Claimen (to claim) conjugation

Dutch
33 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
claim
I claim
claimt
you claim
claimt
he/she/it claims
claimen
we claim
claimen
you all claim
claimen
they claim
Present perfect tense
heb geclaimd
I have claimed
hebt geclaimd
you have claimed
heeft geclaimd
he/she/it has claimed
hebben geclaimd
we have claimed
hebben geclaimd
you all have claimed
hebben geclaimd
they have claimed
Past tense
claimde
I claimed
claimde
you claimed
claimde
he/she/it claimed
claimden
we claimed
claimden
you all claimed
claimden
they claimed
Future tense
zal claimen
I will claim
zult claimen
you will claim
zal claimen
he/she/it will claim
zullen claimen
we will claim
zullen claimen
you all will claim
zullen claimen
they will claim
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou claimen
I would claim
zou claimen
you would claim
zou claimen
he/she/it would claim
zouden claimen
we would claim
zouden claimen
you all would claim
zouden claimen
they would claim
Subjunctive mood
claime
I claim
claime
you claim
claime
he/she/it claim
claime
we claim
claime
you all claim
claime
they claim
Past perfect tense
had geclaimd
I had claimed
had geclaimd
you had claimed
had geclaimd
he/she/it had claimed
hadden geclaimd
we had claimed
hadden geclaimd
you all had claimed
hadden geclaimd
they had claimed
Future perf.
zal geclaimd hebben
I will have claimed
zal geclaimd hebben
you will have claimed
zal geclaimd hebben
he/she/it will have claimed
zullen geclaimd hebben
we will have claimed
zullen geclaimd hebben
you all will have claimed
zullen geclaimd hebben
they will have claimed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou geclaimd hebben
I would have claimed
zou geclaimd hebben
you would have claimed
zou geclaimd hebben
he/she/it would have claimed
zouden geclaimd hebben
we would have claimed
zouden geclaimd hebben
you all would have claimed
zouden geclaimd hebben
they would have claimed
Du
Ihr
Imperative mood
claim
claim
claimt
claim

Examples of claimen

Example in DutchTranslation in English
"de bezittingen van de overledene nu te claimen.""to claim the possessions of the deceased at this time."
"hij zal claimen"He will claim
'Waar ik alles wat van mij is zal claimen..."Where I will claim all that is mine
- Een set is een bende. Je kunt claimen bij welke bende je hoort.It's like, you claim which group you come from.
- Ik ga dat paard claimen, Marcus.I'm claiming that horse, Marcus.
"Ik maak meer van dat ding dat ik claim te haten.""I'm making more of the thing that I claim to hate."
"Je krijgt 40 dollar als ik het geld van de laatste claim binnen heb.""You'll get your 40 bucks when my new disability claim kicks in."
"Om uw claim op de troon te rechtvaardigen"To legitimise your claim to the throne of England, His Holiness proposes
'Bij zeven eerdere gelegenheden, hebben we uw claim schriftelijk geweigerd.'"On seven prior occasions, we have denied your claim in writing."
'Claim uitvoerders moeten alle claims afwijzen binnen drie dagen.'"Claim handlers are directed to deny all claims within three days."
"Doktertje spelen" met een andere man, drie uur nadat u claimt met mijn cliënt te hebben gespeelt."Bobbing for apples" with a different man three hours after you claimed you "bobbed" with my client? Yeah.
"Terwijl hij verantwoordelijkheid claimt voor de huidige aanvallen, ...""While he is claiming responsibility for the current attacks, ..."
'Als een roos gevangen in een boek... 'op elke pure vrouw mag het lijken, 'voor zijn basis pagina's claimt hij controle en verpletterd de bloem in de ziel.'"Like a rose caught in a book "on which pure women may not look, "for its base pages claim control and crush the flower within the soul."
- De charmeurs van de verzekering... worden boos als je iets claimt.- The charmers at our insurance agency... get mad when you try to claim something.
- Een conducteur claimt dat een passagier... de terrorist uit het raam schopte, voordat het vest explodeerde.A metro rail employee claims a passenger jumped to the bomber before he could set off his vest.
- Wat als je ziel al geclaimd is?What if your soul has already been claimed?
Aan elke vrouw die je geclaimd hebt ooit te hebben liefgehad.To every woman you have claimed you've ever loved.
Alle daden geclaimd met trots.All deeds claimed with pride.
Als ik de troon geclaimd had, zou ik de Steen der Tranen niet kunnen zoeken.If I'd claimed the throne, I wouldn't be on a quest to find the Stone of Tears.
Als ze in zeven dagen niet geclaimd worden, worden ze ver weggestuurd naar Neverland om de kosten te dekken."If they are not claimed in seven days, "they are sent far away to the Never Land "to defray expenses.
" lemand vermoord vader, " claimde ze moedeloos."Someone's killed father," she despondently claimed.
Congresman Lillienfield claimde dat 1/3 van het Witte Huis personeel drugs gebruikte.Congressman Lillienfield claimed one in three White House staffers use drugs.
Daarna, ging hij het leger in, en ging naar Koeweit voor dessert storm, en toen hij na een paar jaar terugkwam, stopte hij met zijn belasting te betalen, claimde dat hij een soeverein burger was,After that, he joined the army, and he went to Kuwait for desert storm, and when he came back, after a couple years, he quit paying his taxes, claimed that he was a sovereign citizen,
De Nygaax claimde zijn slachtoffers een voor een, en legde ze aan de voeten van zijn meester.The Nygaax claimed its victims one by one, and laid them at its master's feet.
De Testing Service claimde dat meer studeren niet genoeg was voor de verhoogde score van Nick's en ze hadden gelijk.The testing service claimed increased studying was not enough to boost Nick's scores, and they were right.
'The White Stallions', nazi´s uit Connecticut, claimden de verantwoordelijkheid.Connecticut neo-Nazi group Called the white stallions claimed responsibility.
De nationale media claimden, dat gedurende het weekend, dat de Bilderberg groep zou samenkomen, Obama een afspraak had, in Chicago, in het mid-westen.The national media claimed that during the weekend the Bilderberg Group was scheduled to meet that Obama had speaking engagements set for Chicago and the Midwest.
Duizenden jaren voordat Europese kolonisten het land claimden... bewoonde een andere groep immigranten Noord-Amerika. Totdat iets of iemand het Clovisvolk uitroeide.Millennia before European colonists claimed it as their own, another group of immigrants dominated North America- that is, until someone or something wiped out the Clovis people.
Economisten en bankiers claimden dat ze de markt veiliger maakten.Economists and bankers... claimed they made market safer.
En claimden zijn hand ondanks de overwinning.And claimed hand even though he stood victor.
het werkte voor mishandelde vrouwen die claime hun partner vermoord te hebben uit zelfverdediging.It's worked for battered women who claim they killed their spouse in self-defense.
Een sms van een dronken meisje claimend dat zij iets wist wat vijf jaar geleden gebeurde?One text from a drunk girl claiming to know about something that happened five years ago?
Het woord bereikte me dat mijn naam werd genoemd bij het openen van de poort, zaken claimend.Word has reached ear you spoke my name upon entering gate, claiming business.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

Not found
We have none.

Similar but longer

Not found
We have none.

Random

bovenliggen
do
calcineren
calcinate
casten
cast
celebreren
celebrate
cementen
do
centeren
center
civiliseren
civilize
classificeren
classify
coderen
encode
commenteren
annotate

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'claim':

None found.
Learning languages?