fektetik
they lay
Past indefinite tense
fektettem
I laid
fektettél
you laid
fektetett
he/she laid
fektettünk
we laid
fektettetek
you all laid
fektettek
they laid
Past definite tense
fektettem
I laid
fektetted
you laid
fektette
he/she laid
fektettük
we laid
fektettétek
you all laid
fektették
they laid
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
fektetnék
I would lay
fektetnél
you would lay
fektetne
he/she would lay
fektetnénk
we would lay
fektetnétek
you all would lay
fektetnének
they would lay
Conditional present definite tense
fektetném
I would lay
fektetnéd
you would lay
fektetné
he/she would lay
fektetnénk
we would lay
fektetnétek
you all would lay
fektetnék
they would lay
Conditional past indefinite tense
fektettem volna
I would have laid
fektettél volna
you would have laid
fektetett volna
he/she would have laid
fektettünk volna
we would have laid
fektettetek volna
you all would have laid
fektettek volna
they would have laid
Conditional past definite tense
fektettem volna
I would have laid
fektetted volna
you would have laid
fektette volna
he/she would have laid
fektettük volna
we would have laid
fektettétek volna
you all would have laid
fektették volna
they would have laid
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok fektetni
I will lay
fogsz fektetni
you will lay
fog fektetni
he/she will lay
fogunk fektetni
we will lay
fogtok fektetni
you all will lay
fognak fektetni
they will lay
Future definite tense
fogom fektetni
I will lay
fogod fektetni
you will lay
fogja fektetni
he/she will lay
fogjuk fektetni
we will lay
fogjátok fektetni
you all will lay
fogják fektetni
they will lay
Subjunctive present definite tense
fektessem
(if/so that) I lay
fektesd
(if/so that) you lay
fektesse
(if/so that) he/she lay
fektessük
(if/so that) we lay
fektessétek
(if/so that) you all lay
fektessék
(if/so that) they lay
Subjunctive present indefinite tense
fektessek
(if/so that) I lay
fektess
(if/so that) you lay
fektessen
(if/so that) he/she lay
fektessünk
(if/so that) we lay
fektessetek
(if/so that) you all lay
fektessenek
(if/so that) they lay
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
fektetnem
I to lay
fektetned
you to lay
fektetnie
he/she to lay
fektetnünk
we to lay
fektetnetek
you all to lay
fektetniük
they to lay

Examples of fektet

Example in HungarianTranslation in English
- Őt is le akarod fektetni?Do you want to lay her too?
Ha csöveket akarnak fektetni, előbb valakinak fel kell ásnia a terepet.In order to lay water pipe, somebody would have to dig up the lawn, wouldn't they?
Janie, meg tudjuk ezt oldani, csak le kell fektetni néhány szabályt.Janie, we can make this work, but we just have to lay down some ground rules.
Le akartam fektetni pár alapszabályt, aztán kicsit elmérgesedett a dolog.You were right. I told him we need to lay down some ground rules, Got a little heated.
Legalább mindketten tudjátok, hogyan kell csövet fektetni.Well, you both know how to lay pipe.
"Gyönyörű, szép virágokat fektetek a sírodra.""I lay pretty, pretty flowers on your grave."
A helyzet az, hogy pokoli nehéz úgy játszani, hogy senki nem áll mellettem, és senki nem értékeli, hogy mit fektetek bele.It's family to us. The fact of the matter is it's pretty damn hard playing football when you've got nobody out there appreciating the effort that you're putting into it.
Az egész kit-fektetek-ma-este-le számba?The whole who-am-l-gonna-lay-tonight scene?
Nem kábelt fektetek, te tökfilkó.I'm laying an egg.
Épp most fektetek le pár vokált az új albumomhoz.I'm just laying down some vocals for my new album.
Csodálom a mesteri játékod, azt az energiát, amit... a karitatív tevékenységeidbe fektetsz, és amivel a szurkolóidhoz fordulsz.I've marveled at how you've been able to balance superb play with the energy you give to so many charities and all of your fans.
Te játszol, vagy vasúti síneket fektetsz?Are you playing or laying rail tracks?
Ezért úgy döntöttünk, aknák helyett, kábeleket fektetünk le.And so we decided that instead of mines, we would lay cables.
Arccal a föld felé fektettek minket.They made us lay down face down on the floor.
Clay és a többiek sokat fektettek bele.Clay and the others were invested.
Egy kábeles hajón dolgozott... a Csendes-óceánba fektettek elektronikai kábeleket.He worked on a cable ship... laying underwater electric cable across the Pacific.
A mennyben arany síneket fektetnek.They're laying golden rails in Heaven.
Istenre esküszöm, ha nem fektetnek meg ma este, neked véged!I swear to God, if I don't get laid tonight, I will lay you out.
Napi három mérföldnyit fektetnek le, akár fizetsz, akár nem.And they're laying three miles of it a day, pay or no pay.
Nem csak móka és kacagás lesz, de minden nap, amikor 5 mérföldnyi sínt fektetnek, ingyen lesz a pia!It will not be all play, but for every day ye lay five miles of track, the drinks will be on the house.
Nem nőknek és gyermekeknek való hely ez, hanem férfiaknak, akik itt gürcölnek, ők a közelmúlt háborús veteránjai, bevándorlók, és szabad feketék, kik gyakran rákapnak az italra és nem keresztényhez illő dolgokra, mikor nem épp kalapácsot lendítenek vagy sínt fektetnek.It is no place for women or children, as the men who labor here, veterans of the recent conflict, immigrants, and free negroes, often take to drink and un-Christian pursuits when not swinging a hammer or laying track.
- Ó, majd tövrénybe fektetem.Oh, I'll lay down the law.
Hogyan fektetem az ágyra és cirógatom a lágy bőrét, hogy utána úgy doromboljon, mint egy kiscica.How I lay her on the bed and I caress her soft skin, make her purr like a little kitten.
Mindjárt keresztbe fektetem a nagyanyám térdén, a párzó sufniban.I better lay you across my grandmother's lap in the mating shed.
Amikor hazaviszed a babát és beteszed a bölcsőbe, hasra, vagy hanyatt fekteted?When you get your baby home and put him in the crib, will you lay him face up or face down?
Az öledbe fekteted a babát vagy az oldaladra vagy magad mellé az ágyba.You lay the baby on your lap or, you know, on your side, or you lay the baby next to you on the bed.
VLAGYIVOSZTOK Ez a történelmi egyezmény fekteti le alapjait annak a csővezetéknek, ...amely el fog húzódni egészen a Bering-szorosig!This historic agreement, lays a foundation for a pipeline that will reach all the way to the Bering Strait.
Ha a miénket oldalra fektetjük, kell egy olajdob oda le.If we lay our sideways, we'll need an oil pan down there.
Majdnem kész vagyunk, az utolsó robbanótölteteket fektetjük le.We're almost done, just laying the last charges.
Épp a síneket fektetjük.We're laying track.
3000-ren fektetik a sínt.3,000 men laying track.
A nőstények fektetik a fészekbe a tojásokat.The females lay their eggs in the nest.
Egy újabb támadás alapjait fektetik le.They are laying a foundation for another assault.
Madarak fészkelnek a hajukba és az arcukra szarnak, és a patkányok a fülükbe fektetik le kicsinyeiket.They got birds in their hair and jam on their face and rats laying babies in their ears at night.
A feleségét az ebédlő asztalon fektettem végig. Pont így.I laid your wife out on the dining room table just like this.
Amikor így fektettem le a lapokat, rájöttem, hogy nem a sziget helyzetét mutatta.When I laid the pages down like this, I realized it wasn't showing the location of the island.
Annyi időt belefektettem, de nem fektettem meg.I put the time in, I didn't get laid.
Egy csomó zsét fektettem beléd.That's why I laid out all the paper to put you up in a video.
Ez az "annyi időt belefektettem, de nem fektettem meg" arc.That's the "I put the time in but didn't get laid" face.
- Még mindig nem fektettél le senkit?-still ain't got that boy laid yet?
- És fektettél is meg valakit?Ever been laid at one? - Nope.
Egy csapdát fektettél le a szívembe.You laid a trap in my heart...
Ez egy ajándék amit a lábam elé fektettél, Domastir?Is that a gift you've laid at my feet, Domastir?
1984-ben egy új mellékhelyiséget építettek, 2002-ben pedig a város új csatornát fektetett le közvetlenül a keleti fal mellett.Because in 1984, the bank added a new restroom, And in 2002 the municipal sewer system laid a new pipe Right along the east side of the building.
A Király tudományos despotája kijelentette hogy a felfedezésed nem igazodik az igazság modelljéhez amit az Akadémia fektetett le.The King's scientific despot has decreed that your invention does not conform to the version of the truth as laid down by the Academy.
A belém fektetett bizalom megalapozott volt.The faith placed in me is not mislaid.
Az apád saját kezével fektetett padló csiszolása, a por felkeveredése...Think about it. All the sanding, the dust in the air, the floors laid by your father's own hands...
De ha követem az utat, amit apám fektetett le nekem, több év múlva áll csak hatalmamban cselekedni.But if I follow the path that my father has laid down, it'll be years before I'll have the power to act.
8 pehelypaplant fektettünk le.We have laid 8 eiderdowns on it.
Még le se fektettünk.We still haven't gotten you laid.
Épp most fektettünk le Troy-al Illinois-ból!We just got you laid by Troy from Illinois!
Játszadoztál, de nem fektetted meg!You been played, but you didn't get laid!
Minden rohadt köteget kelet-nyugat irányba fektetted!Every bloody sheath you've laid east-west.
Mutasd meg, hogy hova fektetted.Show me where you have laid her.
Segítettél Lizának és még csak le sem fektetted?You helped Lisa, and you didn't even get laid?
Te fektetted le a szabályokat, emlékszel?You laid down the law,remember?
A jó hír, hogy akárki fektette le az eredeti keményfát... tudta mit csinál.The good news is, whoever laid the original hardwood... really knew what he was doing.
A meleg homokba fektette hatalmas tojásait... melyek nagyobbak, mint a dinoszauruszok tojásai.In the warm sand it laid its huge eggs... bigger than dinosaur eggs.
A tyrannosauridák közül a T-Rex a legismertebb. Ám e ragadozók evolúciós tervrajzát 10 millió évvel korábban a Daspletosaurus fektette le.Of all the tyrannosaurs, T Rex might be the most famous, but the evolutionary blueprint for these predators was laid down 10 million years earlier, with Daspletosaurus.
Alapító atyja Eustace Ballard volt, az első téglát ő maga fektette le.Founding father Eustace Ballard laid the first brick of foundation himself.
Az edény, melybe a csupasz lelkét fektette, felfedve azt, mint egy frissen fényesített nyílás.The vessel in which you've laid bare your soul, exposing it like a freshly-waxed orifice.
- Mikor fektették le ezt a burkolatot?When were these paving stones laid?
A Szent Péter Bazilika alapkövét 1506. április 18-án fektették le.The cornerstone of St. Peter's basilica was laid in 1506, April 18th.
A radarkép alapján az áldozatot hosszában fektették a födémlemez alá.Judging from the radar image, it looks like our vic Was laid lengthwise under this slab.
A törvényt sok éve fektették le, hogy megvédjék az embereket mint magát és engem.The law was laid down a long time ago to protect men like you and me.
Elvitték az Uramat, nem tudom hova fektették.They've taken away my Lord, I don't know where they've laid him.
34 nyugati nemzet gyűlt össze, hogy egy széles hatókörű kereskedelmi szerződést vázoljon fel, ami minden elképzelhető erőforrás és szolgáltatás privatizációjának alapjait fektetné le, és ez ellen emberek ezrei százféle polgári szervezetekből csatlakoztak a tiltakozáshoz.As 34 nations of the western hemisphere gathered to draft a far reaching trade agreement one that would lay the groundwork to privatize every resource and service imaginable thousands of people from hundreds of grassroots organizations joined to oppose it.
"Hadd fektessem a világomat a lábad elé.""Let me lay my world at your feet."
A kanapéra fektessem? Nem.Shall I lay her on the couch?
Az egész pártot fektessem a sínekre, hogy megállítsam?By telling the whole party, so they can lay down on the tracks to stop it?
Ilyen közel vagyok hozzá, hogy két vállra fektessem.I am this close to laying him out on his ass.
- Hát, nem tudsz bemenni, ezért kérlek fektesd le őket itt.- You can't get inside, so just lay them down here.
- Oké, fektesd le!Okay, lay him down.
- Szerezz egy szekeret, abba fektesd!Get a wagon and lay him down in back.
Akkor fektesd ide közénk!Then lay her here between us.
Ha már rendezed az életedet, fektesd le a királyt, és gázolj át rajta azzal a két lóval!Since you're doing your life, why don't you lay the king down and have those two horses run back and forth over him?
Hát, sakkoznak egymással, maga kérte, hogy fektesse be a nyugdíjakat.You play chess together, you're the one who asked him to invest the pension.
Igen, csak fektesse bele.Put it all the way? Yeah, just lay it right down. There you go.
Nem akarok akadékoskodni, de nem az a cél, hogy őt fektesse meg?I don't mean to be a stickler, but isn't the object to lay her out?
- Oké, fektessük le.- Okay, let's lay her back.
Gyerünk, fektessük le.Come on, lay down.
Rendben. Akkor fektessük le a szabályokat.Then let's lay some ground rules.
Scott, fektessük Richie-t az ágyra!Scotty, I want you to help me with Richie. We'll lay him down on the couch over there.
Sekiyama-san, kérlek, fektessük le az utast a padlóra. Igen.Sekiyama-san, lay him down
Azonnal fektessétek hanyatt, barátaim!About to lay the zap Upon my dudes!
Fektessétek ide! Ide fektessétek!Lay him there, lay him there.
A lényeg, hogy le kell fektess alapvető szabályokat, így a bennlakók nem felejtik el, ki a főnök.Look, the point is you gotta lay down some ground rules so the inmates don't forget who the warden is.
Ha meg tudnék tanítani egy majmot, hogy sínt fektessen...Well, if I could teach a monkey to lay track, ...
Jaja, szóval bármit is csinál, ne fektessen Lacey-re vagy ilyesmi.Yeah, so whatever you do, don't make me lay on top of Lacey or anything.
És emlékszem, hogy Robert óva intette attól, hogy itt síneket fektessen le, mivel a víz hajlamos kimosni a területet.As I remember, Robert warned you about laying track here because this area was prone to washouts.
Akkor fektessünk síneket.Now, let's lay some track.
Csak fektessünk le ide háromszor ennyit.- We gotta keep just laying it on, - three times this amount. - Yeah.
Hé, fektessünk le néhány A. Sz.-t.Hey, let's lay down some S.O. P.
Jól van, fektessünk le néhány alapszabályt!All right, let's lay some ground rules here.
Rendben, srácok, fektessünk csöveket.AII right, fellas, Iet's go lay some pipe.
A művésznek mindent a Vonalra kell fektetnie.Artists just have to lay everything on the line.
Mindkettőnknek le kell fektetnie a kártyáit az asztalra.Dinner? I think we both need to lay our cards on the table.
Nem titok, hogy le kell fektetnie 40 mérföldnyi használható sínt, hogy elkezdjen áramolni a kormányzati pénz.Ain't no secret you got to lay 40 Miles of usable track before your government money kicks in.
- Igen, mert azt hiszem, le kell fektetnünk néhány alapszabályt.Yeah, because I think we really need to lay some ground rules.
Azt hiszem, le kell fektetnünk egy-két szabályt.Okay, I think we need to lay down some ground rules.
Csak le kell fektetnünk valahova, hogy pihenj.We just need to lay up somewhere for a rest.
Ezt nem most kell eldöntenünk, de le kell fektetnünk néhány alapszabályt. Például:We don't have to decide this right now, but we do need to lay down some ground rules.
Ha ez egyáltalán sikerülni fog, te és én le kell fektetnünk néhány alapszabályt, oké?- Yeah. If this is gonna work out, you and I, we need to lay down some ground rules, okay? Okay.
Úgy három hete... egy Honolulu és Sydney közt kábelt fektető hajó... 300 méter mélyen akadályt észlelt.About 3 weeks ago... ...ashiplayingfiber-opticcable between Honolulu and Sydney... ...hitan obstruction 1 ,000 feet underwater.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

lüktet
throb

Similar but longer

befektet
invest

Random

esdekel
beseech
faggat
interrogate
fakul
fade
fed
cover
fejez
behead
fekszik
lie
fél
fear
fellebbez
appeal
felnagyít
magnify
felnyergel
saddle

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'lay':

None found.
Learning languages?