Eliminere (to eliminate) conjugation

Norwegian
26 examples
This verb can also mean the following: do

Conjugation of eiti

Jeg
Bokmål present tense
eliminerer
I eliminate
Bokmål past tense
eliminerte
I eliminated
Bokmål future tense
vil eliminere
I will eliminate
Bokmål conditional tense
ville eliminere
I would eliminate
Jeg
Bokmål imperative tense
eliminer
I eliminate
Bokmål present perfect tense
har eliminert
I have eliminated
Bokmål past perfect tense
hadde eliminert
I had eliminated
Bokmål future perfect tense
vil ha eliminert
I will have eliminated
Jeg
Bokmål conditional perfect tense
ville ha eliminert
I would have eliminated
Jeg
Nynorsk present tense
eliminerer
I eliminate
Nynorsk past tense
eliminerte
I eliminated
Nynorsk future tense
vil eliminere
I will eliminate
Nynorsk conditional tense
ville eliminere
I would eliminate
Jeg
Nynorsk imperative tense
eliminer
I eliminate
Nynorsk present perfect tense
har eliminert
I have eliminated
Nynorsk past perfect tense
hadde eliminert
I had eliminated
Nynorsk future perfect tense
vil ha eliminert
I will have eliminated
Jeg
Nynorsk conditional perfect tense
ville ha eliminert
I would have eliminated

Examples of eliminere

Example in NorwegianTranslation in English
Første skritt mot en endring av statusen vår er å eliminere dette skillet mellom oss.The first step towards changing our status is to eliminate this difference between us."
Dere sier at den amerikanske regjeringen... bruker millioner på å eliminere narkotikastrømmen til gatene våre.On one hand, you're saying the US government is spending millions to eliminate the flow of drugs onto our streets.
De vil sende sin beste mann, James Bond, for å eliminere ham.They will send their best man, James Bond, to eliminate him.
Til slutt vil dere prøve å eliminere oss.Eventually you will try to eliminate us.
Hvis vi er i en slags labyrint, er det logisk å eliminere alle veier som ikke fører til målet.If we are indeed trapped in some sort of labyrinth, then the logical course is to systematically eliminate all routes which do not lead us to our desired destination.
- Vi må eliminere vaktene.- We'll have to eliminate the guards.
Og før jeg tok over den Transjordanske oljen, så måtte mine egne menn eliminere litt lokal motstand.Oh, before I took over Transjordanian oil my own intelligence men had to eliminate a little local opposition.
Første skritt mot en endring av statusen vår er å eliminere dette skillet mellom oss.The first step towards changing our status is to eliminate this difference between us."
Dere sier at den amerikanske regjeringen... bruker millioner på å eliminere narkotikastrømmen til gatene våre.On one hand, you're saying the US government is spending millions to eliminate the flow of drugs onto our streets.
For a eliminere enhver tvil du kanskje har i forhold til denne saken skal jeg med én gang sette i verk en omfattende etterforskning.To eliminate any doubt you might have on this matter I'll launch a full-scale investigation, starting right now.
Det eliminerer speideren.That eliminates the Boy Scouts.
OK. 50 sekunder, og så eliminerer jeg én.OK. 50 seconds and then I'm gonna eliminate one.
Vanligvis er de ikke skadelige fordi dette enzymet eliminerer overskuddet, ikke sant?All right. Now normally they are not harmful because... this enzyme eliminate the excess, right?
Vet du hvordan du eliminerer det byråkratiske sprøytet?- Bureaucratic quagmire. IKnow how to eliminate the quagmire?
Til slutt eliminerer dere dem.Eventually, they will be eliminated altogether.
Hvis du tar alle brukerne av alle de andre illegale stoffene til sammen, og du eliminerte marijuana fra det regnestykket, ville det ikke vært et stort nok narkotikaproblem, i enten Canada eller USA, til å rettferdiggjøre den massive pengebrukenQuite frankly, if you took the using population of all the other illegal drugs combined and you eliminated cannabis from that equation, there wouldn't be a big enough drug problem in either this country or the United States to justify the massive expenditures that go towards fighting the war.
En ubevæpnet, genetisk modifisert soldat eliminerte ti velutrustede menn.One unarmed, genetically modified soldier eliminated ten heavy-armed men.
Matias eliminerte den tøffeste...Matias eliminated the toughest guy...
Angrepsfly støttet bakkestyrkenes forsvar og eliminerte ti fiendetanks.AttackAircraftsupported Land Forces Defense -andeliminatedten enemytanks.
Vi eliminerte hans menn og vi eliminerte ham, frigjorde de friske folkene der så de kunne etablisere et nytt liv for seg selv.We eliminated his men and we eliminated him, freeing those healthy people there to establish a life for themselves.
Hvis Picard eller folkene hans blander seg, så eliminer dem.If Picard or any of his people interfere ... eliminate them.
Kynikere som deg blir eliminert...Cynics like you would be eliminated...
Den eneste som kunne forråde oss var Oswald, og han er eliminert.The only man who could betray us was Oswald and he's been eliminated.
Vi har eliminert Benson.Yes, we've, uh... We've eliminated Benson.
Vi har eliminert Eunice og vi har eliminert...We've eliminated Eunice and we've eliminated, uh...
Som jeg sa, så har vi eliminert Benson og vi har eliminert Eunice.Oh, yes, well, as I was saying, we've eliminated Benson and we've, uh... We've eliminated Eunice.

More Norwegian verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

eliminera
eliminate

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

delegere
delegate
diagnostisere
diagnose
dreie
turn
ekstrahere
extract
ekte
marry
eliminera
eliminate
elle
do
etterligne
imitate
fable
fable
falle
fall

Other Norwegian verbs with the meaning similar to 'eliminate':

None found.
Learning languages?