Beweren (to claim) conjugation

Dutch
34 examples

Conjugation of eiti

Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Present tense
beweer
I claim
beweert
you claim
beweert
he/she/it claims
beweren
we claim
beweren
you all claim
beweren
they claim
Present perfect tense
heb beweerd
I have claimed
hebt beweerd
you have claimed
heeft beweerd
he/she/it has claimed
hebben beweerd
we have claimed
hebben beweerd
you all have claimed
hebben beweerd
they have claimed
Past tense
beweerde
I claimed
beweerde
you claimed
beweerde
he/she/it claimed
beweerden
we claimed
beweerden
you all claimed
beweerden
they claimed
Future tense
zal beweren
I will claim
zult beweren
you will claim
zal beweren
he/she/it will claim
zullen beweren
we will claim
zullen beweren
you all will claim
zullen beweren
they will claim
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional mood
zou beweren
I would claim
zou beweren
you would claim
zou beweren
he/she/it would claim
zouden beweren
we would claim
zouden beweren
you all would claim
zouden beweren
they would claim
Subjunctive mood
bewere
I claim
bewere
you claim
bewere
he/she/it claim
bewere
we claim
bewere
you all claim
bewere
they claim
Past perfect tense
had beweerd
I had claimed
had beweerd
you had claimed
had beweerd
he/she/it had claimed
hadden beweerd
we had claimed
hadden beweerd
you all had claimed
hadden beweerd
they had claimed
Future perf.
zal beweerd hebben
I will have claimed
zal beweerd hebben
you will have claimed
zal beweerd hebben
he/she/it will have claimed
zullen beweerd hebben
we will have claimed
zullen beweerd hebben
you all will have claimed
zullen beweerd hebben
they will have claimed
Ik
Jij/Je/U
Hij/Zij/Het
Wij/We
Jullie
Zij
Conditional perfect tense
zou beweerd hebben
I would have claimed
zou beweerd hebben
you would have claimed
zou beweerd hebben
he/she/it would have claimed
zouden beweerd hebben
we would have claimed
zouden beweerd hebben
you all would have claimed
zouden beweerd hebben
they would have claimed
Du
Ihr
Imperative mood
beweer
claim
beweert
claim

Examples of beweren

Example in DutchTranslation in English
"Ik kan niet beweren dat ik grip had op de zaak." "Integendeel: De ontwikkelingen hadden mij juist in hun grip.""I don't claim to have controlled events but confess plainly that events have controlled me."
"Ze beweren dat de jonge prins, Hideyori,""They claim the young prince, Hideyori,"
'Anonieme bronnen beweren dat Joris haar dood schoot voor zijn eigen mensen, en ze liet kijken toen ze dood bloedde, als een waarschuwing'"Anonymous sources claim that Joris shot her in front of his own crew, and made them watch as she bled out, as a warning."
'Hoewel geen enkele groepering de verantwoordelijkheid heeft opgeëist beweren onbevestigde berichten, dat de bom van IRA origine was.'While no group has claimed responsibility for the explosion, unconfirmed reports suggest that the device was of I.R.A. origin.
'Sommige religieuze groeperingen beweren dat acties van gisteravond... 'een bewijs zijn voor hun overtuiging.''Some religious groups are claiming events overnight 'are a vindication of their teachings.'
- Dat beweer ik niet.- I never claimed to be.
- Dat beweer je.- So you claim.
- Dat beweer jij toch?- That claim you anyway?
- Ik beweer niemand te kennen.- I don't claim to know anyone.
- Ik beweer niet dat ik hem ben.- I never claimed to be Naman. Liar.
"De nieuwe atletiek trainer hier beweert dat ik naar de olympische spelen zou moeten gaan.""The new athletic coach here claims I should go into the Olympic Games."
"Het controversiële boek "2LOT's Tales" van Professor Casey... beweert elk argument voor een door God gecentraliseerde wereld te kunnen weerleggen.""Professor Casey's controversial book 2LOT's Tales "claims to demolish every argument offered for a God-centered universe."
"Man in North Carolina beweert dat hij het zwarte teer van het kwaad kan verwijderen.""A man in North Carolina claims he can remove the black tar of evil."
"Tiener beweert dat bezeten auto de chauffeur vermoordde.""Iowa teen claims possessed pickup kills driver."
'Mr. Hughes, werkte u ooit samen, of kent u een man met de naam Irving... die beweert dat hij deze biografie met u heeft opgenomen'Mr. Hughes, did you cooperate, or do you know a man named Irving, who claims to have taped this biography with you?
- Dat heb ik ook nooit beweerd.- I've never claimed that.
- Dat heb je beweerd.So you've claimed.
Dat heb ik nooit beweerd.- I never claimed that.
Dat heb ik ook nooit beweerd.I never claimed to be.
"Er wordt geloofd dat La Bete uiteindelijk is gevangen en vermoord door een befaamde jager, wie beweerde dat zijn vrouw en vier kinderen de eerste prooien van het beest waren. ""It is believed that la Bete was finally trapped and killed by a renown hunter who claimed his wife and four children were the first to fall prey to the creature."
"McFadden beweerde dat hij werd bezocht door de geest van z'n overleden zoon..."McFadden claimed that he was haunted by the ghost of his dead son,
"Nu beweerde hij Democraat te zijn en had ie 'n heel plat accent, alsof hij uit 't volk kwam.""Now he claimed to be a Democrat and his accent seemed to be coarse, as if he were one of the crowd. "
'Hij beweerde dat hij op vakantie ging, maar kon geen hotel naam noemen... ' waar hij zou verblijven."He claimed he was sneaking away for a holiday, but couldn't name a hotel..." ... at which he was expected.
'Toen haar echtgenoot de stad uit was, beweerde Martha May...' 'dat ze was aangevallen door een onzichtbare kracht.'"When her husband was out of town, Martha May claimed she was being attacked by an unseen force."
- De twee technici bij CryoNYC die beweerden te zijn aangevallen door die man.Then who? The two techs at cryoNYC. The ones who claimed they were attacked by this man.
- Een wereldrecord. Al beweerden de Duitsers... dat hij toen van een lichte helling reed.Although the Germans claimed it was set on a slight downgrade.
- Toen Howard Hughes stierf... beweerden vierhonderd mensen dat ze zijn erfgenaam waren.When Howard Hughes died, 400 people claimed to be his heirs.
- Waar ik een bonte mengeling bewoners ontmoette, sommigen beweerden dat een roodharige vrouw het park bezocht met een jonge jongen.- Where I met a motley crew of denizens, several of whom claimed a red-haired woman frequented the park with a young boy.
Als het bekend zou worden dat gekozen ambtenaren en andere autoriteiten niet waren, wie zij beweerden te zijn, zou het wijd verspreide paniek veroorzaken, en de samenleving zou instorten.If word got out that elected officials and other authorities were not who they claimed to be, it would cause widespread panic, and society would collapse. No, trust me on this.
De Unabomber heeft een brief naar de New York Times gestuurd, bewerend lid te zijn van de Freedom CLub.[Man #1 ] The Unabomber sent a letter to the New York Times claiming to be a member of the Freedom Club.
De omkanteling van vorig jaar, Korea, bewerend een studiegroep van 10 te hebben ontwaakt, zorgde voor hoop.Last year's upset, Korea, claiming to have awoken a study group of 10, sent out a surge of hope.
Drie dagen geleden kom je ineens opdagen bewerend dat je wraak wilt nemen op Emily Thorne.Three days ago, you re-emerge, claiming a vendetta against Emily Thorne.
Dus het hele... niet redden van Lou Ann van de dodencel, Vex bewerend dat hij info over je-moeder had, ding...So the whole not-being-able- to-save-Lou-Ann-from-death-row... __.Vex-claiming-he-had-info- about-your-mom thing--
Hij probeerde een last-minute deal te maken, bewerend dat hij meer geheimen had gestolen dan ze zich realiseren, dat hij informatie te ruil had.He tried to make a last-minute deal, claiming he has stolen more secrets than they realized, that he had information to trade.

More Dutch verbs

Related

Not found
We have none.

Similar

afweren
deflect
bakeren
swaddle
baseren
base
bedaren
calm
begeren
desire
beharen
do
beheren
manage
behoren
belong
beieren
do
bekeren
convert
bekoren
charm
beleren
school
bemuren
do
beteren
mend
bevaren
navigate

Similar but longer

bewateren
water
bewerken
work
bezweren
defraud

Other Dutch verbs with the meaning similar to 'claim':

None found.
Learning languages?