ฆ่า [khaa] (to kill) conjugation

Thai
10 examples

Conjugation of eiti

ผม/ฉัน
Present tense
ฆ่า
khaa
I kill
Future tense
จะฆ่า
cha khaa
I will kill
Past tense
ได้ฆ่า
dai khaa
I killed
Present progressive tense
กำลังฆ่า
kamlang khaa
I am killing
ผม/ฉัน
Present progressive (alternative) tense
ฆ่าอยู่
khaa yu
I am killing

Examples of ฆ่า

Example in ThaiTranslation in English
ผมไม่ปล่อยให้ฆ่า มันไม่เหมือนกันI didn't let them kill him and that's not the same thing.
ผู้คนที่เราได้ฆ่าThe people we have killed.
แม่ไม่ได้ฆ่า ไคโตะ นากามูระ ผมรู้You didn't kill Kaito Nakamura. I know that.
คิดดูว่ากี่คนแล้วที่ถูก เกเบียล กเรย์ ฆ่าThink how many people were killed by Gabriel Gray.
มัน... ข่มขืน ฆ่า ทรมาน ผมไม่ยอมส่งตัวมันให้กับ ไอ้พวกทนายระยำที่จะช่วยมันออกมา หรือ...I couldn't turn, turn him over to some scumbag lawyer who was just gonna get him off or... or... no, no, I just... so I killed him.
2 วันที่แล้ว ซาบีน มอรู้ได้ฆ่า เจ้าหน้าที่ของเราที่ บูดาเปสท์ และได้เอารหัสยิงระเบิดนิวเคลียร์ไปTwo days ago, Sabine Moreau killed one of our agents in Budapest and relieved him of Russian nuclear launch codes.
ได้ฆ่า ภรรยาเล่าปี่ แต่ไม่พบลูกเล่าปี่They killed Liu's wives but failed to find his son
ผมไม่ได้ฆ่าI would never have killed her.
สมมติว่า สตรัม ได้ฆ่า Seth Baxter และเป็นส่วนหนึ่งของจิ๊กซอว์ที่ซับซ้อนLet's say that, Strahm killed Seth Baxter specifically to set you up as an accomplice to Jigsaw.
เขาจะฆ่าผมก็ได้ แต่ไม่ได้ฆ่าhe could have killed me, but he didn't.

More Thai verbs

Other Thai verbs with the meaning similar to 'kill':

None found.
Learning languages?