Elhisz (to believe) conjugation

Hungarian
150 examples

Conjugation of eiti

Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Present indefinite tense
elhiszek
I believe
elhiszel
you believe
elhisz
he/she to believe
elhiszünk
we believe
elhisztek
you all believe
elhisznek
they believe
Present definite tense
elhiszem
I believe
elhiszed
you believe
elhiszi
he/she believes
elhisszük
we believe
elhiszitek
you all believe
elhiszik
they believe
Past indefinite tense
elhittem
I believed
elhittél
you believed
elhitt
he/she believed
elhittünk
we believed
elhittetek
you all believed
elhittek
they believed
Past definite tense
elhittem
I believed
elhitted
you believed
elhitte
he/she believed
elhittük
we believed
elhittétek
you all believed
elhitték
they believed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conditional present indefinite tense
elhinnék
I would believe
elhinnél
you would believe
elhinne
he/she would believe
elhinnénk
we would believe
elhinnétek
you all would believe
elhinnének
they would believe
Conditional present definite tense
elhinném
I would believe
elhinnéd
you would believe
elhinné
he/she would believe
elhinnénk
we would believe
elhinnétek
you all would believe
elhinnék
they would believe
Conditional past indefinite tense
elhittem volna
I would have believed
elhittél volna
you would have believed
elhitt volna
he/she would have believed
elhittünk volna
we would have believed
elhittetek volna
you all would have believed
elhittek volna
they would have believed
Conditional past definite tense
elhittem volna
I would have believed
elhitted volna
you would have believed
elhitte volna
he/she would have believed
elhittük volna
we would have believed
elhittétek volna
you all would have believed
elhitték volna
they would have believed
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Future indefinite tense
fogok elhinni
I will believe
fogsz elhinni
you will believe
fog elhinni
he/she will believe
fogunk elhinni
we will believe
fogtok elhinni
you all will believe
fognak elhinni
they will believe
Future definite tense
fogom elhinni
I will believe
fogod elhinni
you will believe
fogja elhinni
he/she will believe
fogjuk elhinni
we will believe
fogjátok elhinni
you all will believe
fogják elhinni
they will believe
Subjunctive present definite tense
elhiggyem
(if/so that) I believe
elhidd
(if/so that) you believe
elhiggye
(if/so that) he/she believe
elhiggyük
(if/so that) we believe
elhiggyétek
(if/so that) you all believe
elhiggyék
(if/so that) they believe
Subjunctive present indefinite tense
elhiggyek
(if/so that) I believe
elhiggy
(if/so that) you believe
elhiggyen
(if/so that) he/she believe
elhiggyünk
(if/so that) we believe
elhiggyetek
(if/so that) you all believe
elhiggyenek
(if/so that) they believe
Én
Te
Ő
Mi
Ti
Ők
Conjugated infinitives
elhinnem
I to believe
elhinned
you to believe
elhinnie
he/she to believe
elhinnünk
we to believe
elhinnetek
you all to believe
elhinniük
they to believe

Examples of elhisz

Example in HungarianTranslation in English
"...talán még ön is egyetért velem, hogy valahogy nehéz elhinni," ...hogy nincsenek határok."- "We must agree that it is impossible to believe there are no limits."
"Apa, nem fogod elhinni, de a csekk, amit küldtél"Dad, you're never going to believe this, but that check you sent me
"Helló, Claus vagyok az iskola pszichológusa és annyira hülye vagyok hogy szinte mindent elhiszek.""Hello, I'm Claus, the school psychologist and I am so stupid I'll believe anything"
- Most biztos, hogy bármit elhiszek.At this point, I'm pretty sure I'd believe anything.
- Nem akarom megijeszteni. És mindent elhiszek, amit csak mod.I'm not tryin' to scare ya, and I believe everything you tell me...
- Én mindent elhiszek.I believe everything.
- Mindent elhiszel, amit mesélek? Hát persze!- Do you believe everything I say?
- Te mindent elhiszel nekem, nemigaz?- You believe everything I say, don't you?
- Te mindent elhiszel, amit olvasol?Do you believe everything
-Bármit elhiszel.You'll believe anything.
A Doktor nyitott elme, sok mindent elhisz.The Doctor has opened my mind to believe many things.
Ha bármelyikőtök is elhisz bármit, ezt higgye.If any of you are going to believe anything, believe that.
Ilyen otromba rágalmakat elhisz felség?Your Majesty stoops to believe a scoundrel's tales?
Egy történet, amit mind elhiszünk.A story we can all believe.
Ez a nő elképesztő! Azt hiszi egy árva szót is elhiszünk ebből?Is this woman really believed We believe that even a single word she says?
Higgye el, mindent elhiszünk.Just assume we believe everything.
- Ti nők meg mindent elhisztek.- You women will believe anything.
Minden hülyeséget elhisztek.You believe everything people say.
- A komputernek mindent elhisznek.Who'd believe I'm 12? If it's in the computer, they believe anything.
- Milyen hiszékenyek az emberek. Ahogy mindent elhisznek, ha elmondjuk nekik párszor.You know, about how gullible people are, how they'll believe anything if you just tell it to them a couple of times?
A férfiak mindent elhisznek.Men will believe anything.
A gimis srácok annyira hülyék, hogy mindent elhisznek.High school boys are so stupid, they'll believe anything.
! Szerinted ezt elhiszem?You think I believe that?
"Minél jobban megismerem, annál jobban elhiszem, hogy az igazat mondja.""The better I get to know her, the more I believe she's telling the truth."
# Tudod, hogy elhiszem #♪ You know I believe it ♪ ♪ I believe it, I believe it ♪
# Én is elhiszem pár pillanatraI still believe, I must admit
"A holtak feltámasztása..." Te tényleg elhiszed ezt?"Resurrection to the dead." Do you honestly believe that?
"Jobb ha elhiszed Valami most kap el"Best believe it Something's come to get 'cha
'Tudom, ez maguknak sem lehet könnyű' Te ezt elhiszed?"I know this can't be easy for you." Can you believe that?
- Balrog, te elhiszed ezt?Balrog! - Balrog, do you believe this?
- Es jobb lesz, ha elhiszed.You'd better believed it, soldier
"Mindenki elhiszi, csak te nem. ""Everyone believes, except you."
- De igen, ha elhiszi.It is if he believes it.
- Hé, Frank Donahue elhiszi.Frank Donahue believes it.
- Minél többször meséli el, annál inkább elhiszi...The more he tells the story, the more he believes it's true.
- Nem, a lényeg az hogy én vagyok az egyetlen, aki elhiszi: Nem én öltem meg a férjemet!- No, the point is I'm the only one around here that believes I didn't kill my husband!
- ...hogy elhisszük...- ...that we believe...
- 0lyan hülyének nézel, hogy elhisszük?You think we're so stupid... ...we'dbelieveMissAdeIe...
- Azt hiszi elhisszük?- Expect us to believe that?
- Jó, mondjuk, hogy elhisszük.Okay, say we believe you.
- Nem mondtuk, hogy elhisszük.- We didn't say we believed you.
! - Ti tényleg elhiszitek?Do you really believe that?
- Most már elhiszitek, hogy nem gázolás?- Now do you believe there's a case?
- Én neeem... Ti elhiszitek, amit az imént mondott?- I can't... can you believe he just said that?
- Ú, ti elhiszitek, amit láttunk?- Oh, could you believe her?
- és elhiszitek?- And you believe that?
"az emberek a nagyobb hazugságot jobban elhiszik, mint a kis hazugságokat."people will believe a big lie sooner than a little one.
- A barátaid, ők elhiszik majd?- Your friends, they'll believe that?
"Ha elhittem volna, hogy ez a 8 szögperc elhanyagolható, ennek megfelelően elméletemet is kidolgoztam volna."Kepler wrote, "If I had believed we could ignore these eight minutes I would've patched up my hypothesis accordingly.
- De akkoriban, Isten szavának gondoltam és teljes mértékben elhittem.- At the time it was the word of God, and I believed it absolutely.
- Egykor mindent elhittem neked.Once upon a time, I believed all you said.
Akinek te elhittél mindent, amit csak mondott.And you believed everything she said to you.
Mindent elhittél nekik bizonyítékok nélkül.You've believed everything they're told you without proof.
Mindent elhittél, amit mondott.You believed everything he said.
Mindent elhittél.You believed me
Sok mindent elhittél Evanről.You've believed a lot of things about Evan.
Annyira akarta, hogy Randall otthon maradjon, hogy bármit elhitt volna.She was so desperate to keep Randall home, she'd have believed anything.
Apa annyira beteg volt, hogy elhitt mindent, amit mondtam neki.Dad was so sick that he believed everything I told hiim.
Hepesh mindent elhitt, amit Arcturus mondott neki.You see, Hepesh believed everything that Arcturus told him.
Amikor fiatalok voltunk, elhittünk mindent, bárki is mondta nekünk, még azoknak is, akik bántottak.When we were young, we believed everything everybody told us, even those who hurt us.
A Las Vegasi emberek nyitva tartották a szemüket, de nem láttak semmit, ezért elhittek mindent, amit egymás közt beszéltek.The good people of Las Vegas kept their eyes peeled, saw nothing... and believed everything they told each other.
Mindent elhittek, amit mondtam.They believed everything that I was saying.
- Azt elhitted, hogy UFO járt Jerseyben.Last year you believed that flying saucer was over east rutherford.
- Ezek szerint elhitted, fiam?You believed it?
- Te pedig elhitted ezt...And you believed that?
- ... Wesley elhitte.- ...and Wesley believed them.
- Elhittem, hogy maga elhitte.- I believed that you believed it.
- Megőrültél? Nem tudom, hogy elhitte-e, de játszottam a hülyét.I don't know if he believed me, but I played dumb.
- Figyelj, mi elhittük.-Look, we believed it.
- Nem tudom elhinni, hogy elhittük.- I can't believe we believed it.
- És ti elhittétek?- And you believed her?
Azt hazudta, hogy aggódik miattam, ti pedig elhittétek, pedig ő az, aki itt akar tartani.He told you that he was worried about me, and you believed it, when he's the one who put me in here.
Azt mondta és ti elhittétek és ide jöttetek ártatlanokat gyilkolni.He said that and you believed it and just came here and massacred people
Bár kicsit rosszul esik, hogy elhittétek.I'm really a little hurt that so many of you believed it
De...azt is elhittétek, hogy én főzök, nem?But, hey, you believed I could cook, right?
"a testvére vagyok." És elhitték."I'm his brother." And they believed me.
- Azt elhitték, hogy téged ismerlek Drama.- They believed I knew you, Drama.
- Természetesen, azonban ők elhitték.- Of course, but the point is they believed it.
- És elhitték? - Igen.And they believed that?
- Persze elmondom, de... nem vagyok benne biztos, hogy ők ezt elhinnék.- Of course I will... but I'm not sure they would believe it.
A szkeptikus emberek is elhinnék, ha ez máshol is megtörtént volna.I think the skeptics would believe that is it occurred anywhere else.
Azt hiszem, az esküdtek elhinnék a gyilkossági kísérlet részt, de most, hogy Provenza hadnagy elvesztette a pénzt, amit Angie adott, a gyilkosságra való felbujtást kidobhatjuk az ablakon.I think a jury would believe the attempted-murder part, but now that lieutenant provenza lost the cash that angle gave us, the murder-for-hire part goes out the window.
Istenem, enélkül bármit elhinnék, amit mond. Bármit.God, without this, I would believe anything that he says.
Maga szerint elhinnék, hogy beleszerettem egy szolgába?Do you think they would believe I'm in love with a bejänt?
Igen, neki még azt is elhinném, ha azt mondaná, fehér vagyok.Yeah, if he told me I was white, I would believe him.
Én elhinném neked.As I would believe you.
Bárcsak elhinnéd mennyire sajnálom.I wish you would believe how sorry I am.
- Mindenki elhinné.Hmm? -Everyone would believe it.
Arról elhinné, hogy tőle van.His mom would believe it was from him.
Bár kétlem, hogy ezt bárki is elhinné.But I doubt anyone would believe that.
Gondolja, hogy valaki elhinné azt, amit mond?Think anyone would believe what you say?
Ha azt hallaná... hogy valaki feltámadt, elhinné?So ifyou were told that people came back to life you would believe it?
*... erőt, hogy elhiggyem...*...strength to believe
*De a hited erőt ad, erőt, hogy elhiggyem:*But your faith it gives me strength strength to believe
- Akkor hogy akarhatod, hogy elhiggyem?- Then how you want me to believe?
- Azt akarod, hogy elhiggyem, a tiéd?You want me to believe that's your baby?
- Azt akarod, hogy elhiggyem, az öcsém áldozata... - Ez egy visszajáró.You want me to believe that my brother is the victim...
- De nem csak beképzeltem. Ki kell mondanod, hogy elhidd.You have to say it in order to believe it.
- Haver, ezt látnod kell, hogy elhidd!My man, you've gotta see this to believe it.
- Látnod kell, hogy elhidd.You'd have to see it to believe it.
- Ugyan, nehogy elhidd...Come on, you don't really believe--
"Azt akarom, hogy a lányom elhiggye: újra lehet kezdeni."I want my daughter to believe a new life is possible.
"Remélem van idege... "...hogy elhiggye, segítenie kell Ronald Meltzer-rel kapcsolatban.""I hope you have the nerve to believe I need help with Ronald Meltzer."
- Az kell, hogy Mr. Randall elhiggye, hogy minden amit lát és hall igaz, és nem cicomázzuk ki a kedvéért.- We need Mr. Randall to believe... everything he sees and hears is the truth, and not trumped up for his benefit.
- Azt várja, hogy elhiggyük, hogy a fickó eljön az Igazságügyi Minisztériumtól a tőzsdefelügyethez, maga rögtön ránk támad, és mindez véletlen?You expect us to believe that the guy you came up with at the Department of Justice comes over to the S.E.C., and you immediately start coming after us, and it's a coincidence?
- Azt várja, hogy elhiggyük, hogy pénzért dolgozik itt?- You expect us to believe You're working here for money?
- Azt várja, hogy ezt elhiggyük?- You expect us to believe that?
- Elvárod, hogy ezt elhiggyük?You expect us to believe that?
- Látnotok kell, hogy elhiggyétek.I am. You have to see it to believe it.
Ken Castle azt akarja, hogy elhiggyétek, az ő világa jobb.Ken Castle wants you to believe that we are living in a better, safer world.
Nem várom el, hogy elhiggyétek, és nem állítom, hogy nem a büszkeség és a kapzsiság vezérelt, de igazából azért akartam kiütni Jaxet a nyeregből, mert nem hittem, hogy készen áll a klub vezetésére.You know, I-I don't expect anyone to believe this, and I ain't saying it wasn't 'cause of my pride and my greed, 'cause it was, but the main reason I was trying to push out Jax was because I didn't think he was ready to lead.
Ők pont ezt akarják, hogy elhiggyétek.That is exactly what they want you to believe.
"hogy elhiggyék, hogy nyerni fogunk.""to believe that our team can win.
- Az esküdtek csak nem néznek olyan hülyének, hogy elhiggyék, bevallok olyat, ami guillotine alá juttat!- And? - And I don't think that jury will believe that I am such an idiot, that would confess to something that would put me on the guillotine.
- Mégis azt várod, hogy elhiggyék, az a gróf...-You expect them to believe Count...
20 hónapja van engedélyem a joggyakorlatra. És el tudom érni az esküdtszéknél, hogy elhiggyék nekem... hogy te adtad azt a cikket Eduardo-ról és a csirkéről.I've been licensed to practice law for all of 20 months, and I could get a jury to believe that you planted the story about Eduardo and the chicken.
Ja, de ha elég férfi lettem volna, akkor nem lettem volna olyan hülye hogy elhiggyek mindent, amit Combo mond... és...Yeah, but if I was man enough, then, I wouldn't have been so stupid to believe everything that Combo said... and...
Komolyan azt várja, hogy egy szót is elhiggyek abból, amit mond?You honestly expect me to believe a word you say?
Semmi okom nem volt rá, hogy bármit is elhiggyek, amit az a nő mond.I had no reason to believe anything that woman said.
Nehogy elhiggy neki bármit is!Don't believe him.
Nem várom, hogy bármit is elhiggy nekem.I don't expect you to believe anything I say.
- Ide figyelj, Warriner! Úgy értem, csacsiság az ön részéről, hogy elhiggyen ilyen ostobaságot.l mean it's silly for your mother to believe such nonsense.
Hagytam, hogy mindent elhiggyen, hogy többé ne akarjon látni.I let her believe everything you said, so she'd never want to see me again.
Nem kérem, hogy elhiggyen valamit, amit nem tud bizonyítani, csak azt, hogy bizonyítsa.I'm not asking you to believe anything you can't prove. I'm just asking you to prove it.
Nem várom el, hogy elhiggyen bármit, amit mondok, de ezt el kell mondanom.I don't expect you to believe anything I say, but I've gotta say it.
Gondolod, hogy tudnánk valaha eleget inni ahhoz hogy elhiggyünk bármit, amit azok ketten mondanak?Do you think we could ever drink enough to believe anything those two say?
Dicsöititek az értelmet mert ez teszi lehetövé, hogy bármit elhiggyetek.You glorify your intelligence because it allows you to believe anything.
A láthatatlan sugarak meggyengítik az akaratukat és ráveszik őket, hogy mindent elhiggyenek.The invisible rays sap theirwill and make them believe anything.
Elég dühösek lesznek ahhoz, hogy bármit elhiggyenek neked.They'll be angry enough to believe whatever you say.
Ha nincs bizonyítékom, akkor nem tudom meggyőzni a kollégáimat, hogy elhiggyenek egy ilyen helyet.If I don't have proof, I can't convince my colleagues to believe in a place like this.
- Ezt miért kellene elhinnem?-"How am I to believe that?"
- Miért kéne elhinnem?- We're supposed to believe that?
- Mégis miért kellene ezt elhinnem?How the hell am I supposed to believe that?
A közelmúlt eseményeinek fényében talán nehéz elhinned.In the light of recent events, you may find that hard to believe. Hard?
Akkor miért ilyen nehéz elhinned, - hogy beszélnek hozzám?Why is it hard for you to believe they're talking to me?
Akármilyen nehéz elhinned, de mi is ártatlan gyerekek voltunk egykor.And as hard is it is to believe... we, too, once were innocent children.
Akármilyen nehéz is elhinned...Hard as it is for you to believe...
- Olyan nehéz elhinnie, hogy többről van szó?Is it so hard for you to believe that there is something more?
Annyi gyönyörű nő van a világon, hogy amikor egy férfi elkötelezi magát egy mellett... muszáj elhinnie, hogy a végzetével találkozott.There's so many beautiful women in this world that when a man commits to one, it is necessary for him to believe that he found his destiny.
Az esküdtszéknek kell elhinnie, hogy ez lehetséges.The jury just needs to believe it's possible.
Be kell valljam, elég nehéz elhinnünk, hogy nem tűnt fel a férje viselkedése.I have to say, ma'am, I-it's pretty hard to believe that you didn't know about his behavior.
De még ha a körülmények el is akarják hitetni velünk, hogy a gazda él, nem kell elhinnünk azt.But even if the facts will want us to believe that the master is alive, we don't have to believe it.
Elég nehéz elhinnünk, hogy senki nem jelentette az eltűnését.We're finding it hard to believe that no one reported you missing.
Honnan tudjuk, mit kell elhinnünk?How are we supposed to know what to believe?
Nem kell elhinnetek mindent, amit egy körözési lapon olvastok!You don't want to believe everything you read on the wanted poster.
Nem kell elhinnetek, hogy pszichiáter vagyok.You don't have to believe I'm psychic.
Nos, ezt nem lesz könnyű elhinnetek...Well, this isn't going to be easy for all of you to believe--
Drágám, csak annyit kell elhinniük, hogy férfi vagy.Darling, all anybody has to believe is that you're a man.
Muszáj elhinniük, nem öltem meg senkit.You got to believe I didn't kill no one.
Nem muszáj elhinniük.They don't have to believe it.

More Hungarian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

elvesz
take away
elvész
be lost

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

durvít
do
egyezik
agree
elad
sell something
elektrifikál
electrify
elfoglal
occupy
elhangzik
be said
elhelyez
place
elhibáz
miss
elhízik
become overweight
elkülönít
separate

Other Hungarian verbs with the meaning similar to 'believe':

None found.
Learning languages?