Vonken (to spark) conjugation

Dutch
22 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
vonk
I spark
vonkt
you spark
vonkt
he/she/it sparks
vonken
we spark
vonken
you all spark
vonken
they spark
Present perfect tense
ben gevonkt
I have sparked
bent gevonkt
you have sparked
is gevonkt
he/she/it has sparked
zijn gevonkt
we have sparked
zijn gevonkt
you all have sparked
zijn gevonkt
they have sparked
Past tense
vonkte
I sparked
vonkte
you sparked
vonkte
he/she/it sparked
vonkten
we sparked
vonkten
you all sparked
vonkten
they sparked
Future tense
zal vonken
I will spark
zult vonken
you will spark
zal vonken
he/she/it will spark
zullen vonken
we will spark
zullen vonken
you all will spark
zullen vonken
they will spark
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou vonken
I would spark
zou vonken
you would spark
zou vonken
he/she/it would spark
zouden vonken
we would spark
zouden vonken
you all would spark
zouden vonken
they would spark
Subjunctive mood
vonke
I spark
vonke
you spark
vonke
he/she/it spark
vonke
we spark
vonke
you all spark
vonke
they spark
Past perfect tense
was gevonkt
I had sparked
was gevonkt
you had sparked
was gevonkt
he/she/it had sparked
waren gevonkt
we had sparked
waren gevonkt
you all had sparked
waren gevonkt
they had sparked
Future perf.
zal gevonkt zijn
I will have sparked
zal gevonkt zijn
you will have sparked
zal gevonkt zijn
he/she/it will have sparked
zullen gevonkt zijn
we will have sparked
zullen gevonkt zijn
you all will have sparked
zullen gevonkt zijn
they will have sparked
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gevonkt zijn
I would have sparked
zou gevonkt zijn
you would have sparked
zou gevonkt zijn
he/she/it would have sparked
zouden gevonkt zijn
we would have sparked
zouden gevonkt zijn
you all would have sparked
zouden gevonkt zijn
they would have sparked
Du
Ihr
Imperative mood
vonk
spark
vonkt
spark

Examples of vonken

Example in DutchTranslation in English
"Zoek uit hoe Winston aan zijn vonken komt, en steel het vervolgens.""Find out where Winston gets his sparkle, - and then steal it." - Oh!
"die nacht op de diamant, toen 40,000 toeschouwers hem zagen scoren, voelde ze het gebrul van de menigte over zich heen gaan als een golf, die haar in de nacht droegen als branden vonken."That night on the diamond, as 40,000 spectators watched him score, she felt the crowd's roar breaking over like her a wave, carrying her up into the night like burning sparks.
"met vonken in hun vacht."with the sparks burning their fur.
"vonken, van goddelijke liefde die opkwam""of sparks, of love, of such divinity that, vanquished,
- De vonken begonnen in het rond te vliegen...- We went to the dark vault... - Things got sparky...
" Ik voel in mij die vonk,"l feel within me that spark,
"Als de eerste vonk bij de Hindenburg:"it was like spotting the first spark on the hindenburg:
"De vonk die de revolutie zal ontsteken zal vandaag het licht zien.""The spark that will ignite the revolution will be set today."
"Laat het vuur niet doven... "vonk na onvervangbare vonk... "in het moeras van 'nog niet'...Do not let your fire go out, spark by irreplaceable spark in the hopeless swaps of the not quite, the not yet, and the not at all.
"Ze heeft niet de Gilmore-kracht of Gilmore-vonk.She does not have the Gilmore stamina or spark.
- Zie je hoe dat vonkt?-See how that's sparking there?
Als het vonkt, het is genoeg geladen om je hele gezicht op te blazen.If it sparks, it's got enough charge to blow off your face.
Cassius, u bent net een lam vol van woede, als een vuursteen... die snel vonkt en direct daarna weer koud aanvoelt.You are yoked with a lamb that carries anger as the flint bears fire; Who, much enforced, shows a hasty spark, and straight is cold again.
Die hoofdpijn betekent dat de accu eindelijk vonkt.The headaches mean you've finally sparked the battery.
Elk haartje op je arm vonkt op mijn hand.Every hair on your arm's shooting sparks into my hand.
Er moet iets gevonkt hebben. Oude bedrading.Something must have sparked.
Er zal zoveel loodfosfaat op haar skelet dat het vonkte... toen ik m'n mes erop zette.There was so much lead phosphide on her skeleton that it sparked when I scraped it with my knife.
Het vonkte.It sparked.
Ik heb gisteren meerdere keren op onze dief geschoten... en het leek alsof ze van hem af vonkte.Uh-huh. I fired a dozen rounds at our car thief, and it was like they sparked off of him.
Ik hoopte dat je zesde zintuig vonkte voor wat meer duidelijkheid. Sorry, geen vonkje.I was just hoping something sparked your sixth sense, so we can expedite things.
In de maanden erna werd vastgesteld dat... een beschadigde spoel in de zuurstoftank... tijdens 't roeren vonkte en dat had de explosie veroorzaakt.ln the following months, it was determined... that a damaged coil built inside the oxygen tank... sparked during our cryo stir and caused the explosion that crippled the Odyssey.
Telegraafkabels zoemden en vonkten... en kregen kortsluiting van een schokgolf van stroom.Telegraph lines Stretching across America Hummed and sparked

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

banken
do
bonken
bang
danken
thank
denken
think
dunken
please
hinken
limp
honken
do
janken
lament
linken
link
lonken
ogle
manken
limp
monken
do
pinken
blink
ranken
do
ronken
throb

Similar but longer

vonkelen
do

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'spark':

None found.
Learning languages?