Baseren (to base) conjugation

Dutch
30 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
baseer
I base
baseert
you base
baseert
he/she/it bases
baseren
we base
baseren
you all base
baseren
they base
Present perfect tense
heb gebaseerd
I have based
hebt gebaseerd
you have based
heeft gebaseerd
he/she/it has based
hebben gebaseerd
we have based
hebben gebaseerd
you all have based
hebben gebaseerd
they have based
Past tense
baseerde
I based
baseerde
you based
baseerde
he/she/it based
baseerden
we based
baseerden
you all based
baseerden
they based
Future tense
zal baseren
I will base
zult baseren
you will base
zal baseren
he/she/it will base
zullen baseren
we will base
zullen baseren
you all will base
zullen baseren
they will base
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou baseren
I would base
zou baseren
you would base
zou baseren
he/she/it would base
zouden baseren
we would base
zouden baseren
you all would base
zouden baseren
they would base
Subjunctive mood
basere
I base
basere
you base
basere
he/she/it base
basere
we base
basere
you all base
basere
they base
Past perfect tense
had gebaseerd
I had based
had gebaseerd
you had based
had gebaseerd
he/she/it had based
hadden gebaseerd
we had based
hadden gebaseerd
you all had based
hadden gebaseerd
they had based
Future perf.
zal gebaseerd hebben
I will have based
zal gebaseerd hebben
you will have based
zal gebaseerd hebben
he/she/it will have based
zullen gebaseerd hebben
we will have based
zullen gebaseerd hebben
you all will have based
zullen gebaseerd hebben
they will have based
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou gebaseerd hebben
I would have based
zou gebaseerd hebben
you would have based
zou gebaseerd hebben
he/she/it would have based
zouden gebaseerd hebben
we would have based
zouden gebaseerd hebben
you all would have based
zouden gebaseerd hebben
they would have based
Du
Ihr
Imperative mood
baseer
base
baseert
base

Examples of baseren

Example in DutchTranslation in English
- Die baseren zich op gegevens.Predictions based on hard data, not fortune-telling.
- Mr. Morris, werd u geregisseerd om uw voorstelling op iemand anders te baseren? Wat bedoel je?- Mr. Morris, were you directed to base your performance on anyone else?
...de productie op fossiele brandstoffen te baseren om de crisis te bezweren... dan rekenen ze buiten de waard...to base ... to defuse the crisis ... the production of fossil fuels they count out the worth ...
0nvoldoende informatie om een juist oordeel op te baseren.Not sufficient information on which to base a valid assessment".
Als wij kunnen bewijzen dat McCoy en Slater hun aanbevelingen baseren op iets anders dan feiten?What if we could prove that McCoy and Slater made their recommendations based on something other than the facts?
- Hoezo? Ik baseer het op de richting van de splinters in Ophelia's handen.Look, based on the direction of the splinters in ophelia's hands, she's not the killer.
- Ik baseer haar op jou.I'm going to base her on you.
- Waarop baseer je je ethische beslissingen dan?So, how do you base your ethical decisions, then?
Als ik tegen die waarden ben, waarom baseer ik mijn leven er dan nog op?If I reject the basis of such values, why live a life based on them?
Daar baseer ik m'n aankomst op.I base my airport arrival time on those odds.
'Auteur Sage McCallister baseert al zijn verhalen... op bronnen uit de eerste hand. 'It says right here on the back. "Author Sage McCallister bases all his stories on firsthand accounts."
- Doe maar niet zou arrogant. Je weet wat er gebeurt als je je leven op leugens baseert.You know what happens when you base your life on lies, right?
- Het OM baseert zich op een theorie.- Prosecution's case is based on a theory.
- Het betekent... dat wanneer je je verwachtingen baseert op enkel datgene wat je ziet... je jezelf verblindt voor de mogelijkheden van een nieuwe realiteit.It means that when you base your expectations only on what you see, you blind yourself to the possibilities of a new reality.
Blake Calamar werd tijdens zijn laatste bezoek bij de grand jury, enige vervolgvragen gesteld baseert op Miss Sharma's getuigenis, en je raad nooit wat er gebeurde.Well, oddly, no. Blake Calamar, during his last visit to the grand jury, was asked some follow-up questions based on Miss Sharma's testimony, and you'll just never guess what happened.
"'T Is gebaseerd op A Christmas Carol..."It's based on A Christmas Carol...
"Beste vader, mijn hele leven werd mij verteld dat ik bestemd was voor iets groots... uitsluitend en alleen gebaseerd vanwege mijn naam.""Dear Dad, my whole life, "I've been told I was destined for greatness based solely on the virtue of my name."
"Burgerlijke aansprakelijkheid verbonden met een bureau is gebaseerd op een aantal factoren,"Civil liability associated with agency is based on several factors--" "including the deviation
"Er is nog een theorie... dat twee staten blijven bestaan, apart en onsamenhangend van elkaar... elk een nieuwe tak maken van de realiteit, gebaseerd op twee uitkomsten.""There is another theory: that two states continue to exist... separate and decoherent from each other, each creating a new branch of reality... based on the two outcomes.
"In welke mate is mijn gehoorzaamheid aan God... gebaseerd op geboden en verboden... of op een ware liefde voor hem?""To what extent is my commitment to obey God based on dos and don'ts or on a true love for Him?"
-Hij baseerde zich op het aantal nieuw gevormde sterren, de planeten daaromheen en de planeten waarop leven zou kunnen voorkomen dat intelligent en geavanceerd genoeg is om contact te kunnen maken. Luisteren jullie wel?He based his calculations on the number of new stars formed every year, the number of planets orbiting those stars and the number of those planets that were likely to sustain life forms intelligent and technologically advanced enough to make contact.
Bryan baseerde Eve op Olivia.So Bryan based Eve on Olivia. All that proves is that
Burns vertelde dat hij het spel baseerde op geschriften van Theodore Rose.Burns told us that he based the game On some of the writings of theodore rose.
Conan Doyle het boek "Sherlock Holmes" baseerde op een dokter?Conan Doyle based Sherlock Holmes on a doctor.
Dat deed de rechter, en hij baseerde dat op feiten.The judge did that, based on fact.
Het enige dat ik weet is dat het verhaal dat vanmorgen in de krant stond... onjuist is en het is... als onjuist vast komen te staan... niet alleen door mij, maar ook door het persoon... op wiens Grand Jury, geheime Grand Jury verklaring... zij hun verhaal baseerden.All I know is that the story that ran this morning... is incorrect and it's been so... stated as being incorrect... by not only me, but by the individual... whose Grand Jury, secret Grand Jury testimony... they based their story on.
Hier hadden ze ruzie volgens die getuige... en daarop baseerden ze het onderzoek van de eerste maand.They had a fight here according to that one witness they based the first month's investigation on.
Maar mensen die Porno en exploitatie horrorfilms maakten baseerden hun beslissingen op winstverwachtingen.But people who pornography and exploitation of horrors based their decisions on profit expectations.
Vier jaar geleden, toen u verpleegster was, wist u toen dat deze artsen, Marx en Towler, hun behandeling van Deborah Ann Kaye baseerden op dit formulier, dat u ondertekend hebt ?Four years ago, when you were working as a nurse... are you aware that these doctors, Marx and Towler... based their treatment of Deborah Ann Kaye on this admitting form... which you signed?
Ze baseerden Fred Flintstone op hem.They based Fred Flintstone on him. -No, they did not.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

bakeren
swaddle
begeren
desire
beheren
manage
beieren
do
bekeren
convert
beleren
school
beteren
mend
beweren
claim
bezeren
hurt
boteren
butter
doseren
dose
faseren
phase
fuseren
act
laseren
laser
poseren
pose

Similar but longer

Not found
We have none.

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'base':

None found.
Learning languages?