Zbudować (to build) conjugation

Polish
97 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
zbuduję
I will build
zbudujesz
you will build
zbuduje
he will build
zbudujemy
we will build
zbudujecie
you all will build
zbudują
they will build
Imperative
-
zbuduj
you build!
niech zbuduje
let him/her/it build
zbudujmy
let's build
zbudujcie
you all build
niech zbudują
let them build
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
zbudowałam
I built
zbudowałaś
you built
zbudowała
she built
zbudowałyśmy
we built
zbudowałyście
you all built
zbudowały
they built
Future feminine tense
zbuduję
I will build
zbudujesz
you will build
zbuduje
she will build
zbudujemy
we will build
zbudujecie
you all will build
zbudują
they will build
Conditional feminine tense
zbudowałabym
I would build
zbudowałabyś
you would build
zbudowałaby
she would build
zbudowałybyśmy
we would build
zbudowałybyście
you all would build
zbudowałyby
they would build
Conditional perfective feminine tense
zbudowałabym była
I would have built
zbudowałabyś była
you would have built
zbudowałaby była
she would have built
zbudowałybyśmy były
we would have built
zbudowałybyście były
you all would have built
zbudowałyby były
they would have built
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
zbudowałem
I built
zbudowałeś
you built
zbudował
he built
zbudowaliśmy
we built
zbudowaliście
you all built
zbudowali
they built
Future masculine tense
zbuduję
I will build
zbudujesz
you will build
zbuduje
he will build
zbudujemy
we will build
zbudujecie
you all will build
zbudują
they will build
Conditional masculine tense
zbudowałbym
I would build
zbudowałbyś
you would build
zbudowałby
he would build
zbudowalibyśmy
we would build
zbudowalibyście
you all would build
zbudowaliby
they would build
Conditional perfective masculine tense
zbudowałbym był
I would have built
zbudowałbyś był
you would have built
zbudowałby był
he would have built
zbudowalibyśmy byli
we would have built
zbudowalibyście byli
you all would have built
zbudowaliby byli
they would have built
Impersonal
zbudowano by
there would be built
zbudowano by
there would be built

Examples of zbudować

Example in PolishTranslation in English
"Chcę coś zbudować, być właścicielką czegoś, żeby to mi się nigdy nie przytrafiło.""I want to build something, own something, so this never happens to me."
"Czyjeś ręce walczą o to, aby coś zbudować i poprawić życie innych ludzi, podczas gdy inne ręce niszczą to i podpalają.“Some hands struggle to build something and make the lives of others better, while others destroy and burn.
"Jak zbudować domową bombę.""How to build a homemade bomb."
"Musisz zbudować arkę.And I need you to build a boat.
"Mężczyzna chce zbudować dom dla swojej żony."A man wants to build a home for his wife.
"...i zbuduj niewzburzony pokój założony na mocy świętych praw, dla wszystkich tych, którzy miłują sprawiedliwość i pokój, który jesteś w niebie, Jezu Chryste, synu Boży jedyny."... and build an enduring peace founded upon thy holy laws, and upon that unselfish goodwill to all those who love justice and peace which thou hast given unto us through Jesus Christ, thine only son, our Lord.
"Danny, nie przejmuj się tym. Po prostu zbuduj je."And he told me: "Danny, never mind that, just build 'em anyway."
"Noa, zostaw swoje zajęcia i zbuduj mi arkę.""Noah, stop what you're doing and build me an ark."
"chcesz budować przyszłość, zbuduj ją sama.And our girlfriends say, "You want to build a future, build it yourself.
- Zatem zbuduj mi potwora.Then build me a monster.
Hey, zbudujmy zamek z piasku.Hey, let's build a sand castle.
Potrzebujemy zaufania, zbudujmy je.We need confidence, let's build on it.
Teraz, zbudujmy naszą firmę.For now, let's build our business.
To zbudujmy pierwszy i zostańmy bohaterami.Well, let's build the first one and be heroes.
Zbierzcie wszystko, co macie nad głową oraz pod siedzeniami i zbudujmy mur. Ruszajcie!Grab everything from the overheads, under the seats, and let's build a wall.
"Podniosę chłopom podatki, tylko zbudujcie mi ... dwór najlepszy z możliwych"" I'll tax the peasants more, just build me the best mansion possible." Then go to Z venigorod.
-To zbudujcie ogród?Then build one.
Panie Marlowe, zbudujcie sobie osłonę jak najdalej od ścianyWe're gonna... Dr. Marlowe, I want you to build yourselves a barricade as far from the back wall as you possibly can.
Rozciągnijcie drut kolczasty i zbudujcie mu punkt obserwacyjny.Stretch some wire across there and build him an observation post.
Zasłońcie je stalą, otoczcie działami... zbudujcie wokół nich osłonę z okrętów oraz bombowców.Cover them with steel, ring them with guns... build a canopy of battleships and bombing planes around them.
# Który ostatnio zbudowałam #♪ That was built to last ♪
- Ale zbudowałam dom ze świec.Okay,I built the house of candles.
- co z nim zbudowałam?- and takes everything I built with him?
/Nie sądziliście, że dam radę, /ale oto /1/3 domów, /które zbudowałam.You didn't think I could do it, but this is, like, the third one of these houses I've built.
/bo zbudowałam wokół ciebie /życie swe♪ 'cause I built my life around you. ♪
"To jest naprawdę niesamowite jak zbudowałaś swój własny interes"It is genuinely incredible how you have built your business
- Też zbudowałaś armię!You built an army too.
Ale zbudowałaś drzwi.You built a door instead.
Chyba nie zbudowałaś zapasowego?Don't suppose you built a spare.
Cześć, zbudowałaś fajny gofrowy namiot.Hi. I like that waffle teepee that you have built.
"A on sam urodził się w chacie, którą ona zbudowała".And he was born in a log cabin,which he built.
- Bo pułkownik Farrow był pod tym samym dowództwem, co pani, a i tak zbudowała pani na tym imponującą karierę.Exactly. Because Colonel Farrow was in the same command as you were and yet you've built a stellar career for yourself.
- Nie wiem o ilu programach i praktycznych możliwościach technicznych wiesz od ludzi, z którymi rozmawiałeś, ale istnieje rozbudowana infrastruktura zarówno w USA jak i na całym świecie, którą zbudowała NSA we współpracy z innymi rządami,So, uh, I don't know how much of the...programs and the actual technical capacities everybody's talked to you about, but there's an infrastructure in place in the United States and worldwide that NSA has built,
- Rany, wygląda, jakby go sama zbudowała.- Jeez, looks like she built it herself
- To prawie tak, jakby Rose Red sama ją zbudowała.It's almost as if Rose Red built it herself.
Jak kiedy zbudowałyśmy Blaszaka, żeby ćwiczyć całowanie i miałyśmy tylko jedną zasadę...Like how we built Can Man to practice kissing on, and we only had one rule...
Raj, zbudowałyśmy go podczas Wielkiej Pasywnej Agresii, gdy kobiety odizolowały się of mężczyzn z powodu ich zbyt destrukcyjnego zachowania.Paradise. We built it during the great passive aggression, when females separated from the males due to their increasingly destructive behavior.
Razem, zbudowałyśmy najlepsze bractwo, w kampusie, klejnot korony w systemie greek w CRU.We built the best sorority on campus, the crown jewel of the CRU Greek system.
Ale patrząc z drugiej strony, to pasja i styl zbudowały krzywą wieżę w Pizie, a brytyjska inżynieria zbudowała proścuteńkie Opactwo Westminsterskie.But look at it this way. It was passion and flair that built the Leaning Tower of Pisa, and it was British engineering that built the plumb-dead-straight Westminster Abbey.
Chin-heads to zbudowały, ale *JA* sprawiłem że działa.The, uh, chin-heads built it, but *I* made it work.
Dobre intencje zbudowały ten kraj.Well, there's worse things to inherit... than good intentions, Martha. - Good intentions built this country.
Dzieci Marshall'ów, pewnie zbudowały tu fort. - Jest coś?The Marshall kids must have built it as a fort.
Dzieci zbudowały zamek z piasku.The kids built a sand castle.
Gdybym mogła wybierać, to zbudowałabym dom nad morzem,If I had the choice, I would build a house by the ocean somewhere
"Był gentelmanem, na którym zbudowałem absolutne zaufanie." Makbet."He was a gentleman on whom I built an absolute trust." Macbeth.
- Bo ja je zbudowałem!- Because I built it.
- Dla kogo zbudowałem to królestwo?Who do you think I built this kingdom for?
- Dlatego zbudowałem ten mur!- This is why I built that wall!
- Ale zbudowałeś wulkan.Hey, you built the volcano. Big whoop.
- Ojciec pokazuje ci, czym jest prowadzenie firmy. Ciągle nie zbudowałeś niczego większego od budki telefonicznej czy klatki dla chomika.- Dad keeps you hostage in that little mythmaking factory of his while you haven't built so much as a phone booth or a hamster cage.
- Podobało jej się, że go zbudowałeś.She liked that you built it.
- Sam to zbudowałeś?- You built this thing?
- Skąd on to wszystko wie? / - Więc zbudowałeś maszynę,So you built a machine to save us, to form a bridge between the two worlds so that we could work together to heal them both.
! Giles Corey zbudował połowę tego miasta, a wy wrzuciliście go do cholernej jamy?Giles Corey built half this town, and you threw him into a goddamn ditch?
"Kto co zbudował" nie będzie takich pytań na tym egzaminie z historii?"Who built what" is not a question on the history final, right?
"Technologia Przyszłości" "Starling robi to znowu" Nasz Starling zbudował sobie niezłe imperium.Our Mr. StarIing has built himself quite a corporate empire.
- A zatem zbudował pan w swojej szopie pocisk.- So basically... - ...you've built a missile in your barn.
- Co jeśli to będzie wyglądać jakbyś Ty go zbudował? - Zamknij oczy.What if it looks like you built it?
"Jesteśmy bezużytecznymi włochami i nie zbudowaliśmy tego właściwie"We are useless Italians and we haven't built this properly...
- Koleś, przecież zbudowaliśmy tratwę.- Dude, we like built a raft.
- My zbudowaliśmy kaplicę.- We built a chapel.
- Nie. Wiesz, Chińczycy, zbudowaliśmy tam drogi kolejowe.you know, the chinese, we built the railroads there.
- Oh, my zbudowaliśmy kaplicę.- Oh, we built a chapel.
- ... zbudowaliście Sieć?- You built the Grid.
- To także zbudowaliście?You built this as well.
- Więc zbudowaliście te...- So you built that...
- Więc zbudowaliście to miejsce?So you built this place.
- Wy to zbudowaliście?You guys built this thing?
"A Pan zstąpił z nieba, by zobaczyć to miasto i wieżę, którą zbudowali ludzie."Jehovah came down and saw a tower that people had built.
"Spójrz cośmy razem zbudowali.""Look what we have built together."
- Arturo i Bennish zbudowali bombę atomową.Arturo and Bennish built an atom bomb.
- Bo zbudowali bomby.Because they built bombs.
- Chrześcijanie to zbudowali?Will. Will, look at this. - So the Christian king built all this?
- Na tej skale zbuduję Kościół mój."Upon this rock, I will build my church."
/Po pierwsze, zbuduję osadę. /Królestwo.First, I will build a compound, a kingdom.
A ja zbuduję tam hotel .And I will build a hotel there.
A kiedy stąd wyjdę, zbuduję Centrum Rekreacji Rikidozan'a.When I get out, I will build the Rikidozan Recreation Center.
Chrystus rzekł do Piotra: "Ty jesteś Skała, i na tej Skale zbuduję Kościół mój".Christ said to Peter: You are the rock on which I will build my church.
"Firma zbuduje nam meczet"."The company will build us a mosque".
'Jakąkolwiek maszynę będziesz potrzebował, ten system ją zbuduje.'Whatever machine you require, this system will build it.
- Kto to zbuduje?Who will build these?
"My kobiety, same zbudujemy kaplicę!""Us women, ve will build a chapel!"
- Kolej zbudujecie w 18 miesięcy.You will build the railroad in 18 months.
Wiem, że zbudujecie... nowy świat, w którym Om'owie będą szczęśliwi... z dala od Traag'ówI know you will build... a new world where Oms can be happy... far away from the Traags.
"i co w przyszłości zbudują," "co robią,""and what they will build,
"ptaki znów zbudują gniazdaBirds will build nests
Banki centralne Eurosystemu, które zbudują i będą obsługiwać platformę T2S (grupa czterech BC), mogą wyznaczyć po jednym przedstawicielu w celu uczestnictwa w grupie AG w charakterze obserwatora.The Eurosystem central banks that will build and operate the T2S platform (4CB) may nominate one representative per individual central bank to participate in the AG as observer.
Co budują i co w przyszłości zbudują, co robią i co kiedyś zrobią, to obłuda i kłamstwa.what they build and what they will build, what they do and what they will do, is delusion and lies. Under construction, everything is only half complete.
Gdybym miał kasę, zbudowałbym dla takich zboczeńców jak ty betonową salę bez okien, byście mogli uwalniać swoje fluidy.I mean, hell, if I had the budget, I would build us a windowless room where you perverts could just go in there and poke and grab all day long. And I'd make it all out of cement, you know, so you could hose down all the... fluids.
A kto zbudowałby most?Then who would build your bridge?
Kto zbudowałby urządzenie do zapętlania czasu?Who would build a device that loops time every ten hours?
- Ten dom zbudowano w 1740. - Ach tak.- That house there was built in 1740.
(') Zobacz „Jak Leuven zbudowało silę innowacji".) See ‘How Leuven built innovation strength’.
/A nawet jeśli miało, /nie zbudowało niczego podobnego.And if they did, they never built it.
/Konsorcjum FBI i /nowojorskiej policji /zbudowało sprawę o wymuszenia /przeciwko Ramosowi.A consortium of the FBI and the New York Police Department built a racketeering case against Ramos.
Bo niby jak KSI zbudowało swoje roboty?How do you think KSI built those bots in the first place, hmm?
Daxmoore zbudowało tu fabrykę i dało im lepsze życie.Daxmoore built a factory and gave them a new life.

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'build':

None found.
Learning languages?