Skopiować (to copy) conjugation

Polish
47 examples

Conjugation of eiti

ja
ty
on/ona/ono
my
wy
oni
Perfective future tense
skopiuję
I will copy
skopiujesz
you will copy
skopiuje
he will copy
skopiujemy
we will copy
skopiujecie
you all will copy
skopiują
they will copy
Imperative
-
skopiuj
you copy!
niech skopiuje
let him/her/it copy
skopiujmy
let's copy
skopiujcie
you all copy
niech skopiują
let them copy
ja
ty
ona
my
wy
oni
Past feminine tense
skopiowałam
I copied
skopiowałaś
you copied
skopiowała
she copied
skopiowałyśmy
we copied
skopiowałyście
you all copied
skopiowały
they copied
Future feminine tense
skopiuję
I will copy
skopiujesz
you will copy
skopiuje
she will copy
skopiujemy
we will copy
skopiujecie
you all will copy
skopiują
they will copy
Conditional feminine tense
skopiowałabym
I would copy
skopiowałabyś
you would copy
skopiowałaby
she would copy
skopiowałybyśmy
we would copy
skopiowałybyście
you all would copy
skopiowałyby
they would copy
Conditional perfective feminine tense
skopiowałabym była
I would have copied
skopiowałabyś była
you would have copied
skopiowałaby była
she would have copied
skopiowałybyśmy były
we would have copied
skopiowałybyście były
you all would have copied
skopiowałyby były
they would have copied
ja
ty
on
my
wy
oni
Past masculine tense
skopiowałem
I copied
skopiowałeś
you copied
skopiował
he copied
skopiowaliśmy
we copied
skopiowaliście
you all copied
skopiowali
they copied
Future masculine tense
skopiuję
I will copy
skopiujesz
you will copy
skopiuje
he will copy
skopiujemy
we will copy
skopiujecie
you all will copy
skopiują
they will copy
Conditional masculine tense
skopiowałbym
I would copy
skopiowałbyś
you would copy
skopiowałby
he would copy
skopiowalibyśmy
we would copy
skopiowalibyście
you all would copy
skopiowaliby
they would copy
Conditional perfective masculine tense
skopiowałbym był
I would have copied
skopiowałbyś był
you would have copied
skopiowałby był
he would have copied
skopiowalibyśmy byli
we would have copied
skopiowalibyście byli
you all would have copied
skopiowaliby byli
they would have copied
Impersonal
skopiowano by
there would be copied
skopiowano by
there would be copied

Examples of skopiować

Example in PolishTranslation in English
- Musimy skopiować ten plik.- We need to copy this file.
- Muszę to skopiować.- I'm gonna have to copy that.
- Oraz potrafiłby skopiować to zabójstwo.Well, he would know our dead guy. And he'd know the murder well enough to be able to copy it.
-Zapraszam skopiować Leo ...- Feel free to copy Leo...
/ - Ktokolwiek zabił Marissę Schuur i Cassie Boyle, /- chciał skopiować metody Hobbsa.Whoever killed Marissa Schurr and Cassie Boyle wanted to copy how Garret Jacob Hobbs killed his victims.
"Proszę skopiuj... i prześlij dalej"."Please copy... and pass around".
Lepiej skopiuj je tutaj, Liss.You copy here, better, Liss.
Sammy, skopiuj wszystkim tą fotografię.Sammy, get a copy of this photograph to everyone.
- Jeżeli rzucisz okiem na strony, które skopiowałam dziś rano, zobaczysz, że jestem w pełni wykwalifikowana nie jestem zdrowym człowiekiem.You're serious, aren't you? If you will look at the pages I copied for you this morning, - you will see that I am fully qualified to...
A teraz wszyscy przeczytajcie rozdziały o grze... które wam skopiowałam ze Wspomnień Housemana.I want everyone to read the chapters on acting... I photocopied out of Houseman's memoirs tonight.
Ale najpierw ją skopiowałam.You burnt my map? - But only after I copied it.
Moja siostra dostała brzydkiego kaszlu przy zapaleniu płuc, więc po prostu skopiowałam jej receptę.My sister got a bad cough with her pneumonia so I just copied her prescription.
To dowodzi, że ten kto umieścił w internecie pracę, którą rzekomo skopiowałam, zrobił to po tym, jak ja złożyłam swoją.This proves that whoever posted the paper I supposedly copied online did so after I had already turned mine in.
/Gdzie jest czwarta instrukcja, /ta, którą skopiowałaś?Where's the fourth manual, The one you copied?
Cate je tu przyniosła, a ty to skopiowałaś?So Cate brought this stuff down here and you copied it?
Pewnie skopiowałaś to z czasopisma.You probably copied it from a magazine.
A potem skopiowała mój nos. Poważnie.And then she copied my nose.
Mówisz o taśmach, które Emily skopiowała i schowała w swojej małej skrzynce z tajemnicami?You mean the tapes that Emily copied and stashed away in her little box of secrets?
Ślubny welon skopiowała ze zdjęcia w żurnalu. Taki sam miała Maria Shriver.The veil Suzanne wore... she had copied from a picture in a magazine... the exact same one Maria Shriver wore at her wedding.
Ale ją skopiowałyśmy.But we copied it down.
- Dlaczego Operacje to skopiowały?- Why was Operations copied on this?
Nawet ten pomysł skopiowały.They even copied this idea.
- Cóż, ja po prostu Cię skopiowałem.- Well, I just copied you.
- To ta, którą skopiowałem?- Is this the one I copied?
Bardzo chciała odzyskać dokumenty, które skopiowałem, więc...What she was most concerned about was getting back this research that I copied.
Dokumenty Societele, które skopiowałem zniknęły.Those files I copied from Societel, they're gone.
Dostałem relację od Severn'a, i skopiowałem dla Pani, Panno Brawne.I received an account from Severn, and I've copied it for you, Miss Brawne.
- Z czego go skopiowałeś?- You copied it from what?
A jeśli ją skopiowałeś?Everyone has a Merry Christmas. What assurances do I have that you haven't copied that tape?
Gus, skopiowałeś te określenia ze słowniczka, z podręcznika o zdrowiu.Gus, you copied those terms from the glossary of our health textbook.
I w tym czasie, skopiowałeś to, co na nim było.At which time, you copied it.
Musiałeś widzieć je kiedyś i skopiowałeś na rysunek.You must have seen it once and copied it.
- Ktoś skopiował jej sposób działania, podobnie jak zabójca Marissy Schuur i Cassie Boyle skopiował sposób, w jaki zabijał Garret Jacob Hobbs.- She was copied. Like whoever killed Marissa Schurr and Cassie Boyle wanted to copy how Garret Jacob Hobbs killed his victims.
- Wiemy, jakie dane skopiował? - Nie wiemy.Do we know what intel he copied?
-Najwyraźniej koleś skopiował moje.Obviously he copied me.
Albo Kateb wysadził Wilton Suites albo ktoś to skopiował.So either Kateb blew up the Wilton Suites in Yemen, or... someone copied him.
Co jeśli Slab to skądś skopiował i wysłał sam sobie podpisując swoim imieniem?Yeah, so what if Slab lost my term paper after he copied it and turned it in as his own and got an A?
/Ale najpierw skopiowaliśmy ich tajemnice, /żeby mieć coś na nich, /gdyby chcieli nam zaszkodzić.But first we copied all their secrets so we'd have something to blackmail them with if they ever came after us.
Muszę również Panią poinformować, że skopiowaliśmy jego obrzydliwy, mały film jako dowód.L also have to inform you that we have copied his disgusting little film as evidence.
Myślałem, że skopiowaliśmy dysk.I thought you said we copied the card.
Ty i twoi znajomi tylko skopiowaliście pomysł.You're not an inventor. You and your friends just copied the idea of evite.
Co jeśli skopiowali klucz?What if they copied the key?
Co...co myśmy skopiowali?My God, what kind of monster have we copied from?
Dlatego skopiowali klucz.That's why they copied the key.
Może go skopiowali.Maybe they copied it.
Oni go skopiowali, a ty nawet nie pomyślałeś?They copied him and you didn't even think?
Myślisz, że się skopiowało?You think we got the thing copied?

More Polish verbs

Other Polish verbs with the meaning similar to 'copy':

None found.
Learning languages?